RŮČKOVÁ, Eva, Jiří FRIML, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ and Jiří FAJKUS. Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants. PLant Mol Biol. Netherlands: Springer, 2008, vol. 66, No 6, p. 637-646. ISSN 0167-4412.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants
Name in Czech Role alternativního prodlužování telomer odhalena u mutantních rostlin s vyřazenou telomerázou
Authors RŮČKOVÁ, Eva (203 Czech Republic), Jiří FRIML (203 Czech Republic), Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ (203 Czech Republic) and Jiří FAJKUS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition PLant Mol Biol, Netherlands, Springer, 2008, 0167-4412.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 3.541
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00024211
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000254114700006
Keywords in English Alternative telomere lengthening; plant; replicative telomere shortening
Tags Alternative telomere lengthening, plant, replicative telomere shortening
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Changed: 9/4/2010 13:18.
Abstract
The influence of a number of cell divisions within a single plant generation on telomere length control was demonstrated and activation of alternative telomere lengthening was shown in early plant development.
Abstract (in Czech)
Byl prokázán vliv počtu buněčných dělení v rámci jedné generace rostlin na kontrolu délky telomer a aktivace alternativního prodlužování telomer v časných stadiích vývoje rostlin
Links
AV0Z50040507, plan (intention)Name: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů
GA521/05/0055, research and development projectName: Molekulární evoluce a funkční analýza komponent rostlinných telomer a telomeráz
IAA600040505, research and development projectName: Mechanismy tvorby a ztráty telomer nezávislé na telomeráze
IAA601630703, research and development projectName: Identifikace molekulárních komponent a mechanizmu polárního směrování auxinových transportních proteinů rodiny PIN u Arabidopsis thaliana
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Identification of molecular components and the mechanism of polar targeting of PIN auxin transport proteins in Arabidopsis thaliana
LC06004, research and development projectName: Integrovaný výzkum rostlinného genomu
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Molecular basis of cell and tissue regulations
PrintDisplayed: 6/6/2023 14:32