AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, s. 84-93. ISSN 1211-4669.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnímání hudebního díla
Název anglicky The Perception of a Musical Work
Autoři AUDYOVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2008, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00051004
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky perception of a musical work; listening; "language" of music; paradigm; listening test
Štítky "language" of music, listening, listening test, paradigm
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 10. 4. 2012 17:30.
Anotace
Příspěvek "Vnímání hudebního díla" představuje několik základních tezí současné hudební sémiotiky v kontextu možné aplikace na výuku hudební výchovy na středních školách. Objasňuje principy hudebního "jazyka" (paradigmatu), jenž se v každé stylové i žánrové rovině liší, a stanovuje si "jazyk" Mozartova klasicismu jako východisko k uvědomělému poslechu hudebního díla. Rovněž je zde představena ojedinělá metoda, jež je určena k ověřování výsledků práce.
Anotace anglicky
The article "The Perception of a Musical Work" introduces a few basic theses of the current music semiotics in the context of possible application in musical education at secondary schools. It clarifies the principles of the "language" of music (i. e. of a paradigm), which differs on every level of style and genre, and takes the "language" of Mozart's classicism as a base for conscions listening of a musical work. A unique method, which is aimed at the verification of the results of work, is presented in the article, as well.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 10:53