Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra, Klaus GRASSER and Jiří FAJKUS. CHROMATIN ASSOCITED HMGB1 PROTEIN IS INVOLVED IN REGULATION OF TELOMERE LENGTHS IN PLANTS. In Telomere and Telomeres. 2009.
 2. MOZGOVÁ, Iva and Jiří FAJKUS. Mutation in Chromatin Assembly Factor 1 (CAF1) disrupts telomere length maintenance in Arabidopsis thaliana. In EMBO Conference Series on Chromatin and Epigenetics. 2009.
 3. 2008

 4. MOZGOVÁ, Iva, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Ctirad HOFR and Jiří FAJKUS. Functional characterization of domains in AtTRB1, a putative telomere-binding protein in Arabidopsis thaliana. Phytochemistry. England: Pergamon-Elsevier Science Ltd, 2008, vol. 69, No 9, p. 1814-1819. ISSN 0031-9422.
 5. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra and Jiří FAJKUS. Generation of Specific Antibodies Against Plant Telomere Binding Proteins. In Protein Expression Europe & Antibodies Europe. 2008.
 6. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra, Milan KUCHAŘ, Jan PALEČEK and Jiří FAJKUS. Mapping of interaction domains of putative telomere-binding proteins AtTRB1 and AtPOT1b from Arabidopsis thaliana. FEBS LETT. Netherlands: Elsevier Science BV, 2008, vol. 582, No 10, p. 1400-1406. ISSN 0014-5793.
 7. PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ, Petra and Jiří FAJKUS. Plant Telomere Binding Proteins: how to design functional antibody? In Protein Expression Europe & Antibodies Europe. 2008.
 8. RŮČKOVÁ, Eva, Jiří FRIML, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ and Jiří FAJKUS. Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants. Plant Molecular Biology. Netherlands: Springer, 2008, vol. 60, February, p. 637-646. ISSN 0167-4412.
 9. RŮČKOVÁ, Eva, Jiří FRIML, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ and Jiří FAJKUS. Role of alternative telomere lengthening unmasked in telomerase knock-out mutant plants. PLant Mol Biol. Netherlands: Springer, 2008, vol. 66, No 6, p. 637-646. ISSN 0167-4412.
 10. MAREK, Jaromír, Tomáš KLUMPLER, Blanka PEKÁROVÁ, Petra BORKOVCOVÁ, Jan HEJÁTKO and Lubomír JANDA. Structure of CKI1RD, the receiver domain of the histidine kinase CKI1 from Arabidopsis thaliana. In XXI Congress and Assembly of the International Union of Crystallography (IUCr2008) - Book of Abstracts. 2008. ISSN 0108-7673.
 11. 2007

 12. ŠANTRŮČKOVÁ, Iva, Ctirad HOFR, Petra SCHRUMPFOVÁ and Jiří FAJKUS. Characterisation of AtTRB1 binding properties. In Plant DNA Repair & Recombination. 2007.
 13. MOZGOVÁ, Iva, Ctirad HOFR, Petra PROCHÁZKOVÁ SCHRUMPFOVÁ and Jiří FAJKUS. Charakterizace vazebných vlastností ATTRB1 (Characterisation of binding features ATTRB1). In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. OIomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. p. 66. ISSN 1213-6670.
 14. DVOŘÁČKOVÁ, Martina, Pascale ROSSIGNOL, Olga KOROLEVA, Milan KUCHAŘ, John DOONAN, Peter Wesley SHAW and Jiří FAJKUS. In vivo localisation of Arabidopsis thaliana Myb-like proteins. In Telomeres & Telomerase. 2007.
 15. KUCHAŘ, Milan, Petra SCHRUMPFOVÁ, Iva ŠANTRŮČKOVÁ, Jan PALEČEK, Ctirad HOFR and Jiří FAJKUS. Mapping of interaction domains of putative plant telomere preteins. In Plant DNA Repair & Recombination. 2007.
 16. 2006

 17. FAJKUS, Jiří and Eva SÝKOROVÁ. O polidštění rostlinných telomer (On humanization of plant telomeres). Vesmír. 2006, vol. 85, No 136, p. 542-546. ISSN 0042-4544.
 18. 2005

 19. BARTÁK, Miloš, Josef HÁJEK, Peter VÁCZI, Hana VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava DUBOVÁ, Jana ŠTEPIGOVÁ, Jan GLOSER and Marie KUMMEROVÁ. PHOTOSYNTHESIS AND STRESS - Central European Conference. 2005.
 20. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ and Andrew R. LEITCH. Techniques in plant telomere biology. BioTechniques. USA: Eaton Publishing CO, 2005, vol. 38, No 2, p. 233-243. ISSN 0736-6205.
 21. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ and Andrew R. LEITCH. Telomeres in evolution and evolution of telomeres. Chromosome Research. Netherlands: Springer, 2005, vol. 13, No 5, p. 469-479. ISSN 0967-3849.
 22. 2004

 23. SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, A.R. LEITCH and Jiří FAJKUS. Evolutionary switchpoints in plant telomeres. Cambridge, 2004.
 24. 2003

 25. SÝKOROVÁ, Eva, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M.W. CHASE, M.D. BENNETT, Jiří FAJKUS and A.R. LEITCH. Telomere variability in the monocotyledonous plant order Asparagales. PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES B-BIOLOGICAL SCIENCES. London: ROYAL SOC LONDON, 2003, Neuveden, No 270, p. 1893-1904. ISSN 0962-8452.
 26. BLAŽEK, Václav. The prefix *sm-/*som- in the Indo-European tree- & plant-names. In Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 5-11. ISSN 0231-7567.
 27. FAJKUS, Jiří, Eva SÝKOROVÁ, K.Y. LIM, Zuzana KUNICKÁ, M. CHASE, M. BENNETT and A. LEITCH. Variability of telomeres in the monocotyledonous plant order Asparagales. Australia, 2003.
 28. 2000

 29. HORÁKOVÁ, Mirka and Jiří FAJKUS. TAS49-a dispersed repetitive sequence isolated from subtelomeric regions of Nicotiana tomentosiformis chromosomes. Genome. Canada: NRC Canada, 2000, vol. 43, No 2, p. 273-284. ISSN 0831-2796.
 30. 1999

 31. HORÁKOVÁ, Mirka and Jiří FAJKUS. TAS49-a dispersed repetitive sequence isolated from subtelomeric regions of Nicotiana tomentosiformis chromosomes. Genome. Canada: NRC Canada, 1999, vol. 43, No 2, p. 273-283. ISSN 0831-2796.
 32. 1998

 33. ŘÍHA, Karel, Jiří FAJKUS, Jiří ŠIROKÝ and Boris VYSKOT. Developmental Control of Telomere Lengths and Telomerase Activity in Plants. The Plant Cell. American Society of Plant Physiologists, 1998, vol. 10, No 10, p. 1691-1698. ISSN 1040-4651.
 34. FAJKUS, Jiří, Jana FULNEČKOVÁ, Mirka HORÁKOVÁ, Klára POLÁČKOVÁ, Karel ŘÍHA and Roman MATYÁŠEK. Plant cells express telomerase activity upon transfer to callus culture, without extensively changing telomere lengths. Molecular and General Genetics. 1998, vol. 260, No 5, p. 470-474. ISSN 0026-8925.
 35. VICHERKOVÁ, Miroslava, František PLHÁK and Ivanka KOUSALOVÁ. Research on Allelopathy in Czech Republic. In Allelopathy Update (S.S.Narwal, ed.). New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. PVT. Ltd., 1998. p. 1-35. Vol. 1.
Display details
Displayed: 17. 1. 2021 13:44