MUSIL, Libor. Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce". Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 60 - 79. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu "sociální práce"
Název anglicky Different conceptions, unclear offer and control over the performance of "social work"
Autoři MUSIL, Libor (203 Česká republika, garant).
Vydání Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2008, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00033777
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky conception of social work; selfdefinition of social workers; cooperation inside social workers community
Štítky conception of social work, selfdefinition of social workers
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Hana Kotolová, DiS., učo 101539. Změněno: 1. 9. 2008 15:35.
Anotace
Autor se zabývá otázkou, jak mohou čeští sociální pracovníci postupovat, pokud by se rozhodli přesvědčit zadavatele o tom, že sociální práce může občanům nabídnout specifické služby, které neposkytují pracovníci jiných pomáhajících oborů. Na základě rozboru současné situace komunity sociálních pracovníků a s využitím teze Lyotarda o možnosti přechodných a proměnlivých dohod navrhuje strategii komunikace o pravidlech praktické spolupráce stoupenců různých pojetí sociální práce.
Anotace anglicky
The author deals the question: "What can Czech social workers do when they like to persuade their job-givers that they are able to offer specific services that the other helping jobs do not accomplish?" Following the analysis of the current situation of social workers community and using the argument on the temporary and changeable agreements by Lyotard he proposes the strategy of communication on rules that would govern the cooperation of proponents of different concepts of social work in practice.
Návaznosti
2D06009, projekt VaVNázev: Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (Akronym: NPVII23001)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb
VytisknoutZobrazeno: 7. 10. 2022 16:54