KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ekonomická a sociální geografie
Název anglicky Economic and social geography
Autoři KUNC, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Václav TOUŠEK (203 Česká republika), Jiří VYSTOUPIL (203 Česká republika, domácí), Petr DANĚK (203 Česká republika), Pavel KLAPKA (203 Česká republika), Ondřej MULÍČEK (203 Česká republika, domácí), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk SZCZYRBA (203 Česká republika), Michal VANČURA (203 Česká republika), Antonín VĚŽNÍK (203 Česká republika), Milan VITURKA (203 Česká republika, domácí) a Petr TONEV (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Plzeň, 411 s. učebnice vysokých škol, 2008.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00030077
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7380-114-4
Klíčová slova česky ekonomická geografie - sociální geografie
Klíčová slova anglicky economic geography - social geography
Štítky economic geography, social geography
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 30. 10. 2019 10:18.
Anotace
Publikace přináší ucelený přehled o ekonomické a zčásti i sociální geografii, jež se na širší ekonomickou část bezprostředně váže. Deset kapitol postupně pojednává o dílčích disciplínách a vybraných průřezových tématech v rámci sociálně-geografických věd: vývoji moderního geografického myšlení, geografii obyvatelstva, sídel, zemědělství, průmyslu, dopravy, služeb a cestovního ruchu, světových environmentálních problémech a regionalizaci. Důraz je kladen na makroprostor světa, resp. jeho dílčí části, ve vybraných případech jsou za účelem komparace doplněny odkazy na Českou republiku. Součástí každé kapitoly je kromě vlastního výkladu také stručná historie dané vědní disciplíny. Publikace je určena studentům vysokých škol regionálního, ekonomického a sociálního zaměření i širší odborné veřejnosti. Kniha vzešla ze spolupráce odborníků tří univerzitních pracovišť: Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Anotace anglicky
The book presents an integral overview of the economic and to a certain degree also of the social geography, which is closely connected to the more extensive economic section. Ten chapters gradually discuss partial subjects and selected general topics from within social-geographic sciences: development of the modern geographic thinking, geography of population, settlement, agriculture, industry, transportation, services and tourism, worldwide environmental problems and regionalization. There is an emphasis on the macrospace of the world, or rather on its partial regions, in certain cases there are added references to the Czech Republic for the purpose of comparison. Every chapter includes brief history of the particular science besides the explanation itself. This book is designated for university students of regional, economic and social studies and also for wider public. This book is the result of cooperation between specialists from Brno Olomouc and České Budějovice.
VytisknoutZobrazeno: 30. 1. 2023 13:44