KUNC, Josef, Petr TONEV a Pavel KLAPKA. Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields? In XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 278-286. ISBN 978-80-210-4625-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields?
Název česky Nová průmyslová zóna v Brně: brownfields nebo greenfields?
Název anglicky New Industrial Zone in Brno: Brownfields or Greenfields?
Autoři KUNC, Josef (203 Česká republika, garant), Petr TONEV (203 Česká republika) a Pavel KLAPKA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, od s. 278-286, 9 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00024804
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-4625-2
Klíčová slova anglicky Brownfields; Industrial Zones; Spatial Position; Brno City
Štítky Brno City, Brownfields, Industrial zones, Spatial Position
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Změněno: 13. 1. 2009 16:05.
Anotace
Potřeba nové průmyslové zóny v Brně vyvstala v posledním období mj. s růstem přílivu průmyslových investic. Vhodných lokalit se nabízí celá řada, lze vybírat mezi starými opuštěné plochami i novými územími na zelené louce. Hlavním cílem příspěvku je zamyslet se nad možností využít pro novou průmyslovou zónu právě brownfields či greenfields - jednak vzhledem k jejich vlastní lokalizaci v Brně a současně v kontextu k existujícím širším funkčně-prostorových strukturám města.
Anotace anglicky
Recently there occured a need for new industrial zone in Brno among others thanks to increase in industrial investments. There is a number of appropriate localities, both brownfields and new localities (greenfields). The main objective of the contribution is to assess possible use of brownfields and greenfields for the new industrial zone - both with regard to their location in Brno and in context of existing wider functional-spatial structures of the city.
Návaznosti
GP402/07/P436, projekt VaVNázev: Konkurenceschopnost rozvojových zón v České republice se zaměřením na inovační podnikání
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 14:21