FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. PCR detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v biologickém materiálu. (PCR detection and subtyping of Treponema pallidum in biological specimens.). In Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PCR detekce a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v biologickém materiálu.
Name (in English) PCR detection and subtyping of Treponema pallidum in biological specimens.
Authors FLASAROVÁ, Magdalena (203 Czech Republic) and David ŠMAJS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Tomáškovy dny 2008. Sborník abstraktů. 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00024818
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Treponema pallidum; syphilis; PCR detection; nested PCR; clinical samples
Tags clinical samples, nested PCR, PCR detection, syphilis, Treponema pallidum
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 26/6/2009 14:13.
Abstract
Cílem práce bylo izolovat a detegovat DNA původce syfilis Treponema pallidum poddruhu pallidum z různých typů klinického materiálu od pacientů v různých stádiích syfilis a jednotlivé získané izoláty následně typizovat. Celkem bylo vyšetřeno 333 klinických vzorků od 213 pacientů, z toho 144 sér od 117 pacientů, 72 stěrů od 58 pacientů, 67 sraženin od 61 pacientů, 44 vzorků plné krve od 41 pacientů, 2 tkáně od 2 pacientů, 2 likvory od 2 pacientů a 2 punktáty od 2 pacientů. Celkem bylo vyšetřeno 5 vzorků od 3 novorozenců s kongenotální syfilis. U všech klinických izolátů byla provedena detekce treponemální DNA pomocí dvoukrokové (nested) PCR na gen tmpC (TP0316;kódující membránový lipoprotein) a na gen polA (TP0105;kódující DNA polymerázu 1). Pro typizaci PCR pozitivních klinických vzorků byly amplifikovány části genů TP0136, TP0548, a to primery unikátními pro T. pallidum a vzniklé PCR produkty byly sekvenovány dideoxyterminátorovou metodou.
Abstract (in English)
Detection of the spirochete Treponema pallidum in clinical samples is described and discussed.
Links
GA310/07/0321, research and development projectName: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 3/4/2020 00:38