PEKOVÁ, Jitka and Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008, 712 s. ISBN 9788073573515.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Veřejná správa a finance veřejného sektoru
Authors PEKOVÁ, Jitka and Jaroslav PILNÝ.
Edited by Marek Jetmar.
Edition 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha, 712 s. 2008.
Publisher ASPI
Other information
ISBN 9788073573515
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 13:47.
PrintDisplayed: 18/6/2024 01:13