ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména (Nomina autem villarum sunt hec or What oldest Czech place names can tell about). In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1st ed. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. p. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména
Name (in English) Nomina autem villarum sunt hec or What oldest Czech place names can tell about
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007), p. 156-166, 11 pp. 2010.
Publisher VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/10:00042079
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-224-1126-4
Keywords (in Czech) onomastika; toponomastika; místní jména; bohemika; Litoměřice; čeština 11.-13. stol.
Keywords in English onomastics;toponomastics;place names; bohemika; Litoměřice; Czech in 11th-13th
Tags -, RIV-OK
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 25/10/2016 14:24.
Abstract
Text je zaměřen na jazykový rozbor (grafika, hláskosloví, morfologie) místních jmen (bohemik) ze tří dochovaných exemplářů tzv. zakládací listiny litoměřické kapituly. Různá doba vzniku exemplářů se významně promítá do podoby bohemik, což umožňuje srovnání jejich zápisu v jednotlivých textech (konkurence primitivního a spřežkového způsobu zápisu), sledování hláskových změn (staročeské přehlásky, zápis slabikotvorných hlásek ad.) a také morfologických rysů (tzv. bezpředložkové lokály).
Abstract (in English)
The text is focused on the linguistic analysis (graphics, phonology, morphology) of place names (belonging to so-called “bohemika”) from three surviving copies of a foundation charter of a chapter house in Litoměřice. Different time of origin of those copies considerably influences the form of elements referred to as bohemika, which provides the possibility co compare ways they are recorded in the particular texts (competition of primitive and digraphic systems), to follow sound changes (Old Czech mutations, recording syllabic sounds etc.) and also morphological features (locative forms without prepositions).
Links
LC546, research and development projectName: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Basic Research Center
PrintDisplayed: 17/6/2021 11:55