AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, p. 84-93. ISSN 1211-4669.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vnímání hudebního díla
Name (in English) The Perception of a Musical Work
Authors AUDYOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno, Česká pedagogická společnost, 2008, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00051004
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English perception of a musical work; listening; "language" of music; paradigm; listening test
Tags "language" of music, listening, listening test, paradigm
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 17:30.
Abstract
Příspěvek "Vnímání hudebního díla" představuje několik základních tezí současné hudební sémiotiky v kontextu možné aplikace na výuku hudební výchovy na středních školách. Objasňuje principy hudebního "jazyka" (paradigmatu), jenž se v každé stylové i žánrové rovině liší, a stanovuje si "jazyk" Mozartova klasicismu jako východisko k uvědomělému poslechu hudebního díla. Rovněž je zde představena ojedinělá metoda, jež je určena k ověřování výsledků práce.
Abstract (in English)
The article "The Perception of a Musical Work" introduces a few basic theses of the current music semiotics in the context of possible application in musical education at secondary schools. It clarifies the principles of the "language" of music (i. e. of a paradigm), which differs on every level of style and genre, and takes the "language" of Mozart's classicism as a base for conscions listening of a musical work. A unique method, which is aimed at the verification of the results of work, is presented in the article, as well.
PrintDisplayed: 27/6/2022 12:46