FIKAROVÁ, Táňa a Ivo ČERMÁK. Morální poselství v příbězích evokovaných TAT u adolescentů s obtížemi v chování. R. Telerovský, J. Ženatý, I. Čermák (eds.). In Rorschach a projektivní metody. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2008. s. 136-160. Rorschach a projektivní metody, ročník 3/2007. ISBN 978-80-87023-07-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Morální poselství v příbězích evokovaných TAT u adolescentů s obtížemi v chování
Název česky Morální poselství v příbězích evokovaných TAT u adolescentů s obtížemi v chování
Název anglicky Moral import in the TAT stories of adolescents with conduct disorders
Autoři FIKAROVÁ, Táňa (203 Česká republika) a Ivo ČERMÁK (203 Česká republika, garant).
R. Telerovský, J. Ženatý, I. Čermák (eds.).
Vydání Praha, Rorschach a projektivní metody, od s. 136-160, 25 s. Rorschach a projektivní metody, ročník 3/2007, 2008.
Nakladatel Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00024220
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-87023-07-5
Klíčová slova anglicky Thematic Apperception Test; moral import; narrative perspective
Štítky moral import, narrative perspective, Thematic Apperception Test
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., učo 27253. Změněno: 18. 6. 2009 18:08.
Anotace
Autoři článku se zaměřují na identifikaci morálního poselství v příbězích TAT. Uvádějí výsledky kvalitativního výzkumu, kterého se účastnilo 35 adolescentů, 15 se zjevnými obtížemi v chování a 20 adolescentů bez manifestního problémového chování. Ve výzkumu byly použity tabule 1, 2, 3BM, 4 a 13MF. Ukázalo se, že skupiny se liší ve způsobu zpracování příběhu a konstruování morálního poselství. Jedinci s antisociálním chováním rozvíjeli své příběhy impulsivně, užívali více agresivních strategií při řešení zápletky a v příbězích neverbalizovali emoce viny a empatie. Mezi chlapci a dívkami nebyl zaznamenán výrazný rozdíl. Na případovém fragmentu je zachycen způsob práce s morálním importem, jež je využit jako základ pro širší interpretaci.
Anotace anglicky
The paper is focused on moral import identification in TAT stories. Thirty five adolescents participated in the qualitative study, 15 with conduct disorder and 20 without evident antisocial behavior. Table 1, 2, 3BM, 4, and 13MF were used. Comparison of moral import in the TAT of these two groups showed that adolescents with antisocial behaviour had developed their stories impulsively, used more aggresssive strategy in solving story dilemma and the feelings of empathy and guilt played marginal role in their narration. There were no noticeable differences between boys and girls. The moral import interpretation is illustrated by case vignette analysis and broader interpretative perspective is introduced as well.
Návaznosti
AV0Z70250504, záměrNázev: Člověk v kontextech celoživotního vývoje
GA406/06/1577, projekt VaVNázev: Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj
VytisknoutZobrazeno: 2. 8. 2021 23:41