KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen ("Suburbium" in the early meddieval historical sources). In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. p. 19-26. ISBN 80-86023-84-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen
Name in Czech Suburbium jako fenomén raně středověkých písemných pramenů
Name (in English) "Suburbium" in the early meddieval historical sources
Authors KALHOUS, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7), p. 19-26, 8 pp. 2008.
Publisher Archeologický ústav AV ČR Brno
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00024861
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-86023-84-2
Keywords in English early middle ages; central places; 10th century; social hierarchy; historical semantics
Tags 10th century, central places, Early Middle Ages, historical semantics, social hierarchy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320. Changed: 23/8/2008 12:44.
Abstract
Autor beweist, dass midestens während des 10. Jhs. "Suburbium" nicht nur der Areal in der Nähe der Burg sein musste, sondern auch mit dem breiteren, aus der Burg verwalteten Raum zu identifizieren ist. Er demonstriert auch die Bindungen, die der Burg und ihre Umgebung zusamengebunden haben.
Abstract (in Czech)
Autor dokazuje, že "suburbium" mělo přinejměnším v 10. století dva významu. V první řadě se tak označoval areál v bezprostřední blízkosti města či hradu, za druhé se tento výraz pojil se širším, z dané centrální lokality ovládaným územím a byl tak srovnatelný s jiným latinským výrazem "civitas". Dále pisatel upozorňuje na celý soubor vazeb, jež k sobě hrad a jeho "suburbium" (ať už v širším nebo užším smyslu toho slova) poutaly.
Abstract (in English)
Author argues, that in the 10th century there were two meanings of "suburbium". First it was the nearest, mostly fortified area near the city or hillfort, second the area, which has been ruled from (or was under the strong influence of) the city or hillfort - in this meaning ist this word comparable with latin term "civitas". Than the mechanisms of the linkings between the "suburbs" and the cities (or hillfort) are demonstrated.
Links
GA404/05/2671, research and development projectName: Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech
PrintDisplayed: 22/3/2023 04:11