Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. PRŮCHA, Petr. Ohlédnutí za změnami v úpravě správního soudnictví v České republice, (Judicial control of public administration in the Czech Republic,the most significant changes to the legislation). In Papáčová, Ingrida. Verejná správa na rázcestí. 1st ed. Bratislava: UK Bratislava, PrF, 2018. p. 142-151. ISBN 978-80-7160-459-4.
 2. 2017

 3. JANOUŠEK, Michal. §1789-1809 Díl 3. Obsah závazků (§ 1789-1809 Part 3. Contents of the commitments). In Petrov, J,. Výtisk, M., Beran V. Občanský zákoník. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2017. p. 1743-1784. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 4. 2011

 5. RACLAVSKÝ, Jiří. Sémantika jmen ve fikci: obhajoba a rozvinutí Tichého koncepce (Semantics of Names in Fiction: Defence and Elaboration of Tichý's Conception). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011, roč. 18, č. 1, p. 72-83. ISSN 1335-0668.
 6. 2010

 7. SLAVÍČEK, Lubomír. ... dieweilen meine Curiosität meistens in Mallerey bestehen. Die Sammlungen des Olmützer Bischofs Karl Graf von Liechtenstein-Castelcorn (1623-1695) (... dieweilen meine Curiosität meistens in Mallerey bestehen. Collections of the Olomouc bishop Karl count of Liechtenstein-Castelcorn (1623-1695)). In Höfe und Residenzen geistlicher Fürsten, Strukturen, Regionen und Salzburgs Beispiel in Mittelalter und Neuzeit. Ostfildern: Jan Thorbecke, 2010. p. 191-204, 11 pp. ISBN 978-3-7995-4527-3.
 8. BARTONĚK, Antonín. A Comparative Graeco-Latin Sentence Syntax within the European Context. München: Lincom, 2010. 210 pp. Lincom Studies in Indo-European Linguistics 37. ISBN 978-3-86288-003-4.
 9. DOLÁK, Jan. A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 1st ed. Changsha: ICOFOM, 2010. p. 247-252. ISBN 978-7-5438-6600-3.
 10. SPURNÝ, Lubomír and Jiří VYSLOUŽIL. Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings. Prague: Koniasch Latin Press, 2010. 271 pp. ISBN 978-80-86791-78-4.
 11. KUKLETOVÁ, Martina, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Lubomír KUKLA. Analysis of oral health data from 13-15-year-olds from the ELSPAC study. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2010, vol. 12, No 2, p. Poster 487, 6 pp. ISSN 1612-7749.
 12. MÁCHA, Jakub. Analytische Theorien der Metapher. Untersuchungen zum Konzept der metaphorischen Bedeutung (Analytical Theories of Metaphor. Inquiries of the Concept of Metaphorical Meaning). Berlin: LIT Verlag, 2010. 184 pp. Sprache - Kommunikation - Wirklichkeit, Bd. 5. ISBN 978-3-643-10587-5.
 13. KUČA, Martin, Petr ŠKRDLA and Milan VOKÁČ. Analýza povrchové kolekce z výšinné neolitické lokality v Popovicích-Miloníně (Analysis of the Surface Collection from Upland Neolithic Locality of Popovice-Milonin). Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2010, vol. 51, No 1, p. 139-150. ISSN 0583-5569.
 14. VODIČKA, Libor. Andreas Kotte - Divadelní věda (Úvod) (Andreas Kotte - Theater Studies (Introduction)). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, No 2, p. 157-163, 6 pp. ISSN 1803-845X.
 15. POLOCHOVÁ, Markéta. Angličtí kočovní komedianti a jejich klaun(i) (English travelling troupes and their clown(s)). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, No 1, p. 18-31, 13 pp. ISSN 1803-845X.
 16. BARTOŇKOVÁ, Daša and Irena RADOVÁ. Antické písemné prameny k dějinám střední Evropy (Ancient Written Sources on the History of Central Europe). 1st ed. Praha: KLP - Koniash Latin Press, 2010. 160 pp. ISBN 978-80-86791-65-4.
 17. DOHNAL, Josef. Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot (Anton Pavlovič Chekhov as a Guardian of Values). Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2010, vol. 20, No 1, p. 16-22. ISSN 1211-7676.
 18. VÁLKA, Miroslav, Daniel DRÁPALA, Richard JEŘÁBEK and Miloš MELZER. Antonín Václavík / Bibliografie (Antonín Václavík / Bibliography). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 177-191. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 19. MRÁZOVÁ KRAJÍČKOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu (Application of new curriculum to educational programm in museum). In Muzeum a vzdělávací systém v České republice : sborník příspěvků : V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. 1st ed. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. p. 35-43. ISBN 978-80-86611-39-6.
 20. POSPÍŠIL, Ivo. Areálová studia a filologie, evropské areály, Rusové - střední Evropa – Morava (Area studies and philology, Russians - Central Europe - Moravia). In Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1, Texta CD, Projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012). Brno: v OPVK pro Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, 2010. p. 1-17, 18 pp. ISBN 978-80-210-5316-8.
 21. POSPÍŠIL, Ivo and Josef ŠAUR. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin (Area Strategy, Nationality, Historicity/Status Quo and the Subterranean Streams of History). In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 49-55. ISBN 978-80-210-5300-7.
 22. FIÉVET, Anne-Caroline and Alena PODHORNÁ-POLICKÁ. Argot des jeunes et français contemporain des cités en didactique du FLE/S : motivations des jeunes et limites des dictionnaires pour une étude des divergences socioculturelles (Youth slang and french suburban contemporary slang in didactics of french: motivations of young people and limits of dictionnaries towards the study of sociocultural differencies). In Michaël Abecassis et Gudrun Ledegen. Les Voix des Français. Volume 1. Bern: Peter Lang, 2010. p. 159-174. ISBN 978-3-0343-0170-1.
 23. KŘÍŽOVÁ, Alena. Archeologické nálezy jako inspirace pro zlatnictví 19. století. (Archeological funds as inspiration for goldsmith of 19th century.). In Šimon Ungermann ; Renáta Přichystalová. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 536-545. ISBN 978-80-7422-027-2.
 24. VACHŮTOVÁ, Dagmar and Marek VLACH. Archeologické prediktivní modelování v oblasti Kostelce na Hané (Archaeological predictive modelling in the region Kostelec na Hané). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 55-63, 817-818, 11 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 25. KESNER, Ladislav. Art History on the Disciplinary Map in East-Central Europe. 2010.
 26. MALÁ, Jiřina. Aspects of the Stylistic Analysis of Film Reviews with respect to Linguistic and Cultural Integration. In Languages in the Integrating World. 1st ed. München: Lincom Europa, 2010. p. 135-151. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 27. ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie (Augustin Smetana and his conception of history of philosophy). Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1st ed. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. p. 181-186. ISBN 978-80-7097-860-3.
 28. HAVEL, Dalibor. Autograf Petra z Aspeltu (Autograph of Peter of Aspelt). In Klára Benešovská. Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha: Gallery, 2010. p. 394-395. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. ISBN 978-80-86990-55-2.
 29. POSPÍŠIL, Ivo. Avtorefleksija/avtoaksiologija tvorčestva i odna tradicija russkoj estetičeskoj mysli. (Autoreflection/Autoaxiology of Creation and One Tradition of Russian Aesthetic Thought). Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije. Akademia Podlaska, Université de Lausann, 2010, vol. 2, No 1, p. 203-210. ISSN 1897-1431.
 30. DRÁPALA, Daniel, Vojtěch BAJER, Milan HAMBÁLEK and Richard SOBOTKA. Až na vrchol Radhoště (Up on a mountain top Radhošť). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 127 pp. ISBN 978-80-904224-5-2.
 31. DVOŘÁK, Tomáš. Bádání o německém obyvatelstvu v poválečném Československu, problémy jeho vymezení a širší kontextualizace (Studies on German Population in Postwar Czechoslovakia. Defining of Research and Looking for its Wider Context). In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 54-69. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 32. JAKUBEC, Ondřej and Ondřej ZATLOUKAL. Barokní Krajina Olomouce (Country-side of Olomouc in Baroque). In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 65-74. ISBN 978-80-87149-39-3.
 33. JAKUBEC, Ondřej and Martin ELBEL. Baroko v Olomouci - Olomouc v baroku (Baroque in Olomouc - Olomouc in Baroque). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 15-20. ISBN 978-80-87149-38-6.
 34. POSPÍŠIL, Ivo. Básník, jeho vykladač a souvislosti (Juvenilie Ivana Dorovského jako zárodek badatelské dráhy) (The Poet, His Interpreter and Connections). In Ivan Dorovský: Oda "Volnosť" A. S. Puškina (seminarnaja rabota). Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU a Společností přátel jižních Slovanů, 2010. p. 3-13, 10 pp. ISBN 978-80-7399-940-7.
 35. MAREK, Martin and Vít STROBACH. Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938-1941 (Batism, accelerated modernity and labor pioneers. Bata Group's staff deployment policy and controlled staff transfers in 1938-1941). Moderní dějiny. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010, roč. 18, No 1, p. 103-153. ISSN 1210-6860.
 36. PUMPR, Pavel. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století (Benefices, Church Properties and Patronage System in Baroque Bohemia. On the Example of the Třeboň Manor at the Turn of the 17th and 18th Century). vydání 1. Brno: Matice moravská, 2010. 424 pp. Knižnice Matice moravské, svazek 31. ISBN 978-80-86488-73-8.
 37. VALTROVÁ, Jana. Beyond the Horizons of Legends. Traditional Imagery and Direct Experience in Medieval Accounts of Asia. Numen : international review for the history of religions. Leiden: E.J. Brill, 2010, vol. 57, No 2, p. 154-185. ISSN 0029-5973.
 38. FILIP, Aleš and Roman MUSIL. Bilder von Schuld und Mitleid (Pictures of fault and mercy). In Gabriel von Max. Malerstar, Spiritist, Darwinist, eds. Karin Althaus – Helmut Friedel. München: Hirmer, 2010. p. 130-135. ISBN 978-3-7774-3031-7.
 39. VÁLKA, Miroslav. Biografický slovník evropské etnologie v kontextu české a slovenské oborové lexikografie (Biographic dictionary of European ethnology in the context of Czech and Slovak lexicography). Etnologické rozpravy. Nitra, 2010, roč. 17, č. 1-2, p. 98-107. ISSN 1335-5074.
 40. HABÁN, Ivo. Brněnský dům umělců jako výstavní centrum německy hovořících umělců z Moravy, Slezska a Čech (The Brno House of Arts as the exhibition centre of the German-speaking artists from Moravia, Silesia and Bohemia). In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. Brno: Dům umění města Brna, 2010. p. 71-95. ISBN 978-80-7009-159-3.
 41. DVOŘÁK, Tomáš. Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti (Brno and its German population in May 1945. Attempting to anatomy historical memory and historical amnesia). In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 89-113. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 42. KUČA, Martin and Petr MATĚJEC. Brno (k. ú. Líšeň, okr. Brno-město) (Brno (cadastral territory of Líšeň, Brno-město district)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, vol. 51, 1-2, p. 306-310. ISSN 1211-7250.
 43. JAN, Libor. Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy (Building the monarchy of the Czech Přemyslids. Observations and reflections). In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 117-136. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 44. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantinische Betteldichtung. Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen (Byzantine Begging Poetry. The Combination of the Classical and the Popular). In A. Rhoby - E. Schiffer. Imitatio - aemulatio - variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur. 1st ed. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. p. 175-180. ISBN 978-3-7001-6825-6.
 45. STEHLÍKOVÁ, Eva. Carmina figurata. Odkaz antické vizuální poezie. (Carmina figurata. ¨The heritage of ancient visual poetry.). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, XXXII, No 12, p. 21-23, 8 pp. ISSN 0418-5129.
 46. REITINGER, Lukáš. "Census de terra Polonie" a přemyslovská svrchovanost nad Polskem ("Census de terra Polonie" and the Premyslid's supremacy over Poland). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, vol. 128, No 2, p. 473-492. ISSN 0323-052X.
 47. NĚMEC, Jiří. Centralizace německé vědy na Moravě v protektorátu Čechy a Morava: Vznik "Německé společnosti pro vědu a národnostní výzkum na Moravě" (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren) (The Centralisation of German Science in Moravia in Protectorate Bohemia and Moravia: Formation of "Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren"). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, vol. 129, No 1, p. 99-125. ISSN 0323-052X.
 48. RACLAVSKÝ, Jiří. Co obnáší kontingentní existence individuí? (What is Contingent Existence of Individuals?). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, vol. 17, No 3, p. 374-387. ISSN 1335-0668.
 49. JAGOŠOVÁ, Lucie. Co vzkazují návštěvníci muzeu? Kvalitativní analýza návštěvní knihy (What is the message of visitors to the museum? Qualitative analysis of the guestbook). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk : Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 684-692, 761, 10 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 50. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Communicative dynamism and prosodic prominence of pronouns in English and Czech. In The Prague School and Theories of Structure. 1st ed. Göttingen: V&R Unipress, 2010. p. 143-162. Interfacing Science, Lit., & the Humanities, sv. 1. ISBN 978-3-89971-704-4.
 51. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Communicative perspectives in the Theory of FSP. Linguistica Pragensia. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, vol. 20, No 2, p. 86-93. ISSN 0862-8432.
 52. RACLAVSKÝ, Jiří. Conceptual/Derivation Systems and Their Representations. In Logic, Reasoning and Rationality (LRR10). 2010.
 53. WEIDLICH, Tomáš, Lubomír PROKEŠ, Aleš RŮŽIČKA and Zdeňka PADĚLKOVÁ. Condensation of aromatic aldehydes with N,N-dimethylacetamide in presence of dialkyl carbonates as dehydrating agents. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2010, vol. 141, No 2, p. 205-211, 6 pp. ISSN 0026-9247.
 54. POSPÍŠIL, Ivo and Michal PRZYBYLSKI. Conservative and Traditionalist Tendencies in Contemporary Slovene, Czech, Slovak, Polish and Russian Literature. In Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010. p. 225-231. Obdobja 29. ISBN 978-961-237-383-2.
 55. CHOVANEC, Jan. Courting the Digital Generation: Reflections on IATEFL 2009. 1st ed. Ostrava: MSSUA/MSATE (Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny), 2010. 3 pp. Newsletter. ISSN 1213-4376.
 56. KESNER, Ladislav. Creative Personality and the Creative Act in the Anonymous Art of China. Cahiers d Extreme-Asie. Kyoto: EFEO, 2010, vol. 17, No 1, p. 17-49. ISSN 0766-1177.
 57. ŠVAŘÍČEK, Roman. Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru (Time, Memories and Figures of Speech in Interviews). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 15, No 1, p. 147-176. ISSN 1803-7437.
 58. POSPÍŠIL, Ivo. Česká a slovenská próza: problém typologie (Typology of Czech and Slovac prose works postmodernism). In Marián Kamenčík, Emília Nemcová, Ivo Pospíšil. Kontúry voľnosti. Typológia slovenských a českých textov na prelome 20. a 21. storočia z hľadiska lingvistiky, štylistiky, poetiky a genológie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. p. 170-195. ISBN 978-80-8105-168-5.
 59. BOUZEK, Jan, Martin GOJDA, Jan KLÁPŠTĚ, Jiří MACHÁČEK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Vladimír PODBORSKÝ and Pavel VAŘEKA. Česká archeologie na rozcestí (Czech archaeology ont he crossroad). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2010, LXII, No 4, p. 712-714. ISSN 0323-1267.
 60. POMAJZLOVÁ, Alena, Richard ADAM and Jiří PŘIBÁŇ. Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation (Czech painting of the 1980s generation). In Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. Brno: Mediagate ve spoupráci s Nadačním fonddem současného umění - Wannieck Gallery, 2010. p. 10-33. ISBN 978-80-903895-7-1.
 61. PAVLÁSEK, Michal. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. (Czech minority in the south Banat village of Veliko Srediště. Its beginnings and ethnic processes.). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010, vol. 20, No 1, p. 3-19, 16 pp. ISSN 0862-8351.
 62. NEČASOVÁ, Denisa. Československo 1945-současnost (Czechoslovakia 1945-present). Brno: Didaktis, 2010. 18 pp. Literatura pro 4. ročník středních škol. ISBN 978-80-7358-149-7.
 63. MACEK, Petr, Petr KALINA and Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Metodika. (Czech Music Dictionary of Persons and Institutions . Rules for Authors / Abbreviations List. Update 2010. Methodics.). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 281-297, 15 pp. ISSN 1212-0391.
 64. POL, Milan. Čím se vyznačují moderní koncepce přípravy vedoucích pracovníků škol? (What is typical for modern conceptions of school leaders´ training?). In Seminář "Jak lépe podpořit řízení a vedení škol". Vstupní seminář projektu Efektivní management škol, KVIC Nový Jičín (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava). 2010.
 65. HORYNA, Břetislav. Das alte und das neue Europa. Politische Philosophie für europäische Integration (The old and the new Europe. The political philosophy for the europiean integration). In Heinz Duchhardt (et al.), Bruncwik und die Nymphe. 1st ed. Praha: Collegium Europaneum FF UK, 2010. p. 162-168. Europeana Pragensia 2. ISBN 978-80-7308-308-3.
 66. PUMPROVÁ, Anna. Das Bild Heinrichs VII. in der Chronica Aulae regiae Peters von Zittau (A Depiction of Henry VII. in Chronica Aulae regiae by Peter of Zittau). In Europäische Governance im Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die großen Dynastien Europas / Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l’Europe des grandes dynasties. Actes des 15es Journées lotharingiennes. Luxembourg: Imprimerie Linden, 2010. p. 181-200. ISBN 2-919979-22-1.
 67. FASORA, Lukáš. Das Industriemuseum in Brünn und seine Förderer. (Industry-Museum in Brno and his Supporter.). In Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. 1st ed. Prague: The Institute of History, 2010. p. 518-533, 15 pp. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-163-7.
 68. MÁCHA, Jakub. Das Kunstwerk als Aspekt der Kultur (The Work of Art as an Aspect of Culture). Heinrich, Richard - Nemeth, Elisabeth - Pichler, Wolfram (eds.) Bild und Bildlichkeit in Philosophie, Wissenschaft und Kunst (Image and Imaging in Philosophy, Science, and the Arts), Papers of the 33. International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2010, vol. 18, No 1, p. 186-188. ISSN 1022-3398.
 69. VÁZQUEZ, Daniel and Petr POLÁK. De marionetas espanolas a robots centroeuropeos: la traducción y la puesta en escena de El senor de Pigmalión en Praga (From Spanish Puppets into Middle Europe Robots: Translation and Staging of El senor de Pigmalión in Prague). In Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007, Tome II. Berlin: De Gruyter, 2010. p. 681 - 690. ISBN 978-3-11-023191-5.
 70. NECHUTOVÁ, Jana. De nuptiis Herodoti et Philologiae. In IX. sjezd českých historiků. 1st ed. Brno Pardubice Praha Ústí nad Labem: Sdružení historiků České republiky, 2010. p. 157-164. ISBN 978-80-904069-1-9.
 71. ZBÍRAL, David. Définir les "cathares": Le dualisme dans les registres d'inquisition (Defining the Cathars: Dualism in the Inquisitional Registers). Revue de l'histoire des religions. Paris: Armand Colin, 2010, vol. 227, No 2, p. 195-210. ISSN 0035-1423.
 72. PLESKALOVÁ, Jana, Michaela ČORNEJOVÁ, Pavel KOSEK, Lucie RYCHNOVSKÁ and Jana ZEMANOVÁ. Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 23.–25. 9. 2010 (History of Czech Orthography (up to 1902)). 2010.
 73. ELBEL, Petr. Dějiny neúspěchu aneb úsilí Přemyslovců o zřízení arcibiskupství v českých zemích (The history of a failure, or the efforts of the Přemyslids to establish an archdiocese in the Czech lands). In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 238-306. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 74. LOSKOTOVÁ, Irena and Hana JORDÁNKOVÁ. Delfíni v renesančním Brně (Dolphins in Renaissance Brno). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2010, vol. 23, No 1, p. 25–46. ISSN 0524-689X.
 75. FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914 (The workers and the bourgeois. The change of theyr mutual relations in six cities of Moravia 1870-1914). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 pp. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5.
 76. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC and Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi (The dendrochronological dating of early medieval agglomeration of Pohansko near Břeclav). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 112-138, 750-752, 39 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 77. BARTONĚK, Antonín. Deontická a epistémická modalita v latině a řečtině. Třicet pět let výzkumné práce na Masarykově univerzitě (Deontic and Epistemic Modality in Latin and Greek. Thirty-five Years of Research at Masaryk University). In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 29-39. ISBN 978-80-7294-412-5.
 78. RÁJA, Martin. Der Advokat Alois Mikyška (Advocate Alois Mikyška). In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. první. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. p. 239-254. Geschichte der böhmischen Ländern 1. ISBN 978-3-89975-192-5.
 79. VURM, Petr. Deux chronotopes qui different a une lettre pres: La disparition et Les revenentes de Georges Perec (Two chronotopes which are different in just one letter). Études romanes de Brno. 2010, vol. 31, No 2, p. 139-146. ISSN 1803-7399.
 80. KARLÍK, Petr. Development of Language through the Lens of Formal Linguistics. München: Lincom, 2010. 146 pp. ISBN 978-3-89586-587-9.
 81. MAKOVSKÁ, Zuzana, Jiří ZOUNEK, Klára ŠEĎOVÁ and Roman ŠVAŘÍČEK. Dialogical Structures in Educational Communication. In Konference ECER: Education and cultural change. 2010.
 82. MATEICIUCOVÁ, Inna. Die Feuersteinartefakte der bandkeramischen Siedlung von Mold (The chipped stone artifacts from the settlement in Mold). In Die bandkeramische Siedlung von Mold bei Horn in Niederösterreich. Rahden/Westf: Marie Leidorf Verlag, 2010. p. 169-192. Internationale Archäologie, Band 115, Teil 1. ISBN 978-3-89646-460-6.
 83. KNOZ, Tomáš. Die Integration des Adels Schlesisches Herkunft in die Gesellschaft Mährens in der Frühen Neuzeit (The Integration of Silesia's Nobility in the Society of Moravia in the Early New Age). In Harasimowicz, Jan - Weber Matthias (Edd.): Adel in Schlesien. Band 1: Herrschaft - Kultur - Selbsdarstellung.. Scriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 36. 1st ed. München: Oldenbourg Verlag, 2010. p. 263-292, 29 pp. ISBN 978-3-486-58877-4.
 84. ZEMANOVÁ, Jana. Die körperliche Seite des Menschen als Motivationsgrundlage für einige Lexeme aus dem lexikalischen Feld "Zorn" (The human body as a motivation of some lexemes from the semantic field of anger). Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, FF, 2010, vol. 6, Neuvedeno, p. 95-103. ISSN 1803-408X.
 85. MALÍŘ, Jiří. Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený (The social question in the views and the activities of Moravian Young-Czech JUDr. Václav Šílený). In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1st ed. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. p. 175-214. ISBN 978-3-89975-192-5.
 86. KNOZ, Tomáš. Dietrichstein contra Žerotín. Osobní pře jako předzvěst obecného konfliktu. (Dietrichstein contra Žerotín. A Personal Feud Foreshadows a larger Conflict.). Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském, 2010, vol. 39, 1-2, p. 25-49, 24 pp. ISSN 0323-2220.
 87. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Discourse Markers in Czech and English Conversation. In Languages in the Integrating World. München: Lincom Europa, 2010. p. 207-218. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 88. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Diskurzní částice v českém a anglickém dialogu (Discourse Markers in Czech and English Dialogues). In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1st ed. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 99-112. ISBN 978-80-7422-001-2.
 89. STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadelní ústav slaví (Aniversary of Theatre Institute). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, No 1, p. 117-118. ISSN 1803-845X.
 90. STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadelní vesnice aneb První plenérové představení řecké tragédie v Čechách (The Theatre Village or First Czech Out Door Performance of Greek Tragedy). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, No 1, p. 72-83. ISSN 1803-845X.
 91. BOČKOVÁ, Hana. Divadlo sprostných (Theatre of humble folk). Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2010, vol. 58, 5/2010, p. 694-697. ISSN 0009-0468.
 92. CHOVANEC, Jan. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. The European English Messenger. Assafarge, Portugal: ESSE, 2010, vol. 19, No 2, p. 55-58. ISSN 0960-4545.
 93. TRČKOVÁ, Dita and Jan CHOVANEC. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. Abstracts. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 111 pp. ISBN 978-80-210-5118-8.
 94. PERUTKOVÁ, Jana. Dosud nepublikované prameny k hudebnímu dění v Jaroměřicích za hraběte Questenberga (Before now not published sources at musical events in Jaroměřice in behalf Count Questenberg). Opus musicum. Brno: Opus musicum, 2010, vol. 42, No 3, p. 73-86. ISSN 0862-8505.
 95. NEČASOVÁ, Denisa. Drobné zamyšlení nad textem Theodora Herzla Židovský stát (Short Reflection on the Text The Jewish State by Theodor Herzl). Církevní dějiny. 2010, 6/3, No 6, p. 127-132. ISSN 1803-0068.
 96. CELHOFFER, Martin. [druhá odmocnina z] 2 [se nerovná] a : b jako problém tonality. ([the root of] 2 [is not equal to] a : b as a tonality issue.). Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, p. 69-76. ISSN 1212-0391.
 97. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie ("The Spiritual Development of Humanity" on the Ceiling of the Philosophical Hall at the Strahov Canonry). In Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny. Praha: Gema Art, 2010. p. 18-41. ISBN 978-80-904575-0-8.
 98. KONEČNÝ, Michal. Dům pánů z Kunštátu. Pokus o rekapitulaci (House of Lords of Kunstat. The Attempt at Recapitulation). In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. Brno. Brno: Dům umění města Brna, 2010. p. 165-179, 14 pp. ISBN 978-80-7009-159-3.
 99. DVOŘÁK, Jan and Petr MALČÍK. Dušan Šlosar. Opera Bohemica Minora. 1st ed. Brno: Host, 2010. 232 pp. ISBN 978-80-7294-390-6.
 100. RYBÁŘ, Radovan, Marta GOŇCOVÁ, Petr JEMELKA, Oldřich KRÁLÍK, Miloš VÍTEK, Erika VONKOVÁ, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Iva SCHLIXBIEROVÁ, Zdeněk HONS, Jiří NOLČ and Milan VALACH. Dvě desetiletí polistopadového vývoje ve společnosti a společenských vědách (Two decades of post-November developments and the social sciences). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy, 2010. 112 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU, č. svazku 141. ISBN 978-80-210-5374-8.
 101. NAJBRTOVÁ, Kateřina. Dvojice adjektiv odvozených od rozdílných základů typu hutní/ hutný (The Pairs of Adjectives Derived from the Different Primary Words (Type Hutní/Hutný)). In Dana Palecsková, Zdenka Kumorová, Peter Gregorík. Zborník Rara Avis. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM, 2010. p. 58-63. ISBN 978-80-8105-194-4.
 102. ADAM, Martin and Naděžda KUDRNÁČOVÁ. Dynamic and Static Semantics of the English Verb in Motion Events: An Attempt at an Integrated Approach. Topics in Linguistics. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, vol. 2010, No 6, p. 29-33. ISSN 1337-7590.
 103. DLUHOŠOVÁ, Táňa. Early Postwar Debates on Taiwan and Taiwanese Literature (Early Postwar Debates on Taiwan and Taiwanese Literatur). In Becoming Taiwan : From Colonialism to Democracy. Wiesbaden (Německo): Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2010. p. 181-197, 16 pp. Studia Formosiana. ISBN 978-3-447-06374-6.
 104. ŠUDOMOVÁ, Miroslava. Edukační knihovna pro brněnské romské děti (Library of Education for Romany children in Brno). Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2010, vol. 62, 7-8, p. 295-296. ISSN 0011-2321.
 105. WIHODA, Martin. Ein schwieriges Bündnis. Philipp von Schwaben und die Veränderungen im Osten des Reiches (A Difficult Alliance. Philip of Swabia, the Premyslid and Change in the East of the Empire). In Philipp von Schwaben. Beiträge der internationalen Tagung anlässlich seines 800. Todestages (Forschungen zur Geschichte des Mittelaters 19). První. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010. p. 227-244, 17 pp. ISBN 978-3-7001-6651-1.
 106. FILIP, Aleš and Roman MUSIL. Ein wahrer Homunkulus in der Tierwelt. Gabriel von Max´ Affenbilder (The Real Homunculus in the Animal World. The Monkey Paintings by Gabriel von Max). Umění : časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2010, vol. 58, No 4, p. 294-311. ISSN 0049-5123.
 107. KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Ekai Kawaguchi: the first Japanese monk in Tibet. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, Neuveden, No 4, p. 113-126. ISSN 1803-2443.
 108. STEHLÍK, Petr. El aspecto semántico de la prefijación (Semantic Aspect of Prefixation). In Daniel Vázquez; Ivo Buzek. Encuentro de Hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 159-169. ISBN 978-80-210-5147-8.
 109. BUZEK, Ivo. El Vocabulario del dialecto jitano de Augusto Jiménez (1846) y su posición en la historia de la lexicografía gitano-espaňola (The Vocabulario del dialecto jitano by Augusto Jiménez (1846) and its position in the history of the Spanish-Gypsy lexicography). In Diversidad lingüística y diccionario. Ed. Marta Concepción Ayala Castro, Antonia María Medina Guerra. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2010. p. 145-166. Estudios y Ensayos, 123. ISBN 978-84-9747-295-1.
 110. HORÁKOVÁ, Jana and Jozef KELEMEN. Emergence of creativity in man-machine systems- three examples from the interactive art. In Proc. IEEE 14th International Conferecne on Intelligent Engineering Systems, INES 2010 (A.Szakal, Ed.). 1st ed. Budapešť: IEEE CD Publication (IEEE Catalog Number CFP 10INES-CDR), 2010. p. 49-54. ISBN 978-1-4244-7652-7. doi:10.1109/INES.2010.5483816.
 111. MIKULOVÁ, Anna. Emocionalita, expresivita a hodnocení - integrace v jazycích a jazykovědných koncepcích (Expressivity, Emotionality and Evaluation - Integration in Languages and Linguistic Concepts). In KRČMOVÁ, Marie. Integrace v jazycích jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 113-134. ISBN 978-80-7422-001-2.
 112. MIKULOVÁ, Anna. Emotionality, Expressivity and Evaluation - Integration in Languages and Linguistic Concepts. In KRČMOVÁ, Marie. Language in the Integrating World. Mnichov: Lincom Europa, 2010. p. 153-174, 21 pp. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 113. BUZEK, Ivo. En torno a un fantasma académico: chislama "muchacha" (Notes about a non-existing word in the Academic dictionary: chislama "muchacha"). In Daniel Vázquez; Ivo Buzek. Encuentro de Hispanistas (Brno, 9.-10. října 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 231-241, 10 pp. ISBN 978-80-210-5147-8.
 114. BUZEK, Ivo. Enrique Trujillo y su Vocabulario del dialecto gitano (1844) (Enrique Trujillo and his Vocabulario del dialecto gitano (1844)). In Lingüística e hispanismo. Lugo: Axac, 2010. p. 107-116. Thema, 2. ISBN 978-84-92658-06-0.
 115. JEMELKA, Petr, Slavomír LESŇÁK and Andrej ROZEMBERG. Environmentalizmus a slovenská filozofia (Environmentalism and Slovak Philosophy). 1st ed. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 206 pp. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISBN 978-80-8105-185-2.
 116. JAKUBEC, Ondřej. Epitafní obraz s Alegorickým ukřižováním ze sbírek Slezského zemského muzea a manýristické malované epitafy českého Slezska (Epitaph Painting with Allegorical Crucifixion from Collections of Silesian Museum and Manneristic Painted Epitaphs of Czech Silesia). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010, Neuveden, No 1, p. 41-54. ISSN 1803-7550.
 117. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Éra Přemysla Otakara II. na Moravě a ve Slezsku (1247-1278) v archeologických nálezech a dokladech (The era of Přemysl Otakar II in Moravia and Silesia (1247-1278) in archaeological sources). In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1st ed. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 141-201, 254-262, 70 pp. ISBN 978-80-86488-67-7.
 118. SVOBODA, Mojmír. Etické aspekty psychologické pomoci (na dálku) (Aplication of Focusing in supervision). Psychiatria, Psychoterapia a Psychosomatika. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, vol. 17, No 1, p. 72-75. ISSN 1335-423X.
 119. PRŮCHA, Jan and Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex pro český pedagogický výzkum: zdůvodnění a návrh (The Ethical Code for Czech Educational Research: Substantiation and Proposal). In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. p. 10-16. ISBN 978-80-7368-769-4.
 120. GOŇCOVÁ, Marta, Ľuboš BLAHA, Ivan DUBNIČKA, Marcela GBÚROVÁ, Vladimír GONĚC, Svetozár KRNO, Dušan LEŠKA, Jozef LYSÝ, Ľudmila MALÍKOVÁ, Jiří NESIBA, Jiří POKORNÝ, Radovan RYBÁŘ, Milan VALACH and Erika VONKOVÁ. Evropská politická společnost (European political society). první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 350 pp. ISBN 978-80-210-5354-0.
 121. PAVLÁSEK, Michal. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území (Excursion to the History of the Banat Military Frontier with Regard to the Emergence of Czech Enclaves on its Territory.). Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. Praha: Historický ústav AV, 2010, vol. 96, 3-4, p. 243-262. ISSN 0037-6922.
 122. KAMENICKÁ, Renata. Explicitly on implicitation: Two tendencies in the use of experiential implicitation. In Crossections. Volume 1: Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs, Hungary: University of Pécs, 2010. p. 231-240. ISBN 978-963-642-323-0.
 123. DOLÁK, Jan. Expozice jako prostředek muzejní komunikace (Exposition as Means of Museum Communication). In Muzeum a změna III./ The Museum and Change III. 1st ed. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. p. 59-67. ISBN 978-80-86611-34-1.
 124. DOLÁK, Jan. Expozicija kak sredstvo muzejnoj kommunikaciji (Exhibition as the Mean of Museum Communication). In Muzeologia: Stimul k Meždunarodnomu Sotrudničestvu. 1st ed. Barnaul: Altajská státní pedagogická akademie, 2010. p. 174-193. <I>. ISBN 978-5-88210-521-0.
 125. POLICKÁ, Alena. Expressivité et identité dans les langues : IVe colloque d'argotologie (Expressivity and identity in languages : 4th conference of argotology). 2010.
 126. POSPÍŠIL, Ivo. Fenomen Central‘noj Jevropy i russkij kul‘turnyj element v češskoj srede (Neskol’ko zametok po povodu metamorfoz češskoj recepcii) (The Phenomenon of Central Europe and the Russian Cultural Element in the Czech Environment (Some Remarks on the Metamorphoses of the Czech Reception)). Rossija i russkije glazami inoslavjanskich narodov: jazyk, literatura, kul‘tura 1, Slavic Eurasia Papers No. 3. Hokkaido: Slavic Research Center Hokkaido Universi, 2010, vol. 1, No 3, p. 69-102. ISSN 1883-504X.
 127. MÁCHA, Jakub. Festival filosofie v německém Hannoveru i s českou účastí (The Festival of Philosophy in Hannover along with its Czech Contribution). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2010, vol. 58, No 3, p. 472-473. ISSN 0015-1831.
 128. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost (Faculty of Arts, Masaryk university, Views of History and the Present). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 342 pp. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7.
 129. DRÁBEK, Pavel. Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579-1625). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 216 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně (FF). ISBN 978-80-210-5281-9.
 130. DRÁPALA, Daniel and Iva MAGULOVÁ. Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí (Antonín Václavík´s photos from the luhačovické Zálesí region). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 165-176. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 131. STEHLÍKOVÁ, Eva. Fragment "Marie o navštívení hrobu Krista Pána" Šimona Lomnického z Budče (Fragment of the play of Šimon Lomnický z Budče: The Mary's Visit to the Sepulchre). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, vol. 21, No 3, p. 170-173, 8 pp. ISSN 0862-5409.
 132. PERUTKOVÁ, Jana. František Antonín Míča (kř. 2. 9. 1696 Náměšť nad Oslavou). Nové skutečnosti o známém jaroměřickém skladateli a dalších příslušnících jeho rodu. (F. A. Míča (* 2. 9. 1696 Náměšť nad Oslavou). The new facts about well-known composer from Jaroměřice and other members of his family.). Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 171-181. ISSN 1212-0391.
 133. SLAVÍČEK, Lubomír. František Vavřinec Korompay, Immaculata. In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2. Katalog. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 332-333. ISBN 978-80-87149-39-3.
 134. NEČASOVÁ, Denisa and Jan RANDÁK. Genderové aspekty konstrukce reálného a symbolického těla (Gender aspects of construction of symbolic and material body). In Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Praha: Ústav dějin umění AV, 2010. 10 pp. ISBN 978-80-200-1833-5.
 135. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie dnes a jeden ruský příklad (Contemporary state in genre theory). In Viera Žemberová. Genologické a medziliterárne štúdie 2. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 31, 2010. p. 7-12. ISBN 978-80-555-0187-1.
 136. POSPÍŠIL, Ivo. Genologie: hledání nové identity. Genologické a medziliterárne štúdie 3. (Genology: searching of new (another) identity. Study of literary genres and comparative literature essays 3). In Viera Žemberová. . Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 33. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Literárnovedný zborník č. 31, 2010. p. 5-17. ISBN 978-80-555-0231-1.
 137. LUŽNÝ, Dušan. Globalizace a sociologie náboženství (Globalization and Sociology of Religion). In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1st ed. Praha: Malvern, 2010. p. 13-40. ISBN 978-80-86702-69-8.
 138. KŠICOVÁ, Danuše. Gogolevskoje načalo v poetike i estetike russkogo modernizma (Reflection of Gogol in the poetics and aesthetics of Russian Modernism). In Materialy meždunarodnoj konferencii, organizovannoj doktorskoj programmoj ELTE „Russkaja literatura i kul´tura meždu Vostokom i Zapadom“. Budapešť: Dolce filologia VIII ELTE BTK HÖK, 2010. p. 142- 153. Dolce filologia VIII. ISBN 978-963-284-153-3.
 139. KESNER, Ladislav and František, eds. MIKŠ. Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám (Gombrich. To understand art and its history). Brno: Barrister a Principal, Masarykova univerzita, 2010. 247 pp. ISBN 978-80-210-5177-5.
 140. KROUPA, Jiří. Gombrichův návrat k Jacobu Burckhardtovi. (Gombrichs return to Jacob Burckhardt). In František Mikš-Ladislav Kesner (eds.), Gombrich: Porozumět umění a jeho dějinám. Ke stému výročí narození E. H. Gombricha. První. Brno: Barrister & Principal – Masarykova univerzita, 2010. p. 15-34. ISBN 978-80-210-5177-5.
 141. POLOCHOVÁ, Markéta. Hamlet či non-Hamlet? Tak trochu jiná bratrovražda (Hamlet or non-Hamlet? A slightly different fratricide). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, vol. 21, No 2, p. 62-79. ISSN 0862-5409.
 142. MILTOVÁ, Radka. Hendrick Goltzius, dílna: Merkur spatřuje Hersé - Hendrick Goltzius, dílna: Merkur proměňuje pastýře Batta v kámen (Hendrick Goltzius, workshop: Mercury beholding Herse - Hendrick Goltzius, workshop: Mercury changing Battos into the stone). In Michal Konečný (ed.), Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. p. 132-133. ISBN 978-80-86752-83-9.
 143. JAN, Libor. Hereditates a soudy statut Konráda Oty (Hereditates and Courts of the Statutes of Conrad Otto). In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. p. 10-22. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 144. VÁZQUEZ, Daniel. Historia, sociedad y mujer en el último teatro de Emilio Carballido (History, Society and Woman in Emilio Carballido's Last Theatre). In Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nuevos caminos del hispanismo... Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 2010. p. 538-545. ISBN 978-84-8489-539-8.
 145. KRČMOVÁ, Marie. Historické mezníky české jazykové situace (Milestones in the development of the Czech language situation). In Mieczyslaw Balowski. Odbicie waznych wydarzeń historicznych v jezyku i v literaturze ceskiej. 1st ed. Poznaň: Instytut Filologii Slowiańskiej, Uniwersytet A. Mickiewicza v Poznaniu, 2010. p. 21-28. ISBN 978-83-926152-7-9.
 146. BRANDNER, Aleš. Historický pohled na fungování přechodníků v ruštině (Historical aspects on function Russian transgressives). In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. První. Brno: Tribun EU ve spolupráci s Českou asociací slavistů, 2010. p. 131-140. ISBN 978-80-7399-987-2.
 147. ŠAUR, Josef. Historie, historiografie a literární věda (History, Historiography and Literary Criticism/Scholarship). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2010, vol. 3, No 1, p. 11-18. ISSN 1803-4950.
 148. PLESKALOVÁ, Jana and Petr KARLÍK. Historie oboru: jaký má smysl pro současnost? (History of a discipline: what is its significance for the present?). Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010, vol. 93, 4-5, p. 171-179. ISSN 0027-8203.
 149. DOLÁK, Jan and Marie GILBERTOVÁ. Historik Jiří Špét. Život a dílo (Historian Jiří Špét. Life and Work). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 51 pp. první. ISBN 978-80-210-5282-6.
 150. PLESKALOVÁ, Jana. Hlavní typy českých příjmení (Main types of Czech surnames). In RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 123-130. ISBN 978-80-210-5194-2.
 151. NOVOTNÝ, Petr. Hledání teorie učení pro pracoviště (In search of the theory of workplace learning). In ICOLLE 2010 : Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita, 2010. p. 191-197. ISBN 978-80-7302-154-2.
 152. STEHLÍKOVÁ, Eva. Honza Petružela - Lenka Šmídová, Alfréd Radok, Tři scénáře, tři inscenace (Honza Petružela - Lenka Šmídová, Alfréd Radok, Three scripts, three performances). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, 1-2, 2 pp. ISSN 1803-845X.
 153. MÁCHA, Jakub. How to Define a Unit of Length. In 9th National Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy. Truth, Knowledge, and Science. 2010.
 154. MILTOVÁ, Radka and Michal KONEČNÝ. Hrací kazeta s výjevem Atalanty a Hippomena (Music Cassette with the scene of Atalanta and Hippomenes). In Michal Konečný (ed.), Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. p. 177. ISBN 978-80-86752-83-9.
 155. PLAČEK, Miroslav, Veronika SKÁLOVÁ and Pavel ŠIMEČEK. Hrádek Rumberk. Centrum největšího léna olomouckého biskupství (Castle Rumberk. Centre of the biggest feud of the Olomouc bishopric). 1st ed. Brno: V. Skálová - Teagarden, 2010. 60 pp. ISBN 978-80-904654-0-4.
 156. GAZDOŠOVÁ, Oxana. Hramatyčni pomylky, stylistyčni i terminolohični ohrichy pry perekladi pravovych tekstiv (Grammatical, Stylistic and Terminological Mistakes By Translating of Czech legal texts to Ukrainian). In Ucrainica IV. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury Sborník vědeckých článků z V. Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní Evropy, konané 26.-28. srpna 2010. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. p. 272-275. ISBN 978-80-244-2500-9.
 157. ĎUGA, Martin, Michal POLÁK, Dagmar VACHŮTOVÁ, Jaromír ŠMERDA and Tomáš ZEMAN. Hrubá Vrbka (okr. Hodonín) (Hrubá Vrbka (Hodonín Dist.)). Přehled výzkumů. Brno, 2010, vol. 51, 1-2, p. 381-383. ISSN 1211-7250.
 158. FLAŠAR, Martin. Hudba na křižovatkách umění a přírodních věd (Music on crossroads of arts and sciences). In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. České Budějovice: Občanské sdružení Dialog vědy s uměním, 2010. 7 pp. ISBN 978-80-87082-15-7.
 159. PAVLICOVÁ, Martina. Hudební a taneční folklorismus (Musical and dance folklorism). In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Vydání I. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. p. 795-809. ISBN 978-80-254-7362-7.
 160. SPÁČILOVÁ, Jana. Hudební mecenát biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu (Musical patronage of bishop Wolfgang Hannibal Schrattenbach). In Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 236-241, 5 pp. Olomoucké baroko 1. ISBN 978-80-87149-38-6.
 161. RABUŠICOVÁ, Milada. Changes in Educational Values in Center and East European Countries during the Last Twenty Years. In Comparative Conference Educational Change in the Global Context. 2010.
 162. CHOVANEC, Jan. Chatová diskuze jako součást internetové sportovní publicistiky (Chat Discussion as a Component Part of Online Sports Commentary). In Varia XVII. 1st ed. Ružomberok-Bratislava: Katolická univerzita v Ružomberku a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2010. p. 172-182. ISBN 978-80-8084-550-6.
 163. KREJČÍ, Pavel. Chorvatský jazyk na Masarykově univerzitě v Brně (Croatian language in the Masaryk University in Brno). In Jana Villnow Komárková. À la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. 1st ed. Brno: Tribun EU, 2010. p. 9-12. ISBN 978-80-7399-142-5.
 164. POSPÍŠIL, Ivo. Chudožestvennosť starinnych tekstov, Komenskij i teorija istorii literatury. (The Artistic Character of Old Texts. Comenius and the theory of literary history). In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku. Jan Amos Komenský im Kontext der europäischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhundert. Siedlce. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010. p. 237-248. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Babary Sitar. ISBN 978-83-7051-578-2.
 165. DROZD, David. Chybějící část recepce Zichova opus magnum (Missing part of reception of Zich's opus magnum). Theatralia. Brno: MU, 2010, vol. 13, No 2, p. 214-218, 4 pp. ISSN 1803-845X.
 166. HORYNA, Břetislav. I filosofové mají svůj chiliasmus (Even philosophers have their chiliasm). Studia Philosophica. Brno: MU, 2010, vol. 57, No 2, p. 101-105, 6 pp. ISSN 1803-7445.
 167. DIVIZIA, Paolo. I manoscritti ´in lingua italiana´ della Moravska zemska knihovna di Brno (The manuscripts 'in Italian language' at the Moravska zemska knihovna in Brno). Giornale Storico della Letteratura Italiana. Torino: Loescher, 2010, CLXXXVII, No 619, p. 434-452. ISSN 0017-0496.
 168. FLAŠAROVÁ, Jolana and Martin FLAŠAR. Iannis Xenakis: Poznámky o "elektronickém gestu" (Iannis Xenakis: Notes on the "electronic gesture"). In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. p. 87-92. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4.
 169. BARTLOVÁ, Milena. Icon-like Images in Bohemian Art. Ikonotheka. 2010, vol. 22, No 1, 17 pp. ISSN 0860-5769.
 170. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ida Ostenberg, Staging the World. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2010, vol. 133, 3-4, p. 438-440, 4 pp. ISSN 0024-4457.
 171. MÁCHA, Jakub. Idealistic Moments in Late Wittgenstein. In Proceedings of the Sixth Conference of the Spanish Society for Analytic Philosophy. Puerto de la Cruz: SEFA, 2010. p. 109-110. ISBN 978-84-614-4383-3.
 172. JAKUBEC, Ondřej. Ikonografie barokního kultu Jana Sarkandera v Olomouci (Iconography of the Baroque cult of John Sarkander in Olomouc). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 182-186. ISBN 978-80-87149-38-6.
 173. HORYNA, Břetislav and Josef ŠEVČÍK. Immanuel Kant - Konec všech věcí (Immanuel Kant -The End off All Things). Studia Philosophica. Brno: MU, 2010, vol. 57, No 2, p. 105-114. ISSN 1803-7445.
 174. BARTLOVÁ, Milena. In Memoriam Defunctorum: Visual Arts as Devices of Memory. In Lucie Doležalová et al., The Making of Memory in the Middle Ages. Leiden: Brill, 2010. p. 473-786, 13 pp. Later Medieval Europe 4. ISBN 978-90-04-17925-7.
 175. STRÁNSKÁ, Zdenka. Individuální preference při učení úzkostných žáků (Individual learning preferences of anxious pupils). In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1st ed. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. p. 110-122. ISBN 978-80-8105-115-9.
 176. LUKEŠOVÁ, Helena. Inspirational sources of Franz Eckstein and their utilization for the fresco painting of the Chapel of Pernštejn Castle. In Filip Komárek; Michal Konečný. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění, 2010. p. 83-90. ISBN 978-80-904654-1-1.
 177. KRČMOVÁ, Marie. Integrační a desintegrační tendence v sociolektu. (Trends of Integration and desintegration in Sociolect). In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. první. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. p. 63-82, 19 pp. ISBN 978-80-7422-001-2.
 178. GAZDA, Jiří. Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině) (Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages (focussing on the situation in Russian and Czech)). In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 83-98. ISBN 978-80-7422-001-2.
 179. CHOVANEC, Jan and Barbora CHOVANCOVÁ. Integrating legal English within a tertiary-level linguistics syllabus. In IATEFL 2009 Cardiff Conference Selections. 1st ed. Canterbury: IATEFL, 2010. p. 134-136. ISBN 978-90-10-95296-7.
 180. GAZDA, Jiří. Integration Tendencies in Word Formation in Current Slavonic Languages: Focussing on the Situation in Russian and Czech. In Languages in the Integrating World. Muenchen: Lincom Europa, 2010. p. 105-122. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 181. KOMÁREK, Filip and Michal KONEČNÝ. Interdisciplinarita v dějinách umění. III. ročník konference studentů doktorských programů dějin umění (Interdisciplinarity in Art History. III. annual conference of students of art history doctoral programs). 2010.
 182. JŮVA, Vladimír and Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern (Intergenerational support among teachers). In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1st ed. Munster: LIT Verlag, 2010. p. 67-72. ISBN 978-3-643-50153-0.
 183. KARLÍK, Petr. Intralanguage and Interlanguage Integration. In KRČMOVÁ, Marie. Languages in the Integrating World. München: Lincom Europa, 2010. p. 83-104, 21 pp. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 184. KRČMOVÁ, Marie. Introduction. In Languages in the Integrating World. první. München: Lincom Europa, 2010. p. IV-V, 2 pp. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 185. DLUHOŠOVÁ, Táňa and Ann HEYLEN. Introduction to the Special Issue : Taiwan's Culture : Perspectives from Literature and the Arts. Archiv Orientální. Praha, 2010, vol. 78, No 3, 10 pp. ISSN 0044-8699.
 186. RACLAVSKÝ, Jiří. Is Logico-Semantical Analysis of Natural Language a Translation? In Philosophy of Language and Linguistics Volume I: The Formal Turn. 1st ed. Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2010. p. 229-243, 14 pp. mimo edice. ISBN 978-3-86838-070-5.
 187. DOHNAL, Josef. Izmenenija v cennostnoj orientacii russkoj literatury na rubeže 19-ogo i 20-ogo vekov (The Changes in the Value Orientation of Russian Literature at the End of the 19th-Beginniing of the 20th Century). In Slovesnoje iskusstvo Serebrjanogo veka i Russkogo zarubežja v kontekste epochi. t. 1. 1st ed. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj universitet, 2010. p. 10-18. ISBN 978-5-87604-258-3.
 188. OSOLSOBĚ, Klára. Jak se učit česky s korpusem (Learning Czech with Corpus). In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS, Brno. 1st ed. Brno: MU FF Brno, 2010. p. 112-119. ISBN 978-80-210-5194-2.
 189. FLAŠAR, Martin. Jan Novák: Musica Poetica Latina. Od nesmrtelnosti jazyka k nesmrtelnosti hudby? (Jan Novák: Musica Poetica Latina. From immortality of language to immortality of music?). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, 8 pp. ISSN 1212-0391.
 190. MALÍŘ, Jiří. Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy (Jan Ohéral and the Contemporary Ideological and Political Currents). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2010, vol. 129, Supplem. 2, p. 39-48. ISSN 0323-052X.
 191. FASORA, Lukáš. Jan Ohéral a počátky moderní brněnské samosprávy 1851-1856 (Jan Ohéral and the beginning of the modern self-rule in Brno 1851-1856). Časopis Matice moravské. Supplementum 2. Brno: Matice moravská, 2010, Neuveden, Suppl. 2, p. 49-56, 7 pp. ISSN 0323-052X.
 192. ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček a česká estetika - II. díl (Janáček and the Czech aesthetics, II.). Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2010, vol. 42, No 1, p. 51-65. ISSN 0862-8505.
 193. RUMÁNEK, Ivan. Japonská dráma nó - žáner vo vývoji (Japanese Noh Drama - Genre in Development). Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 459 pp. ISBN 978-80-224-1148-6.
 194. MAŇAS, Vladimír. Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna (1693-1778) a jeho pohřeb. Příspěvek k poznání lokální hudební kultury (Career of the Canon Josephus Joachim Eques de Stehno). Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2010, vol. 42, No 6, p. 62-73, 11 pp. ISSN 0862-8505.
 195. CHOVANEC, Jan. Jazyková integrace v integrující se Evropě: Česká a anglická verze varování o škodlivosti tabákových výrobků (Language Integration in Integrating Europe: Czech and English Versions of Tobacco Product Health Warnings). In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 169-184, 15 pp. ISBN 978-80-7422-001-2.
 196. ZEMAN, Jaromír. Jazykové tendence v němčině v 18. století na přílkladu německého týdeníku 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. (Linguistic tendencies in the German of the 18th century in the Brno weekly 'Wůchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn.'). In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1st ed. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 231-254, 23 pp. ISBN 978-80-7422-001-2.
 197. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Jihomoravská hranice spojující a rozdělující (South Moravian frontier connecting and dividing). In Mikulovská sympozia: XXX. mikulovské sympozium 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské, 22.-23. října 2008. 1st ed. Brno - Mikulov: Moravský zemský archiv Brno, 2010. p. 7-47. ISBN 978-80-86931-47-0.
 198. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Jiří Langer – Karel Kuča, Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první, kostely. Praha – Litomyšl 2009, 528 str. Karel Kuča – Jiří Langer, Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý, zvonice. Praha – Litomyšl 2009, 504 str. (book review Jiří Langer – Karel Kuča, Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek první, kostely. Praha – Litomyšl 2009, 528 str. Karel Kuča – Jiří Langer, Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Svazek druhý, zvonice. Praha – Litomyšl 2009, 504 str.). Archaeologia historica. Brno, 2010, vol. 35, 1-2, p. 489-501, 14 pp. ISSN 0231-5823.
 199. FASORA, Lukáš. Johann Schlitter, Polizeidirektor in Brünn (Johann Schlitter, police director in Brno). In Sozial-reformerisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. první. München: Martin Meidenbauer Verlag, 2010. p. 321-340, 19 pp. Geschichte der böhmischen Ländern 1. ISBN 978-3-89975-192-5.
 200. FLÍDR, Aleš. Josef Mánes jako renesanční architekt. Neznámá kapitola ze stavebního vývoje zámku Krakovce (Josef Manes as a Renaissance architect. An unknown chapter of the manor building development Krakovec). In Komárek, Filip - Konečný, Michal. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 23-30, 191 pp. ISBN 978-80-904654-1-1.
 201. STEHLÍKOVÁ, Eva. Julie Nováková - osud osobnosti (Julie Nováková - the Fate of a Great Scholar). Časopis pro moderní filologii. Praha: Ústav pro jazyk český, 2010, vol. 92, 1-2, p. 58-63. ISSN 0862-8459.
 202. STEHLÍKOVÁ, Eva. Julie Nováková, Paměti aneb autobiografie. (Julie Nováková. Memoirs or autobiographie.). Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2010, Neuveden, 1-2, p. 214-217. ISSN 0024-4457.
 203. KIRSCH, Otakar. Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku (Julius Leisching and his contribution to the formation of the museology in the Cisleithenia). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 15-29, 20 pp. ISSN 1803-7429.
 204. KOSTRHUN, Petr and Martin OLIVA. K. Absolon - Fotografie z evropských jeskyní a krasů (K. Absolon - Pictures from European Caves and Karst). Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. 70 pp. ISBN 978-80-7028-364-6.
 205. PLAČEK, Miroslav. K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku (Modification and Reuse of Ancient Fortifications on the Peloponnesos in Middle Ages). Archaeologia historica. Brno, 2010, vol. 35, 1-2, p. 463-480. ISSN 0231-5823.
 206. RAMBOUSEK, Jiří. K anafoře v angličtině a češtině a jejímu překladu (Anaphora in English and Czech and its tranlsation). In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 185-199. ISBN 978-80-7422-001-2.
 207. VOJTOVÁ, Jarmila. K nářeční terminologii pěstování vína (On dialectal terminology from the sphere of viticulture). In Bičan, A. – Klaška, J. – Macurová, P. – Zmrzlíková, J. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. neuvedeno. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 441–449, 496 pp. ISBN 978-80-7294-412-5.
 208. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Rudolf PROCHÁZKA. K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku (Some aspects of everyday life and festive life of the medieval people in Moravia and Silesia). Archaeologia historica. Brno, 2010, vol. 35, 1-2, p. 7-44. ISSN 0231-5823.
 209. MAŇAS, Vladimír. K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia (Life story of baroque moravian preacher Antonín Ferdinand Dubravius). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2010, vol. 42, No 1, p. 31-41, 10 pp. ISSN 0862-8505.
 210. MAŇAS, Vladimír. K osudům náboženských bratrstev olomoucké diecéze v raném novověku (Remarks on the development of religious brotherhoods of the Olomouc diocese in Early Modern Age). In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 9-12. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
 211. ZOUHAR, Jan. K Patočkově kritice Masarykovy filozofie dějin (Jan Patočka and Masaryks Conception of History). In Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. 1st ed. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. p. 243-254. ISBN 978-80-7097-833-7.
 212. HAVLÍČKOVÁ, Margita. K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností (Research of Baroque Professional Theatre Companies). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, No 1, p. 129-132. ISSN 1803-845X.
 213. LOSKOTOVÁ, Irena and Dana MENOUŠKOVÁ. Kachle se lvím motivem (Stove tiles with the lion's motiv). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 406–418, 781-783, 16 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 214. JAKUBEC, Ondřej. Kaple sv. Anny na Olomouckém hradě a svatoanenský kult na Moravě kolem roku 1600 (The Chapel of St. Anne at the Olomouc Castle and the Cult of St. Anne in Moravia around 1600). In Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference. The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle. Proceedings from the International Conference. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 197-209. ISBN 978-80-87149-11-9.
 215. STEHLÍKOVÁ, Eva. Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo, Jiří Kárnet: Posmrtný deník. (Karel Brušák: Writings (poetry and prose), Jiří Kárnet: Diary post mortem.). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, No 2, p. 172-173. ISSN 1803-845X.
 216. HOLMAN, Pavel. Karel IV. jako sběratel (Charles IV. as collector). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 673-683, 759-760, 13 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 217. KŘÍSTEK, Michal. Karel Poláček (1892-1945) a možnosti zkoumání stylu jeho textů (Karel Poláček (1892-1945) and style of his works). RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 87-92. ISBN 978-80-210-5194-2.
 218. ČORNEJOVÁ, Michaela. Karel v toponymii Moravy a Slezska (Karel in the toponymy in Moravia and Silesia). In Aleš Bičan, Jan Klaška, Petra Macurová, Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. p. 90-97. ISBN 978-80-7294-412-5.
 219. PAVLINCOVÁ, Helena. Karel Vorovka : Cesta matematika k filosofii (Karel Vorovka : A Mathematicians Journey to Philosophy). Praha: Filosofia, 2010. 600 pp. ISBN 978-80-7007-331-5.
 220. KROUPA, Jiří. /kat. heslo/: Projekt memoriálního chrámu sv. Kříže. (/cat. item/: The Project of a memorail church of Holy Cross). In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka, Olomoucké baroko, 2. sv. Výtvarná kultura let 1620-1780. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 109-110. ISBN 978-80-87149-39-3.
 221. JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla: Anonymní moravský malíř, Votivní obraz Augustina Polentaria; Středoevropský anonymní malíř, Domácí oltář s P. Marií u kříže; Středoevropský anonymní malíř, Retábl s Ukřižováním (Items: Anonymous Moravian Painter, Votive Painting of Augustin Polentarius; Central-European Painter, House Altar with Virgin Mary at Cross; Central-European Painter, Altar with Crucifixion). In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech Třicetileté války. 1st ed. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. p. 119-120. ISBN 978-80-86752-83-9.
 222. MAŇAS, Vladimír. Katalogová hesla č. 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80 (Catalogue entries 13, 23, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 80). In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 74-145, 22 pp. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
 223. JAKUBEC, Ondřej. Katalogová hesla 1-2,16,29,40-42,102-103,134,136,144,236,302,305,309,311,316,319,321,325,352,355,363,486,488-491 (Catalogue entries 1-2,16,29,40-42,102-103,134,136,144,236,302,305,309,311,316,319,321,325,352,355,363,486,488-491). In Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 75-567, 36 pp. ISBN 978-80-87149-39-3.
 224. MAŇAS, Vladimír and Martina ŠÁROVCOVÁ. Katalogové heslo 14 (Catalogue entry 14). In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 78-80. Muzeum umění Olomouc, katalog. ISBN 978-80-87149-36-2.
 225. LORENZ, Michal. Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky (Where school lets a hole to yawn: m-learning or education for truants). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 2, No 2, p. 53 - 75. ISSN 1804-2406.
 226. ZAHRÁDKA, Jiří. Ke genezi a premiéře Janáčkovy Glagolské mše (Genesis and premiere of Janáček's Glagolitic Mass). Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 263-280. ISSN 1212-0391.
 227. POSPÍŠIL, Ivo. Ke koncepcím dějin literatury: obecné a zvláštní (On the Conceptions of the History of Literature: the General and the Specific). Slavica Litteraria X 13. Brno: Slavica Litteraria, 2010, X, No 13, p. 33-46. ISSN 1212-1509.
 228. ŠAUR, Josef. Ke kořenům ruského liberalismu (To the Roots of Russian Liberalism). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, vol. 96, 1-2, p. 3-26. ISSN 0037-6922.
 229. PLAČEK, Miroslav. Ke stavební podobě kralické tvrze a kostela sv. Martina (Fortified manor house and church of St. Martin in Kralice nad Oslavou). In Kralice nad Oslavou. 1st ed. Kralice nad Oslavou: město Kralice nad Oslavou, 2010. p. 491-502. ISBN 978-80-86785-17-2.
 230. HLOUŠKOVÁ, Lenka, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ, Milan POL and Martin SEDLÁČEK. Ke vztahu kultury školy a individuálního a organizačního učení (On the relation between school culture and the individual and organizational learning). In Lukšík, I; Pukančík, M. Sociálnopedagogické štúdie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2010. p. 38-44, 6 pp. ISBN 978-80-223-2961-3.
 231. MAZÁČKOVÁ, Jana and David ZIMOLA. Keramické dlaždice s motivem Samsona se lvem z Jihlavy a Rokštejna (Samson and lion motif on ceramic floor tiles from Jihlava and Rokštejn). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 371-383, 777-779, 16 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 232. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Klášter Hradisko a ikonografický program jeho umělecké výzdoby (The Iconographic Programm of Painting Decorations of the Cloister Hradisko). In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka (ed.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780, 2/Katalog. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 251-264. 2/Katalog. ISBN 978-80-87149-39-3.
 233. KROUPA, Jiří. Klášter klarisek a olomoucká architektura druhé poloviny 18. století (Nunnery of St. Clara sisters and the architecture of the 2nd half of 18th Century in Olomouc). In Martin Elbel, Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města, 1 sv. První. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 330-338. ISBN 978-80-87149-38-6.
 234. POL, Milan. Klíčové aspekty úspěšného vedení a řízení škol (Key aspects of successful school leadership and management). In České školy a Evropa: Kvalitní a efektivní vedení škol ve 21. století. Mezinárodní konference. 2010.
 235. HORÁKOVÁ, Jana, Jozef KELEMEN, Petr BERKA, Vladimír BUREŠ, Raija HALONEN, László HORVÁTH, Jozef HVORECKÝ, Päivi ISKANIUS, Petra MAREŠOVÁ, Ludmila MLÁDKOVÁ, Hana MOHELSKÁ, Luisa PELLEGRINI, Imre J. RUDAS, Parag SANGHANI, Getnet TAMENE and Menbere Workie TIRUNEH. Knowledge in Context: Few Faces of the Knowledge Society (Znalosti v kontextu: Několik podob znalostní společnosti). 1st ed. Bratislava: Iura Edition, 2010. 319 pp. Knowledge in Context. ISBN 978-80-8078-339-6.
 236. MILTOVÁ, Radka and Pavel SUCHÁNEK. Kočáry olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu (Coaches of the Bishop of Olomouc Ferdinand Julius Troyer of Troyerstein). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 242-248. ISBN 978-80-87149-38-6.
 237. DOLÁK, Jan. Kolik máme sbírek? (How many collections do we have?). Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010, Neuveden, 4., p. 15-17. ISSN 1213-2152.
 238. VÁLKA, Josef. Kompaktáta a kapitulace. Charta stavovských svobod? (Compactata and Capitulations. The Chart of Estate Freedoms?). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, roč. 129, No 1, p. 19-43. ISSN 0323-052X.
 239. DOLÁK, Jan. Komunikace archeologie prostřednictvím muzejních expozic (Communication of archaeology by museum exhibitions). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 653-660, 748-749, 10 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 240. ŠTĚPÁNEK, Václav. Komunita drobných rolníků a vinařů (The community of small farmers and growers). In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. p. 98-139. ISBN 978-80-254-8613-9.
 241. DOHNALOVÁ, Alena and Hana UHLÍŘOVÁ. Konference 16. Kvartér 2010, Sborník abstrakt (16th Quaternary 2010, Abstracts Book). 2010.
 242. JAKUBEC, Ondřej and Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace (Denominationality - (Supra-)Denominationality - (Non-)Denominationality: On the Renaissance Epitaph and Art as a Source of Denominational Identification). Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, vol. 2010, No 1, p. 79-112. ISSN 1214-7249.
 243. VALIŠOVÁ, Pavlína. Korpus jako zdroj dat systémového popisu české konjugace při výuce češtiny jako cizího jazyka (Corpus as a Source of Data for Systematic Description of Czech Conjugation in Teaching Czech as a Foreign Language). Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 2., No 1, p. 192–201. ISSN 1803-876X.
 244. HUMPOLÍČEK, Pavel. Koučování (tréninku) (Coaching (of training)). In Seminář sekce plavání ČSPS. 2010.
 245. KNOZ, Tomáš. Kralické "velké století" ("The Great Century" of Kralice). In Kralice nad Oslavou. 1st ed. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou, 2010. p. 113-152, 39 pp. ISBN 978-80-86785-17-2.
 246. ZÁLEŠÁK, Jan. Kritické umění a kurátorství v nejisté době (Critical art and the curatorial in precarious times). Notebook for art, theory and related zones. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, 2010, roč. 3, No 8, p. 22-38. ISSN 1802-8918.
 247. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Tomáš PAVLAS, Jan SLAVÍK and David SOLNIČKA. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol (The curricular reform at gymnasium: interviews with coordinators at pilot and partner schools). 1st ed. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. 164 pp. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-36-6.
 248. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? (Curriculum reform in the Czech schools - Is it sustainable change?). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, vol. 62, 1-2, p. 1-22. ISSN 1335-1982.
 249. ŠVAŘÍČEK, Roman. Kvalitativní přístupy k poznávání kvality školy aneb otevírání černé skříňky a nastolování témat (Qualitative approaches to understanding the quality of schools or opening the black box, and raising issues.). Školní psycholog/Školský psychológ. 2010, vol. 12, 1-2, p. 32-38. ISSN 1212-0529.
 250. KUČA, Martin, František TRAMPOTA, Eliška KAZDOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Jan PETŘÍK, Jan KOLÁŘ and Zuzana FAJKOŠOVÁ. Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny (Kyjovice (Znojmo district) Sutny). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, vol. 51, 1-2, p. 315-318. ISSN 1211-7250.
 251. ZBÍRAL, David. La Charte de Niquinta et le rassemblement de Saint-Félix: État de la question (Charter of Niquinta and the Meeting at Saint-Félix: State of research). Anne Brenon. In 1209-2009: Cathares: Une histoire à pacifier? Portet-sur-Garonne: Loubatieres, 2010. p. 31-44. ISBN 978-2-86266-629-7.
 252. BUZEK, Ivo. La imagen del gitano en la lexicografía espaňola (The image of Gypsy in the Spanish lexicography). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 278 pp. Spisy FF MU ; č. 389. ISBN 978-80-210-5180-5.
 253. RAKOVÁ, Zuzana. La situation actuelle du francais langue étrangere en République tcheque (The current situation of foreign language french in Czech Republic). Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2010, VI, No 11, p. 36-46. ISSN 1801-1489.
 254. KAYLOR, Michael Matthew. Lad's Love: An Anthology of Uranian Poetry and Prose, Vol. 1. 1st ed. Kansas City, Missouri, USA: Valancourt Books, 2010. 631 pp. ISBN 978-1-934555-95-8.
 255. KAYLOR, Michael Matthew. Lad's Love: An Anthology of Uranian Poetry and Prose, Vol. 2. 1st ed. Kansas City, Missouri, USA: Valancourt Books, 2010. 639 pp. ISBN 978-1-934555-96-5.
 256. RAKOVÁ, Zuzana. Le tcheque de Carnot et de Daudet - un cas particulier du bilinguisme (The Czech language of Carnot and Daudet - an example of bilingualism). Romanica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, vol. 22, No 2, p. 119-127. ISSN 1803-4136.
 257. CHOVANEC, Jan. Legitimation through Differentiation: Discursive Construction of Jacques Le Worm Chirac as an Opponent to Military Action. In OKULSKA, Urszula, Piotr CAP and (EDS.). Perspectives in Politics and Discourse. 1st ed. Amsterdam: John Benjamins, 2010. p. 61-81. DAPSAC 36. ISBN 978-90-272-0627-5.
 258. PICHOVÁ, Dagmar. Les jeux de trompe-l’oeil dans Le Roman comique de Paul Scarron (Illusive Painting in Le Roman comique de Paul Scarron). In L'assiette des fictions. Enquêtes sur l'autoréflexivité romanesque. Actes des colloques de Lausanne (mars 2007) et de Louvain (juin 2007). Louvain: Peeters Publishers, 2010. p. 79-88. ISBN 978-90-429-2196-2.
 259. HLADKÁ, Zdeňka. Lexikální bohatství korespondenčních textů (Lexical richness of means of expression used in correspondence). ČMEJRKOVÁ, S., HOFFMANNOVÁ, J. a HAVLOVÁ, E. (ed.). In Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. p. 167-170. ISBN 978-80-246-1756-5.
 260. STEHLÍKOVÁ, Dana. Liber de regimine sanitatis directus Karolo imperatori anno domini 1360 (A Book about Right Living Dedicated to Emperor Charles IV a. d. 1360). In Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka, 2010. p. 124-167, 45 pp. ISBN 978-80-7432-047-7.
 261. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidová výtvarná kultura. (Folk art culture.). In Ratíškovice – minulostí slovácké obce. 1st ed. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. p. 628-660. první. ISBN 978-80-254-7362-7.
 262. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Life and Professional Careers of Czech School Headteachers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges. In European Conference on Educational Research 2010. 2010.
 263. DOLÁK, Jan. Life-Long Education in Museology and World Heritage. In Objectives of Post- Graduate and Lifelong Education. 1st ed. Jerevan: Armenian State Pedagogical University After Kh. Abovyan, 2010. p. 90-93. ISSN 1829-1295.
 264. MILO, Peter. Lineare Strukturen (Pfostenreihen, Rinnen, Gräben) im frühmittelalterlichen ländlichen Siedlungswesen Mitteleuropas (Linear structures in early medieval settlements in Central europe). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. p. 75-111, 787-790, 37 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 265. CHOVANEC, Jan. Linguistic Integration within European Integration: Czech and English Versions of Tobacco Product Health Warnings. In Marie Krčmová (ed.) Languages in the Integrating World. LINCOM Studies in Communication 05. 1st ed. Muenchen: Lincom Europa, 2010. p. 189-205. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 266. POSPÍŠIL, Ivo. Literární komparatistika: edice, kulturně politická reorientace, akutní areálová témata (filologická paleoslavistika, ukrajinská komparatistika, japonská areálová rusistika) (Comparative Literary Studies). In Od teorie jazyka k praxi komunikace IV. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury. České Budějovice: Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. p. 55-71, 16 pp. ISBN 978-80-7394-204-5.
 267. MAŇAS, Vladimír. Literátské bratrstvo v Jaroměřicích – proměny chápání jedné instituce (Literary Brotherhood in Jaroměřice – Transformations in Understanding One Institution). Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2010, CXXIX, No 2, p. 259-271. ISSN 0323-052X.
 268. VÁZQUEZ, Daniel, Barbora HRANÁČOVÁ and Lucie COUFALOVÁ. Los medios de comunicación en Alicia detrás de la pantalla y Superhéroes de la aldea global de Luis Mario Moncada Gil (The Mass Media in Luis Mario Moncada's Alicia detrás de la pantalla and Superhéroes de la aldea global). In Daniel Vázquez; Ivo Buzek. Setkání hispanistů - Encuentro de Hispanistas (Brno, 9-10 de octubre de 2009). Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 31-40. ISBN 978-80-210-5147-8.
 269. HANUŠ, Jiří. Lze pěstovat církevní historiografii v čase pronásledování? (Is it feasible to do Church history in the times of persecution?). In Mačala, P.; Marek, P.; Hanuš, J. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 2010th ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. p. 291-299. ISBN 978-80-7325-218-2.
 270. KNOZ, Tomáš. Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias (Moravia in 1608 between Rudolf and Matthias). In Bůžek, Václav et all.: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v ČEských Budějovicích, 2010. p. 331-362, 31 pp. Opera Historica 14. ISBN 978-80-7394-211-3.
 271. MALÍŘ, Jiří. Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848-1907) (Moravia and the Question of Installation of General Electoral Law (1848-1907)). In Simon, Thomas u.an.: Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. 1st ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. p. 255-285. Rechtshistorische Reihe, Bd. 400. ISBN 978-3-631-57250-4.
 272. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav) (Map of archaeological sites explored during systematic field prospection (district Břeclav)). 2010.
 273. DRÁBEK, Pavel. Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 (Margita Havlíčková: Professional Theatre in the Royal City of Brno 1668-1733). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, No 1, p. 111-112. ISSN 1803-845X.
 274. HORYNA, Břetislav. Marquardova kritika lineárních modelů filosofie dějin (The Critic of the linear Models of the Philosophy of History by Odo Marquard). In Vladimír Leško (ed.), Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. 1st ed. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2010. p. 225-242. Studia Philosophica. Acta Facultatis Philosophicae. ISBN 978-80-7097-833-7.
 275. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Martianus Capella als subversiver Parodist der Fähigkeiten menschlicher Erkenntnis? Frage der Zugehörigkeit von De nuptiis Philologiae et Mercurii zur Gattung der Menippeischen Satire (Martianus Capella as a subversive parodist of the human cognitive potencial? Issue of the genological classification of De nuptiis Philologiae et Mercurii as a Menippean satire). Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, vol. 50, No 2, p. 257-265. ISSN 0044-5975.
 276. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila and Katarina PETROVIĆOVÁ. Martianus Capella quaestionable relation to the Vandals. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 15, No 1, p. 3-16. ISSN 1803-7402.
 277. MUSILOVÁ, Martina. Martin Vasquez: Principy divadelní improvizace (v prostředí Zápasů v divadelní improvizaci) (Martin Vasquez: Principles of the Theatre Improvisation (in Improvisation Matches)). Theatralia. Brno: MU, 2010, vol. 13, No 2, p. 167-170. ISSN 1803-845X.
 278. HANUŠ, Jiří. Matěj Procházka und die christliche Lösung der sozialen Frage (Matěj Procházka and the christian solution to the social question). In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1st ed. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. p. 95-108. ISBN 978-3-89975-192-5.
 279. VLČKOVÁ, Jitka. Matchmaking Advertisements and Societal Values. In Languages in the Integrating World. 1st ed. München: Lincom Europa, 2010. p. 175-188. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 280. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Maulbertschova freska ve Filosofickém sále Strahovské knihovny: forma a technika (Maulbertschs Fresco in the Philosophical Hall of the Strahov Library: form and technique). Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, vol. 43, No 2, p. 259-275. ISSN 0044-9008.
 281. CHALUPOVÁ, Markéta. Mediální obraz Mašínů v dobových článcích Rudého práva, Lidové demokracie, Svobodného slova a Mladé fronty (The reflection of the Mašín brothers in the contemporary press of the 1950s - Rudé právo, Lidová demokracie, Svobodné slovo a Mladá fronta.). In Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: ÚSTR, 2010. 7 pp. ISBN 978-80-87211-42-7.
 282. HORYNA, Břetislav. Memoria jako kategorie záchrany (Memoria as the Category of Rescue). Sociální studia. Masarykova univerzita: Fakulta sociálních studií, 2010, vol. 7, No 1, p. 27-42. ISSN 1214-813X.
 283. CHUVELEVA, Natalia. Mertva li duša Manilova? (Popytka interpretacii obraza Manilova v poeme N. V. Gogola Mertvyje duši) (Is Manilov’s soul dead? An attempt of Manilov’s character interpretation in N. V. Gogol’s poem in prose Dead Souls)). In Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010. p. 95-102. ISBN 978-80-7399-197-5.
 284. KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2 (The Methods of the Art History. The Methodology of the Art History 2). První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 pp. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1.
 285. MALÝ, Tomáš and Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce (Between Reality and Symbol: The Historical Interpretation of (Baroque) Depictions of Purgatory). Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, vol. 53, 1-2, p. 53-82. ISSN 1211-7390.
 286. ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele (School Micropolitics and its impact on teacher's work). In Učitel v současné škole. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. p. 249-261. ISBN 978-80-7308-301-4.
 287. KESNER, Ladislav. Miloš Šejn-Býti krajinou (Miloš Šejn-Being landscape). 1st ed. Praha: Arbor Vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2010. 144 pp. bez. ISBN 978-80-86415-70-3.
 288. POSPÍŠIL, Ivo. Minulost a současnost areálů: strategie a klíč k dnešku (The Past and the Present of Areas: Strategy and the Key to the the Present Day). In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. p. 389-402, 4 pp. ISBN 978-80-7399-987-2.
 289. STEHLÍKOVÁ, Eva. M.J.Pernersdorfer, Menanders Kolax: Ein eitrag zu Reconstruktion and Interpretation der Komödie. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2010, vol. 133, 3-4, p. 446-447. ISSN 0024-4457.
 290. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině (Language of Czechs abroad). In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. p. 182-188. ISBN 978-80-210-5194-2.
 291. ČUTA, Martin, Lubomír KUKLA and Ludvík NOVÁK. Modelování vývoje tělesné délky a výšky dětí s pomocí údajů o výšce rodičů (Modelling the Development of Body Height (Length) in Children Using Parental Height Data). Čes. - slov. Pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, vol. 65, No 4, p. 159-166. ISSN 0069-2328.
 292. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Moderní metody přístupu k pravěkému umění (Modern methods of Prehistory Art analysis). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 24-40, 766-770, 22 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 293. FUJDA, Milan. Modernizace, krize a náboženství: Média a šíření detradicionalizované religiozity (Modernization, Crisis and Religion: Media and the Spread of Detraditionalized Religiosity). In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1st ed. Praha: Malvern, 2010. p. 87-117. ISBN 978-80-86702-69-8.
 294. ŠABATOVÁ, Klára. Möglichkeiten der statistischen Methoden bei der Auswertung eines bronzezeitlichen Fundorts (Přáslavice, Mähren, Tschechische Republik) (Posibilitis of statistical analysis for the evaluation of the Bronze Age site (Přáslavice, Moravia, Czech Republic)). In Horejs, B. – Jung, R. – Pavúk, P. (ed.), Analysing Pottery. Procesing - Classification - Publication. 1. vydání. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. p. 99-120. ISBN 978-80-223-2748-0.
 295. DVOŘÁK, Jan. Morava - země ve třicetileté válce (Moravia - land in the Thirty Years' War). In Michal Konečný. Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. p. 55-69. ISBN 978-80-86752-83-9.
 296. WIHODA, Martin. Morava v době knížecí 906-1197 (Moravia in the Age of Dukes 906-1197). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 467 pp. Česká historie 21. ISBN 978-80-7106-563-0.
 297. VÁLKA, Miroslav. Moravská národopisná škola. Realita či fikce? (Moravian ethnology school. Reality or fiction?). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 125-133. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 298. KARLÍK, Petr. Moravské pokračování syntaktické koncepce Františka Daneše (Moravian continuity of František Daneš´s concept of synt). In ČMEJRKOVÁ, Světla, Jana HOFFMANOVÁ and Eva HAVLOVÁ. Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. p. 27-32. ISBN 978-80-246-1756-5.
 299. DAVID, Jiří. Moravské právo a problém absolutismu. Sociální profil moravského zemského soudu v 17. a 18. století (Moravian Law and the Problem of Absolutism. Social profile of the High Provincial Court in Moravia in the 17th and 18th Centuries.). In Ad Iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. p. 212-243. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 300. ZÁLEŠÁK, Jan. Moving Image. 2010.
 301. MALÁ, Jiřina. Možnosti stylistické analýzy publicistických textových druhů věnovaných světu filmu z hlediska kulturní a jazykové integrace (Aspects of the Stylistic Analysis of Journalistic Text Types Devoted to the World of Cinema with respect to Linguistic and Cultural Integration). In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. p. 135-151. ISBN 978-80-7422-001-2.
 302. FUJDA, Milan. Možnosti využití religionistických znalostí v rámci multikulturní výchovy: Teoretická východiska projektu CERME (Posibilities of the use of the knoe-how generated in the Study of Religions in multicultural education: Theoretical principles of the CERME project). Sociologica-andragogica 2010. Vzdělávání, Sociologie náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, Neuveden, prosinec, p. 55-70. ISSN 1803-0246.
 303. MACEK, Petr. Musicologica Brunensia.Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám (Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 1-313. ISBN 978-80-210-5303-8.
 304. DOLÁK, Jan. Muzejnaja expozicija - muzejnaja komunikacija (Museum exhibition - museum communication). Voprosy muzeologii - The Problems of Museology. Sankt - Peterburg: Sankt-Petersburgskij gos. universitet., 2010, vol. 2010, 1., p. 106-117. ISSN 2219-6269.
 305. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog - kompetence, vzdělávání, úskalí (Museum educator - competencies, education, stumbling blocks). In Lukáčová, Marcela (ed.). Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku : Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26. - 27. október 2009 v Bratislave. 1st ed. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. p. 33-39. ISBN 978-80-8060-252-9.
 306. DOLÁK, Jan. Muzeologické konference (Museological conferences). Múzeum. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010, LVI, No 3, p. 41-42. ISSN 0027-5263.
 307. DOLÁK, Jan. Muzeologie a muzejnictví - současné trendy. (Museology and Museum Work - the recent trends.). In David Váhala. Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. 1st ed. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2010. p. 10-15. ISBN 978-80-86224-82-4.
 308. DRÁBEK, Pavel. Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008 (On the ruins of the structure: writings on theatre semiotics and structuralism in 2008). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, No 2, p. 150-157. ISSN 1803-845X.
 309. MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva a poutnictví na Moravě v raném novověku (Religious confraternitities in Moravia in Early Modern Age and the pilgrimage). In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 20-28. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
 310. STRÁNSKÁ, Zdenka and Petr KLUSKA. Názory žáků a studentů na správné zkoušení a hodnocení ve škole (Ideas and opinions of pupils and students of the right ways of examination and evaluation at school). In Medzinárodná vedecká konferencia Ďuričove dni s témou "Zdravá škola" pořádaná Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s AŠP SR A ČR a Krajským školským úradom v Banskej Bystrici ve dnech 11.-12.11. 2010. 2010.
 311. MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti (On information society in an uninformed manner). Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 115-120. ISSN 1211-5770.
 312. OSOLSOBĚ, Klára. Několik poznámek na okraj derivací od sloves s uzavřeným kmenem minulým (Some Marginal Notes on Deverbative from Verbs with a Closed Past Stem). In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. 1st ed. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 316-330. ISBN 978-80-7294-412-5.
 313. NĚMEC, Jiří. Několik poznámek o německých profesorech v českých zemích v hodině porážky (Some Comments on German University Scholars in Czech Lands in Hour of Defeat). In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 336-351. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 314. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Becketta s Dantem: reprezentace lidské přirozenosti, přání a očistce (Beckett and Dante: two representations of the human nature, wish, and purgatory). In CÍSAŘ, Karel and Petr KOŤÁTKO. Beckett: filosofie a literatura. Praha: Filosofia: nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2010. p. 101-116, 15 pp. ISBN 978-80-7007-336-0.
 315. REITINGER, Lukáš. Nekrologia kláštera Pegau. Pozapomenuté svědectví o Přemyslovcích (nejen) Kosmova věku (Necrologia of the Pegau Monastery. Forgotten testimonial of the Přemyslids of (not only) the Cosmas's era). In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 372-415. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 316. KIRSCH, Otakar. Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově (German museologists in Czechoslovakia after 1945, using the example of Karl Jüttner work in Mikulov after the war). In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 370-392. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 317. WAGNER, Roland. Nenahýbejte se z okna – úvahy na cestě z Brna do Norimberku (Do not lean out! Some thoughts on a journey from Brno to Nuremberg). In Bičan, Aleš - Klaška, Jan - Macurová, Petra - Zmrzlíková, Jana. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 450-467. ISBN 978-80-7294-412-5.
 318. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Nerituálny pohreb muža z južného predhradia na Pohansku pri Břeclavi (Unritual burial of a man from south bailey of the stronghold Pohansko near Břeclav). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 139-150, 805-807, 15 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 319. CHUVELEVA, Natalia. Neskolko slov ob odnom "zabytom" žanre (A few words about one “forgotten” genre). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2010, Neuveden, No 2, p. 77-84. ISSN 1803-4950.
 320. KIRSCH, Otakar. Netradiční cesta k dokumentaci regionu. Příběh muzea německých Jihomoravanů v Klentnici v letech 1923-1945 (Unconventional way of the region documentation. Story of the Museum of the German South Moravians in Klentnice in 1923-1945). In Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945-2004). Praha: LN, 2010. p. 177-202. ISBN 978-80-7422-033-3.
 321. KESNER, Ladislav. Neuroaesthetics: Real Promise or Real Delusion? In Ondřej Dadejdík-Jakub Stejskal, eds., The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Newcaste upon Tyne: Cambrdige Scholars Publishing, 2010. p. 17-32. ISBN 978-1-4438-2428-6.
 322. LOSKOTOVÁ, Irena. Neznámé kachlové reliéfy brněnského Velkého Špalíčku (Previously Unknown Tile Reliefs from Velký Špalíček, Brno). Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, XCV, No 2, p. 105-112. ISSN 0323-0570.
 323. COUFAL, Dušan. Neznámý postoj Jana Husa k mučednictví v jeho Enarratio Psalmorum (cca 1405-1407) : Na cestě do kruhu zemských svatých (Jan Hus’ Unknown View of Martyrdom in His Enarratio Psalmorum (ca 1405-1407) : On the Way to the Community of the Czech Saints). Časopis Matice moravské. 2010, vol. 129, No 2, 17 pp. ISSN 0323-052X.
 324. PAPOUŠEK, Dalibor. "Nezůstane kámen na kameni" : Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu ("There will not be left one stone upon another" : The fall of Jerusalem in the Gospel of Mark). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, vol. 18, No 2, p. 127-162. ISSN 1210-3640.
 325. ČORNEJOVÁ, Michaela. Nomina autem villarum sunt hec aneb O čem vypovídají nejstarší česká místní jména (Nomina autem villarum sunt hec or What oldest Czech place names can tell about). In 17. slovenská onomastická konferencia Trnava (2007). 1st ed. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. p. 156-166. ISBN 978-80-224-1126-4.
 326. FUJDA, Milan and Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. 1st ed. Warsaw: IFiS Publishers, 2010. p. 133-172. ISBN 978-83-7683-025-4.
 327. WIHODA, Martin. Nostra terra tua est camera. České země v počátcích středovýchodní Evropy (Nostra terra tua est camera. The Czech Lands at the Historical Beginnings of East-Central Europe). In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 11-33. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 328. MACHÁČEK, Jiří, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Petr KAMENICKÝ and Zuzana STRAKOŠOVÁ. Nová expozice Břeclav- Pohansko (New exhibition Břeclav- Pohansko). 2010.
 329. LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženství a sekty (New Religions and Sects). Psychiatrie pro Praxi. Olomouc: SOLEN, 2010, vol. 11, No 2, p. 85-86. ISSN 1213-0508.
 330. POSPÍŠIL, Ivo and Josef ŠAUR. Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach). (The New Unveiling of Substance: zthe Czech – Slovak Relatiins in zhe Tradic Projectioin (J. Jirásek, A. Pražák, and A, Mach)). In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 185-199. ISBN 978-80-210-5300-7.
 331. SPÁČILOVÁ, Jana. Nové poznatky k hudbě na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha (The new information to the music at the court of Olomouc bishop Schrattenbach). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 189-206, 17 pp. ISSN 1212-0391.
 332. JAN, Libor. Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II. (New Findings on the Minting Reform of King Wenceslaus II). Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, vol. 21, No 1, p. 103-116. ISSN 0862-1195.
 333. POSPÍŠIL, Ivo. Nové výzvy literární genologii (New Challenges to Genre Theory (Genology)). STIL. Beograd, 2010, vol. 9, No 1, p. 283-293. ISSN 1451-3145.
 334. POSPÍŠIL, Ivo. Novyje izmerenija i transcendencii issledovanija literatury/jazyka u russkije osobennosti (The New Dimensions and Transcendences of Literature/Language Research and the Russian Peculiarities). Slavica Slovaca. 2010, vol. 2, No 1, p. 170-177. ISSN 0037-6787.
 335. DROZD, David. O divadle 2008 (On Theatre 2008). Theatralia. Brno: MU, 2010, vol. 13, No 1, p. 107-108. ISSN 1803-845X.
 336. PICHA, Marek. Ó hovado: osobní argumentace v Descartových Meditacích (Oh Flesh: personal argumentation in Descartes' Meditations). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 2, No 2, 10 pp. ISSN 1803-7445.
 337. NECHUTOVÁ, Jana. O klucích, filozofii, náboženství a ateismu (Of Boys, Philosophy, Religion and Atheism). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 15-18. ISSN 1803-7445.
 338. ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki (On the notion of corporeality at Jan Patočki). In KIEPAS, Andrzej and Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1st ed. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010. p. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8.
 339. RACLAVSKÝ, Jiří. O různých pojmech holosti (On different notions of bare individuals). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, vol. 17, No 2, p. 227-232. ISSN 1335-0668.
 340. NECHUTOVÁ, Jana. O růži pohřížené do tmy (A Rose Immersed in Darkness). In Stéphane Mallarmé, Ve Věštné běli (Výbor z poezie). 1st ed. Praha: Nibiru, 2010. p. 106-112. Poezie 12. ISBN 978-80-903698-4-9.
 341. HOLÝ, Dušan. O Václavíkově projektu Horňácká dědina (Václavík´s projekt entitled Horňácká dědina). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 135-141. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 342. DVOŘÁK, Tomáš. Obec a její obyvatelé v době nesvobody a komunistických experimentů (Village and its inhibitants in the times of totalitarism and communist experiments). In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1st ed. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. p. 252-305, 53 pp. ISBN 978-80-254-8613-9.
 343. KNOZ, Tomáš. Obraz króla Wladyslawa IV na zamku w Straznicy. Mozliwość i ograniczenia wspolpracy i przyzni morawsko-polskiej w okresie wojny trzydziestoletniej (The Portrait of the King Wladyslaw Iv in the Castle of Strassnitz. Moraviasn-polish relations during the Thirty Years War.). In Wojciech Iwanczak - Janusz Smolucha (edd.): Wspolnoty male i duze w spolczenstwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych. 1st ed. Krakow: Ksiegarnia akademicka, 2010. p. 431-452, 21 pp. ISBN 978-83-7188-769-7.
 344. KREJČÍ, Pavel. Obučenieto po bălgarski ezik v Masarikovija universitet v grad Brno (Teaching Bulgarian language in the Masaryk University in Brno). In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1st ed. Brno: Porta Balkanica, 2010. p. 7-9. ISBN 978-80-904846-0-3.
 345. LANGER, Jiří and Helena BOČKOVÁ. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Syntéza mezinárodního výzkumu (Dwellings in Carpathians at the Balkans. International research synthesis). Ostrava: Šmíra-Print, 2010. 936 pp. ISBN 978-80-87427-07-1.
 346. ŠTĚPÁNEK, Václav. Od zaniklé vsi k novému osídlení (From the defunct village to a new colonization). In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. p. 82-97. ISBN 978-80-254-8613-9.
 347. CHALUPOVÁ, Markéta. Odbojová skupina bratří Mašínů a její reflexe v dobovém československém a německém tisku (The Mašín Brothers’ Resistance Group and Its Reflection in the Contemporary Czechoslovak and German Press). In Vysokoškoláci o totalitě - Sborník oceněných studentských prací 2009. 1. vyd. Praha: ÚSTR, 2010. 26 pp. ISBN 978-80-87211-35-9.
 348. BRANDNER, Aleš. Odraz historickosrovnávací metody v díle F. I. Buslajeva (The reflection of the historical-comparative method in the work F. I. Buslajevs). Linguistica Brunensia. 2010, 58 (2010), 1-2, p. 207-215. ISSN 1803-7410.
 349. ČORNEJOVÁ, Michaela. Odraz sídelních poměrů na jižní Moravě ve vlastních jménech (The Reflection of Resident Conditions in the South Moravia Region in the Proper Names). In Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2010. p. 114-119. ISBN 978-80-7368-779-3.
 350. HLADKÁ, Zdeňka. Ohlédnutí za konferencemi Čeština - univerzália a specifika (A retrospective glance at conferences “Čeština - univerzália a specifika/Czech Language – Universal and Specific Features”). In Aleš Bičan - Jan Klaška - Petra Macurová - Jana Zmrzlíková. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. p. 20-28. ISBN 978-80-7294-412-5.
 351. KARLÍK, Petr. Old Czech Adjectives with the Meaning of Passive Potentials. Wiener slawistischer Almanach [Bd. 31 (1993)-] (MDO), Sonderband Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 2010, vol. 74, No 1, p. 99-108, 12 pp. ISSN 0258-6835.
 352. JAKUBEC, Ondřej. Olomouc a jezuitská mise ve střední Evropě (Olomouc and the Jesuit Mission in Central Europe). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 23-29. ISBN 978-80-87149-38-6.
 353. JAKUBEC, Ondřej. Olomoucký jezuitský kostel a protimorový kult P. Marie Sněžné (Olomouc Jesuit Church and the Antiplague Cult of the Virgin Mary of the Snow.). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 150-156, 6 pp. ISBN 978-80-87149-38-6.
 354. SUCHÁNEK, Pavel. Olomoucký kanovník Jan Matyáš z Thurnu a Valsassiny, sběratel a mecenáš (Canon of Olomouc Johann Matthias of Thurn and Valsassina, Patron and Collector). In Martin Elbel - Ondřej Jakubec (ed.), Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města 1. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 269-274. ISBN 978-80-87149-38-6.
 355. JAKUBEC, Ondřej. Olomoucký malíř Elias Hauptner a mynýristická kontinuita v protobarokní době (Olomouc painter Elias Hauptner and Mannerist Continuity in the Proto-Baroque Period). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 57-62. ISBN 978-80-87149-38-6.
 356. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Factors Barring the Causativization of Path Verbs. Crosscurrents: Studies in English Linguistics. Kielce, Polsko: Holy Cross University, 2010, vol. 3, No 28, p. 41-47. ISSN 1234-7604.
 357. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Factors which License the Formation of Secondary Agent Constructions. In Sixth International Conference on Construction Grammar, 3-5 September 2010, Prague. 2010. 2010.
 358. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Factors which License the Formation of Secondary Agent Constructions. In Sixth International Conference on Construction Grammar, 3-5 September 2010, Prague. 2010.
 359. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. On Headteacher Authority in the Beginnings of the Career. In Avtoriteta in vodenje: avtoriteta v vodenju? Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper, 2010. p. 143-159, 16 pp. Management. ISBN 978-961-266-092-5.
 360. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On How English and Czech Differ in the Pragmatic Anchorage of Caused Motion Situations: The Case of Secondary Agent Constructions. In Identity in Intercultural Communication (3rd Triennial Conference in English and American Studies) 21-22 October 2010, Budmerice, Slovakia. 2010.
 361. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On How English and Czech Differ in the Pragmatic Anchorage of Caused Motion Situations: The Case of Secondary Agent Constructions. In Identity in Intercultural Communication (3rd Triennial Conference in English and American Studies) 21-22 October 2010, Budmerice, Slovakia. 2010.
 362. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Internal Structures of Verbal Meanings. In "Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline." Book of Abstracts, eds. D. Trčková and J. Chovanec. (9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, 4-6 February 2010). 2010. ISBN 978-80-7318-823-8.
 363. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Pragmatic and Cognitive Processes in Meaning Variation. Linguistica Silesiana. Kraków: Polska Akademia Nauk, 2010, vol. 31, No 1, p. 55-67. ISSN 0208-4228.
 364. KAMENICKÁ, Renata. On Right and Wrong Uses of Translation Theory: A Case Study and Implications for Research. In Theories in Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. p. 127-135, 242 pp. ISBN 978-80-7318-823-8.
 365. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. On Some Aspects of the Quantization of Action in the Progressive. In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica XLV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. p. 157-162. ISBN 978-80-223-2894-4.
 366. DOLÁK, Jan. On the issues of deaccessioning and repatriation of museum collections. In Deaccession and Return of Cultural Heritage: A New Global Ethics. 1st ed. Šanghaj: International Committee for Museology of the International Council of Museums, 2010. p. 43-50. ISBN 978-988-18325-6-6.
 367. CHOVANEC, Jan. Online Discussion and Interaction: The Case of Live Text Commentary. In Leonard Shedletsky and Joan E. Aitken (eds.) Cases on Online Discussion and Interaction: Experiences and Outcomes. 1st ed. Hershey, PA: IGI Global, 2010. p. 234-251, 23 pp. ISBN 978-1-61520-863-0.
 368. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Opening Stages of Basis School Headteachers´ Professional Careers. In Ways to professionalise school leadership in times of turbulence and complexity. Antwerpen (Belgium): Garant Publishers & Paul Mahieu, 2010. p. 39-56. ENIRDELM. ISBN 978-90-441-2680-8.
 369. HABÁN, Ivo. Orientalismus v díle německo-českých výtvarných umělců první poloviny 20. století (Orientalism in the Works of German-Czech Visual Artists of the First Half of 20th Century). In Filip Komárek, Michal Konečný. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2010. p. 125-132. ISBN 978-80-904654-1-1.
 370. PAVLICOVÁ, Martina. Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie (Zdenka Jelínková and Czech ethnochoreology). In Daniel Drápala. Antonín Václavík (1891 - 1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 147 - 155. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 371. JURKOVÁ, Kristýna and Zdenka STRÁNSKÁ. Osobnostní a sociometrické charakteristiky účastníků šikany (Personality and sociometric characteristics of participants of bullying). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2010, vol. 45, No 2, p. 137-154. ISSN 0555-5574.
 372. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Osvícenská církevní politika a její vliv na svobodu pohybu duchovenstva (Enlightenment clerical policy and its influence to the movement freedom of clergy). Historie - Otázky - Problémy. Sv. 1: Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, vol. 1, No 2, p. 69-82. ISSN 1804-1132.
 373. POL, Milan. Otázka z prvních - proč? O účelu autoevaluace. (One of the first questions - why? On purpose of self-evaluation.). Na cestě ke kvalitě. Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, No 2, p. 6-7. ISSN 1804-1159.
 374. PLAČEK, Miroslav. Otázky kolem přeměny Olomouckého hradu do vrcholně středověké podoby (Transformation of the Olomouc Castle into the High Medieval Fortress). In O. Jakubec. Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc, 20.-22.11.2007. 1st ed. Olomouc: Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 98-106. ISBN 978-80-87149-11-9.
 375. ZBÍRAL, David. Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky (Nomenclature, Typologies, and Genealogies of Medieval Heresies: Inspirations and Challenges to Theory in the Study of Religions). Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2010, vol. 18, No 2, p. 163-190. ISSN 1210-3640.
 376. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009 (Fifty-year anniversary of the start of excavations at Pohansko near Břeclav 1959-2009). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 247-249. ISSN 0449-0436.
 377. MARÁZ, Karel. Pečeti českých králů a královen od Přemysla Otakara II. k Janovi Lucemburskému (The seals of Bohemian Kings and Queen from Přemysl Otakar II. to John of Luxembourg). In Klára Benešovská. Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. Praha: Gallery, 2010. 13 pp. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský - 1310. ISBN 978-80-86990-55-2.
 378. STEHLÍKOVÁ, Eva. Performance, Iconography.Reception. Studies in Honour of Oliver Taplin. Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, 2010, Neuveden, 1-2, p. 211-212. ISSN 0024-4457.
 379. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Perspektivistická genealogie kauzality (The Perspectival Genealogy of Causation). Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR, 2010, vol. 17, No 4, p. 477-487. ISSN 1335-0668.
 380. PLESKALOVÁ, Jana. Petr a Karlík v průběhu 12.–21.století na území dnešní České republiky (Petr and Karlík between 12th and 21st ct. on the territory of today’s Czech Republic). In BIČAN, Aleš, Jan KLAŠKA, Petra MACUROVÁ and Jana ZMRZLÍKOVÁ. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, Host, 2010. p. 388-393, 16 pp. ISBN 978-80-7294-412-5.
 381. GREGEROVÁ, Miroslava, Renata ČOPJAKOVÁ, Veronika BERÁNKOVÁ, Petr BIBR, Vladimír GOŠ, Dana HANULÁKOVÁ, Martin HLOŽEK, Blanka HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, Lucie KRISTOVÁ, Zuzana KULJOVSKÁ, Jiří MACHÁČEK, Marian MAZUCH, Rudolf PROCHÁZKA, Radek ŠKODA and Dalibor VŠIANSKÝ. Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska (Petroarcheological ceramics in the historical past of Moravia and Silesia). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 311 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5168-3.
 382. KROB, Josef. Philosophical Questions and Specialist Knowledge. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2010, vol. 2, No 2, p. 45-51. ISSN 1829-0930.
 383. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita zájmů na učení se a vzdělávání dospělých a jejich průnik v učící se organizaci (Plurality of concerns over adults learning and education: learning organization bridging the gap?). In AEDUCA. Festival vzdělávání dospělých 2010. Sborník příspěvků z odborných konferencí. Olomouc: Univerzita Palackého, Institut celoživotního vzdělávání, 2010. p. 1-8. ISBN 978-80-244-2606-8.
 384. NOVOTNÝ, Petr. Pluralita zájmů na učení se a vzdělávání dospělých a jejich průnik v učící se organizaci. (Plurality of Concerns over Adults Learning and Education: Learning Organization Bridging the Gap?). Technológia vzdelávánia. Nitra: Slovdidac, 2010, vol. 18, No 10, p. 11-15. ISSN 1335-003X.
 385. PETRŽELKA, Josef. Počátek obce a přirozenost (fysis) - Ústava, Zákony, Politika (The Origin of the State and Nature (fysis) - The Republic, The Laws, The Politics). In Antická demokracia a sloboda a súčasnosť. prvé vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2010. p. 64-116. ISBN 978-80-223-2856-2.
 386. SCHNEIDEROVÁ, Martina. Počátky a konce světa (nejen) podle Josef Váchala (The Origins and the Ends of the World in Accordance with (not only) Josef Váchal). In Filip Komárek, Michal Konečný. "Ani spolu, ani bez sebe..." Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, Seminář dějin umění, 2010. p. 133-142. ISBN 978-80-904654-1-1.
 387. UNGERMAN, Šimon. Počátky mladohradištních pohřebišť na Moravě (Beginnings of Late-Hillfort-Period Cemeteries in Moravia). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zděňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 220-239, 814-817, 30 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 388. KESNER, Ladislav. Podíl diváka. Pokus o oživení Gombrichova pojmu (Beholder s share. An attempt at redefinition of Gomrbich s concept.). In Ladislav Kesner-František Mikš, eds., Gombrich. Porozumět umění a jeho dějinám. Brno: Barrister a Principal, 2010. p. 35-58. ISBN 978-80-210-5177-5.
 389. MAREK, Martin. Podnikatelské aktivity Baťova koncernu na konci třicátých let (The commercial activities of the Baťa concern at the end of 1930s). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, No 2010, p. 49-63. ISSN 1803-7429.
 390. MITÁČEK, Jiří and Miroslav PLAČEK. Podoba komendy a špitálu řádu johanitů na Starém Brně (The appearance of the commanderie and the hospital of the order of St. John house in Staré Brno). In J. Čermáková, R. Červená, H. Jordánková, I. Loskotová, J. Šibíčková. A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. 1st ed. Brno: Archiv města Brna, 2010. p. 58-73. ISBN 978-80-86736-18-1.
 391. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
 392. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? (Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?). In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 83-93, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 393. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup (Aesthetic Concepts: An Analytical Approach). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 158 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, sv. č. 393. ISBN 978-80-210-5307-6.
 394. KONEČNÝ, Michal and Lenka KALÁBOVÁ. Poklady moravských hradů a zámků (Treasures of Moravian castles). první. Brno: Národní památkový ústav, 2010. 142 pp. ISBN 978-80-86752-85-3.
 395. PROKEŠ, Lubomír and Pavla MUSILOVÁ. Pokus o aplikaci infračervené spektrometrie (FTIR) k analýze vápnitého materiálu z pecí z doby římské z Hrubé Vrbky a Mikulovic (An attempt for the application of infrared spectrometry (FTIR) in the analysis of calcareous substances from the Roman age ovens in Hrubá Vrbka and Mikulovice). In Ján Beljak, Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik. Archeológia barbarov 2009. Nitra: Archeologický Ústav SAV Nitra, 2010. 9 pp. ISBN 978-80-89315-24-6.
 396. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - cenná inspirace pro práci s ohroženou mládeží (Positive psychology: Valuable inspiration for working with youth). In Alternativní způsoby podpory rodiny jako prevence institucionalizace. 2010.
 397. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - možnosti, výzvy, příležitosti (Positive psychology: chances, challenges, opportunities). In 28. Psychologické dny „Cesty psychologie a psychologie cest“, Olomouc. 2010.
 398. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie - uplatnění silných stránek a předností (Positive psychology: application of character strengths and virtues). In Odborný seminář Sekce psychologie práce a organizce při ČMPS. 2010.
 399. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Pozitivní psychologie a její aplikace v poradenské a terapeutické praxi (Application of positive psychology in counselling and therapeutical practice). In X. Plzeňský psychologický den při ČMPS. 2010.
 400. POLOCHOVÁ, Markéta. Poznámka překladatelky (The translator's note). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, vol. 21, No 2, p. 192-194. ISSN 0862-5409.
 401. MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit (Notes on theory of virtual communities). Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, vol. 2009, No 50, p. 3-31, 28 pp. ISSN 1211-5770.
 402. DRÁPALA, Daniel. Práce z kovu VII. 4. část klempířství (Metal Pieces of Work VII. 4th Part. Plumbing). 1st ed. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 76 pp. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. ISBN 978-80-87261-35-4.
 403. PELCLOVÁ, Jana. Pragmatic Principles in Advertising Discourse. Topics in Linguistics. Nitra: Faculty of Arts. Constantine the Philosopher University in Nitra., 2010, vol. 5, September, p. 20-24, 41 pp. ISSN 1337-7590.
 404. HROCH, Jaroslav, Radim ŠÍP, Roman MADZIA and Ondřej FUNDA. Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii (Pragmatism and Deconstruction in the Anglo-American Philosophy). 1st ed. Brno: Paido, 2010. 328 pp. sv. 315. ISBN 978-80-7315-205-5.
 405. ZIKOVÁ, Markéta. Prefix lengthening in Czech. In Formal Description of Slavic Languages (FDSL 8.5). 2010.
 406. SCHNEIDEROVÁ, Martina. Prehistorie v díle Jaroslava Panušky (Pre-History in the Work of Jaroslav Panuška). Umění. Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2010, LVIII, No 2, p. 123-135. ISSN 0049-5123.
 407. KREJČOVÁ, Elena and Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst (Teaching Bulgarian language for foreigners in the Slavonic and non-Slavonic context). 2010.
 408. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ and Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu (Primates of the Catholic Church. The Countries of Central Europe in the Time of Communism). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 pp. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0.
 409. BALÍK, Stanislav and Jiří HANUŠ. Primates of Catholic Church in Central and Eastern Europe in the Time of Communism. 2010.
 410. MILTOVÁ, Radka and Michal KONEČNÝ. Pro nesmrtelné jméno, slávu a věčnou památku. Umění na Moravě v 1. polovině 17. století. (For immortal name, glory and everlasting memory. Art in Moravia in the 1st half of the 17th century). In Michal Konečný (ed.), Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války, Brno 2010. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. 13 pp. ISBN 978-80-86752-83-9.
 411. ŠTĚPÁNEK, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945 (The problem of colonization of Kosovo and Metohija in the period 1918-1945). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 57 (2010), No 2, p. 77–105, 26 pp. ISSN 1803-7429.
 412. POSPÍŠIL, Ivo. Problema enciklopedij literaturovedčeskoj terminologii: brnenskij proekt načala XXI veka (The Problem of Encyclopedias of Literary Terminology: the Brno Project of the Beginning of the 21st Century.). Mirgorod. Žurnal, posvjačennyj voprosam epistemologii literaturovedenije. Akademia Podlaska, Université de Lausann, 2010, vol. 2, No 1, p. 19-28. ISSN 1897-1431.
 413. POSPÍŠIL, Ivo. Problema literaturnych napravlenij i mežvoennaja češskaja literatura: politika i poetika (Two currents in Czech literature, politics and poetics). In Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918-1939). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2010. p. 71-80. ISBN 978-83-7051-604-8.
 414. ČERNÝ, Vladimír. Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a jejich osudy v letech 1945-1956 (Trials with the Members of the Nazi Security Administration in Brno and their Fate in 1945-1956). In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1st ed. Brno: Matice Moravská pro výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 393-435. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
 415. HORYNA, Břetislav. Proč jsou dějiny filosofie problém? (Why is the History of Philosophy a Problem?). In Leško, V. - Tholt, P. (eds.), Dějiny filosofie jako filosofický problém. Slovensko. Košice: Filozofická fakulta UJPŠ, Košice, 2010. p. 81-95. Acta Universitatis Šafarikianae, 11. ISBN 978-80-7097-860-3.
 416. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám (Basic School Headteachers´ Professional Careers: From the Stage of Professional Certainty to New Challenges). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 15, No 1, p. 85-105, 20 pp. ISSN 1803-7437.
 417. MAREK, Martin. Projektování transferu baťovských jednotek (The project of the Baťa's units transfer). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: ÚHV Slezské univerzity, 2010, roč. 3, červenec, p. 163-178. ISSN 1803-411X.
 418. HROCH, Jaroslav, Magdalena KONEČNÁ and Lukáš HLOUCH. Proměny hermeneutického myšlení (The Changes of Hermeneutic Thought). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 419 pp. Filosofie 5. ISBN 978-80-7325-231-1.
 419. DVOŘÁK, Tomáš. Proměny obce ve druhé polovině 20. století (Transformations in village life in the second half of the 20th century). In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. 1st ed. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. p. 383-492, 109 pp. ISBN 978-80-254-7362-7.
 420. PLAČEK, Miroslav. Proměny přemyslovské pevnostní linie v Podyjí a jejího rakouského pendantu (Transformations of the Přemyslid fortification line in Podyjí region and of its Austrian counterpart). In M. Svoboda. Mikulovská sympozia: XXX. mikulovské sympozium 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské, 22.-23. října 2008. 1st ed. Brno - Mikulov: Moravský zemský archiv Brno, 2010. p. 105-121, 16 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 421. BARTOŇKOVÁ, Daša. Prosimetrum, the Mixed Style, in Fulgentius´ Mythologies. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 40-48. ISBN 978-80-7294-412-5.
 422. ZAHRÁDKA, Jiří. Předmluva. Ke vzniku díla (Preface. Note on the work). In Leoš Janáček: Mládí. Dechový sextet. Bärenreiter Urtext. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2010. p. III-IX, 7 pp. Souborné kritické vydání děl LJ, řada E, sv.6. ISBN 979-0-260-10476-1.
 423. LAZAROVÁ, Bohumíra and Milan POL. Předvídání a analýza očekávaných reakcí lidí na změnu. (Projecting and analysing expected reactions of people on change). Na cestě ke kvalitě. Praha: NÚOV, 2010, Neuveden, No 2, p. 7-8. ISSN 1804-1159.
 424. JAN, Libor. Přemysl Otakar II. – rytíř a válečník (Přemysl Otakar II – Knight and Warrior). In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1st ed. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 127–139. ISBN 978-80-86488-67-7.
 425. WIHODA, Martin. Přemyslova moravská léta. Mezi královskou korunou a babenberským dědictvím (Přemysl´s Moravian Years. From the Royal Crown to the Babenberg Heritage). In Pocta králi. K 730 výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1st ed. Brno - Znojmo: Matice moravská, 2010. p. 47-53. ISBN 978-80-86488-67-7.
 426. PAVLÁSEK, Michal. Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. (The case of Svatá Helena (Sf. Elena). (Re)interpretation of religious history of Czech community in Romania). Český lid. Etnologický časopis. Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav, 2010, vol. 97, No 2010, p. 363-382. ISSN 0009-0794.
 427. HAVLÍČEK, Jakub. Případ svatyně Jasukuni: "náboženské" a "sekulární" v dějinách moderního Japonska (Yasukuni Shrine Controversy: "Religious" and "Secular" in Modern History of Japan). In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Praha: Malvern, 2010. p. 302-339. ISBN 978-80-86702-69-8.
 428. STEHLÍKOVÁ, Dana. Příspěvek k poznání tzv. Křišťanových herbářů (CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE SO-CALLED KRISTAN'S OF PRACHATICE HERBARIA). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2010, vol. 133, No 1, p. 25-36. ISSN 0024-4457.
 429. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Příspěvek pozitivní psychologie oblasti výchovy a vzdělávání (Contribution of positive psychology to education and schooling). In Krejčová, Lenka - Mertin, Václav. Sborník příspěvků z konference Škola jako místo setkávání 2010. Praha: FF UK Praha, 2010. p. 150-163. ISBN 978-80-7308-310-6.
 430. LUŽNÝ, Dušan. Questions of contemporary sociology of religion. Individualization and globalization as basis of contemporary cultural a religious pluralism. In Zdzislaw Kupisinski - Stanislaw Grodz (eds.), Pluralizm kulturowy i religijny wspólczesnego swiata. Lublin: Wydawnictwo KUL (Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Pawla II, 2010. p. 403-413, 10 pp. ISBN 978-83-7702-105-7.
 431. BALCÁRKOVÁ, Adéla. Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní lán" (Early Medieval settlement site at Olomouc - Slavonín - "Horní lán"). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2010, vol. 51, No 1, p. 157-196, 39 pp. ISSN 1211-7250.
 432. NECHUTOVÁ, Jana. Rara avis inter theologos. In Velehrad - Řím, Modlil se tváří k východu (Tomáš kardinál Špidlík S.J.). 1st ed. Olomouc: Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2010. p. 28-30. ISBN 978-80-7412-044-2.
 433. HLADKÁ, Zdeňka. recenze: Čermák, F. a Cvrček, V. (ed.) 2009. Slovník Bohumila Hrabala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny.In: Korpus – gramatika – axiologie (KGA) 01/2010, s. 75-78. (a review: Čermák, F. a Cvrček, V. (ed.) 2009. Slovník Bohumila Hrabala. Praha : NLN.In: Korpus – gramatika – axiologie 01/2010, s. 75-78.). 2010.
 434. KIRSCH, Otakar. Reflexe muzejní problematiky na stránkách časopisu Pravěk v letech 1903-1912 (Reflections on the museum problems in Pravěk magazine from 1903 to 1912). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 661-672, 772-773, 827 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 435. BUZEK, Ivo. Reflexiones sobre el estado del gitano-espaňol en la segunda mitad del siglo XIX: el caso de Francisco de Sales Mayo y su El gitanismo (1870) (Notes about the state of Spanish Gypsy in the second half of the 19th century: Francisco de Sales Mayo and his El gitanismo (1870)). In Ideias Linguísticas na Península Ibérica (séc. XIV a séc. XIX). Münster: Nodus Publikationen, 2010. p. 53-66. Allgemeines Programm. ISBN 978-3-89323-297-0.
 436. BĚLKA, Luboš. Religionistika, náboženství a vzdělávání (Academic Study of Religions, Religions and Education). Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, vol. 4, No 1, p. 25-32. ISSN 1803-2443.
 437. NIEDERLE, Rostislav. Representation in Art (II) Pictorial Representation. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, vol. 2010, No 2, p. 242-255, 13 pp. ISSN 1335-0668.
 438. HORÁKOVÁ, Martina. "Rev. of Moore-Gilbert, Bart: Postcolonial Life-Writing: Culture, Politics and Self-Representation. London: Routledge, 2009.". Brno Studies in English. Brno: Masaryk University, 2010, vol. 36, No 2, p. 195-198. ISSN 0524-6881.
 439. POSPÍŠIL, Ivo. Revitalizace v ruské a české literatuře: dvě cesty (Revitalization in Russian and Czech Literatures). In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Vedecký zborník. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenskej literatúry, 2010. p. 9-21, 12 pp. ISBN 978-80-8094-639-5.
 440. SUCHÁNEK, Pavel. Rezidence preláta v první polovině 18. století. Prelatura premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce (The prelates in the first half of the 18th century: The prelate of the Premonstratensian chapter at Hradisko near Olomouc). In Fejtová Olga - Ledvinka Václav - Pešek Jiří. Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Praha: Scriptorium, 2010. 13 pp. ISBN 978-80-87271-15-5.
 441. KŘÍSTEK, Michal. Rezul´tativnaâ teoriâ stilâ v kontexte funkcional´noj stilistiki (Resultative theory of style in the context of functional stylistics). Vestnik Permskogo universiteta. Perm, 2010, vol. 2010, 5 (11), p. 208-210. ISSN 2073-6681.
 442. RACLAVSKÝ, Jiří. Rigidita predikátů (Rigidity of predicates). ProFil. Brno: FF MU, 2010, vol. 11, No 2, p. 23-36. ISSN 1212-9097.
 443. HORÁKOVÁ, Jana and Jozef KELEMEN. Robots as In-Betweeners. In Rudas, I.J. ; Fodor, J.; Kacprzyk (eds.). Computational Intelligence and Informatics. 1st ed. Berlin: Óbuda University, 2010. p. 115-127. ISBN 978-3-642-15220-7.
 444. PLAČEK, Miroslav. Rondelové fortifikace pozdního středověku a raného novověku a jejich uplatnění u nás (Round Bastions of Late Middle Ages and Early Modern Era and their Use in Czech Lands). In I. Hlobil - M. Perůtka. Historická Olomouc XVII, Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479-1516) v širších souvislostech. 1st ed. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010. p. 333-348. ISBN 978-80-244-2430-9.
 445. POSPÍŠIL, Ivo. Rossija i Centralnaja Evropa s osobym učetom češsko-russkich literaturnych svjazej (Russia and Central Europe with particular reference to the Czech-Russian Literary Relations). In Universalii russkoj literatury 2. Voroněž: Nauka-Junipress, 2010. p. 606-628. ISBN 978-5-4292-0001-9.
 446. MAŇAS, Vladimír. Rozličných fundací vyzdvižení. K zbožným nadáním na Moravě v první polovině 17. století (Pious donations in Moravia in the first half of the 17th century). In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Katalog výstavy konané od 4.6. do 3.10. 2010 na Státním hradě Pernštejně. 2010th ed. Brno: Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010. p. 71-81. Katalog. ISBN 978-80-86752-83-9.
 447. SPURNÝ, Lubomír. Rozpaky nad Hábou. Příspěvek k dějinám masové písně. (Embarrassmen about Hába : On the History of the Mass Song). Musicologica Brunensia. Stanislav Tesař at 70. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 2007-2014. ISSN 1212-0391.
 448. CHUVELEVA, Natalia and Oldřich RICHTEREK. Ruská recepce knihy K. Čapka R.U.R. (Russian reception of Karel Čapek’s play R.U.R.). In Pospíšil, Ivo. Areálová slavistika a dnešní svět: monografie z filolologicko-areálových studií. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. p. 53-59. 1. ISBN 978-80-7399-987-2.
 449. ŠTĚPÁNEK, Václav. Řícmanice od třicetileté války do zrušení poddanství (Řícmanice: from the Thirty Years War, to the abolition of serfdom). In ŠTĚPÁNEK, Václav a kol.: Řícmanice. Dějiny obce. První. Řícmanice: nakladatelství Albert – František Šalé, 2010. p. 61–75. ISBN 978-80-7326-186-3.
 450. ŠKYŘÍK, Petr. Řízení virtuálních týmů : manažerská a organizační perspektiva (Management of Virtual Teams : Managerial and Organizational Perspective). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 2, No 2, p. 170-186. ISSN 1804-2406.
 451. STEHLÍKOVÁ, Eva. Sága českého shakespearovského překladatelství (The saga of Czech translation of Shakespeare). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, vol. 21, No 3, p. 158-160, 4 pp. ISSN 0862-5409.
 452. CHOVANEC, Jan. Sally Johnson and Astrid Ensslin (eds.) Language in the Media (a review). Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 36, No 1, p. 205-209. ISSN 0524-6881.
 453. DROZD, David. Sama skutečnost, nejen znaky: Rozhovor s operetním dramaturgem a divadelním teoretikem prof. Ivem Osolsobě (Reality itself, not signs only: Interview with operetta-dramaturg and theatre-theoretician Ivo Osolsobě). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, č.1, p. 152-157, 5 pp. ISSN 0862-5409.
 454. BĚLKA, Luboš. Sangha in Buryatia at the Beginning of the 21st Century: Triad of National Buddhist Jewels. In Milan Kováč, Tomáš Gál (eds.), Religious Change. Bratislava: Chronos, 2010. p. 81-87. ISBN 80-89027-15-6.
 455. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v diagnostike a terapii (The Scenotest in assessment and therapy). 2010.
 456. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v praxi poradenského psychologa (The Scenotest in praxis of counseling psychologist). 2010.
 457. POSPÍŠIL, Tomáš. Sebastian M. Herrmann, Katja Kanzler, Anne Koenen, Zoe A. Kusmierz, Leonard Schmieding, eds.,Ambivalent Americanizations Popular and Consumer Culture in Central and Eastern Europe. American Studies - A Monograph Series 165 (Heidelberg: Winter, 2008). Amerikastudien - American Studies. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010, vol. 55, No 2, p. 287-289. ISSN 0340-2827.
 458. VÁZQUEZ, Daniel. Segunda edición del Festival Transteatral en Praga (Second Edition of Festival Transteatral in Prague). Latin American Theatre Review. Kansas, USA: University of Kansas, 2010, vol. 44, No 1, p. 153-155. ISSN 0023-8813.
 459. CHUVELEVA, Natalia. Sila poezii Zbigneva Herberta (The power of Zbigniew Herbert’s poetry). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 13, 1-2, p. 128-129. ISSN 1212-1509.
 460. ŽEMBEROVÁ, Viera. Slavistická reminiscencia: časopis Bratislava a Albert Pražák (Slavic Inspiration – Journal Bratislava and Albert Pražák). In Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filolologicko-areálových studií. Brno: Tribun EU, 2010. p. 325-330. 1. ISBN 978-80-7399-987-2.
 461. ŠTĚPÁNEK, Václav. Slavistička balkanistika – novi izazovi (Slavonic studies and balkanology – new challenges). Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2010, XIV/2010, No 1, p. 381-384. ISSN 1450-5061.
 462. POSPÍŠIL, Ivo. Slavistika/rusistika, její nové polohy, centra, tradice a inovace (Slavonic Russian studies). In Aktuální otázky vyučování ruštině. Příručka 1, Texta CD, Projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (2010-2012). Brno: OPVK pro Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, 2010. 12 pp. ISBN 978-80-210-5316-8.
 463. KALHOUS, David. Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku (Slavonic Literature and Liturgy in the 10th and 11th Centuries). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, vol. 110, No 1, p. 1-33, 34 pp. ISSN 0862-6111.
 464. POSPÍŠIL, Ivo. Slovenské panoráma a problémy česko-slovenských kulturních vztahů (The Slovac panorama and the problems of Czech Slovak cultural relations). In Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Tribun EU, 2010. p. 13-32. ISBN 978-80-7399-965-0.
 465. VALIŠOVÁ, Pavlína. Slovesa typu kopu/kopám – přecházení sloves z 1. do 5. třídy (Types of Verbs Kopu/kopám). In Palecsková, D. – Kumorová, Z. – Gregorík, P. Zborník Rara Avis. Trnava: Katedra slovenského jazyka a literarúry FF UCM, 2010. p. 119–125. ISBN 978-80-8105-194-4.
 466. KOSEK, Pavel. Slovosled kondicionálového auxiliáru v Bibli svatováclavské (Word-order of the Conditional Auxiliary in the St. Wencelsus Bible). In BIČAN, Aleš, Jan KLAŠKA, Petra MACUROVÁ and Jana ZMRZLÍKOVÁ. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. p. 205-229. ISBN 978-80-7294-412-5.
 467. KOSEK, Pavel. Slovosled výrazu li v češtině pobělohorského období (Word order of the Czech word li in Baroque Czech). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 58, 1-2, p. 225-345, 20 pp. ISSN 1803-7410.
 468. NEKULA, Marek and Lucie RYCHNOVSKÁ. Smetanova čeština v dobovém kontextu (Smetana’s Czech in the Context of His Time). Hudební věda. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v., 2010, vol. 47, No 1, p. 43–76. ISSN 0018-7003.
 469. STEHLÍK, Petr. Sobre algunas particularidades morfofonológicas de los elementos prefijales en espaňol (Some morphophonological particularities of prefixal elements in Spanish). Studia Romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, vol. 10, No 2, p. 49-56, 164 pp. ISSN 1803-6406.
 470. KOLÁŘ, Jan and Jan NEHYBA. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi (Soft skills as part of personal and social development in the information and library profession). Ikaros [online]. Praha, 2010, roč. 14, č. 9, p. "nestránkováno", 5 pp. ISSN 1212-5075.
 471. LENNEIS, Eva, Otto BRINKKEMPER, Christa FRANK, Inna MATEICIUCOVÁ, Franz PIELER, Manfred SCHMITZBERGER and Peter STADLER. Soziale Organisation und Wirtschaftsstruktur früher bandkeramischer Siedlungen – Erste Teilergebnisse eines Forschungsprojektes in Österreich (Social organization and economic structure of Early LBK settlements - First results of a research project in Austria). In Erich Claßen, Thomas Doppler and Britta Ramminger. Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG-Neolithikum 1. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2010. p. 1-7. ISBN 978-3-938078-07-5.
 472. VLČKOVÁ, Jitka. Společenské hodnoty a jejich jazykové ztvárnění v seznamovacích inzerátech. (Societal values and their lingusitic coding in matchmaking advertisements.). In Jazyky v integraci - integrace v jazycích. první. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 153-168, 15 pp. ISBN 978-80-7422-001-2.
 473. REITINGER, Lukáš. Sporné místo Chrumnowe a "zkáza Vítkovců" roku 1277 (The disputed place of Chrumnowe and "the doom of the Witigos" in 1277). In Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví. 1st ed. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích, 2010. p. 57-76. Collectiones, sv. 3. ISBN 978-80-85033-26-7.
 474. KREJČÍ, Pavel. Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků) (Sport theme in Bulgarian, Croatian and Czech phraseology (based on material from the necessary phraseological dictionaries)). In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Ezik - literatura - obštestveni institucii. Plovdiv, 26-27 noemvri 2009. Naučni trudove, tom 47, kn. 1, sb. B, 2009. 1st ed. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2010. p. 220-228. ISSN 0861-0029.
 475. MACEK, Petr and Ivan POLEDŇÁK. Stanislav Tesař at 70. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 5-7. ISSN 1212-0391.
 476. PLESKALOVÁ, Jana. Staročeská hypokoristika a jejich praslovanské východisko (Old Czech hypocoristics and their Proto-Slavonic roots). In VALENTOVÁ, Iveta and Juraj HLADKÝ. Lexika slovenskej onymie. Bratislava: JÚLŠ SAV, PdF TU, VEDA, 2010. p. 312-318. ISBN 978-80-224-1126-4.
 477. ŠTĚPÁNEK, Václav. Starý Poddvorov v dobách rozkvětu soukromého hospodaření (Village "Stary Poddvorov" in times of prosperity of private farming). In ŠTĚPÁNEK, Václav – JAN, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. První. Starý Poddvorov: Obec Starý Poddvorov, 2010. p. 210-251. ISBN 978-80-254-8613-9.
 478. JAKUBEC, Ondřej. Struktury patronátních aktivit a mecenátu v barokní Olomouci (Structures of patronage and patronage in Baroque Olomouc). In Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. 1. Úvodní svazek. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010. p. 251-261. ISBN 978-80-87149-38-6.
 479. JAN, Libor. Středověká ves (Mediaeval village). In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1st ed. Satrý Poddvorov: Starý Poddvorov, 2010. p. 70-82. ISBN 978-80-254-8613-9.
 480. PLAČEK, Miroslav. Středověké dějiny města (Medieval history of the town). In Dějiny Jemnice (ved. red. kol. Jiří Tříska). 1st ed. Jemnice: město Jemnice, 2010. p. 43-114. ISBN 978-80-254-8682-5.
 481. LOSKOTOVÁ, Irena. Středověké zásnuby v reliéfech brněnských kachlů (Medieval engagement in the reliefs of stove tiles from Brno). In J. Čermáková, R. Červená, H. Jordánková, I. Loskotová, J. Šibíčková. A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. 1st ed. Brno: Archiv města Brna, 2010. p. 74–83. ISBN 978-80-86736-18-1.
 482. WEIDLICH, Tomáš, Anna KREJČOVÁ and Lubomír PROKEŠ. Study of dehalogenation of halogenoanilines using Raney Al-Ni alloy in aqueous medium at room temperature. Monatshefte fuer Chemie, Chemical Monthly. Wien: Springer-Verlag, 2010, vol. 141, No 9, p. 1015-1020. ISSN 0026-9247.
 483. KŘÍSTEK, Michal. Stylistický rozbor a deklarovaný žánr textu - aneb jak se (pokud možno) nechytit na háček (Stylistic analysis and declared genres). SCHACHERL, M. (ed.). In K moderní výuce českého jazyka a literatury II. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. p. 35-41. ISBN 978-80-254-8540-8.
 484. KŘÍSTEK, Michal. Stylotvorné faktory v (inter)akci (Factors influencing style and their interaction). BIČAN, A., KLAŠKA, J., MACUROVÁ, P., ZMRZLÍKOVÁ, J. (ed.). In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host - Masarykova univerzita, 2010. p. 274-276. ISBN 978-80-7294-412-5.
 485. KARLÍK, Petr. Substantiva tvořená sufixem -tel v češtině staré a nové (-tel Deverbale Nominals in the Old and Modern Czech). In RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita., 2010. p. 72–81, 11 pp. ISBN 978-80-210-5194-2.
 486. VURM, Petr. Sur quelques notions de l'américanité: étude de l'influence américaine sur le roman québécois contemporain (On Several Notions of Americanness: a Study of the American Influence on the Quebec Novel). In Yankova, Diana. Managing Diversity and Social Cohesion: The Canadian Experience - Diversité culturelle et cohésion sociale: l'expérience canadienne. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. p. 437-444. ISBN 978-80-210-5270-3.
 487. HORYNA, Břetislav. Světlo letí rychlostí života (Light travels at the speed of life). Studia Philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 68-77. ISSN 1803-7445.
 488. ZAHRÁDKA, Jiří. Šárka in the eyes of Czech composers, attractive as well as ill-favoured. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica- Aesthetica. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010, Neuveden, No 12, p. 263-271, 8 pp. ISSN 1212-1193.
 489. SVOBODA, Mojmír and Zdenka STRÁNSKÁ. Šedesát let výuky psychologie na Masarykově univerzitě v Brně (Sixty years teaching of psychology at Masaryk University in Brno). In Démuthová, S. (Ed.): Kondášove dni 2009. Zborník príspevkov. 1st ed. Trnava: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. p. 123-127. ISBN 978-80-8105-115-9.
 490. OSOLSOBĚ, Klára and Pavlína VALIŠOVÁ. Tagset korpusů ČNK z hlediska předpokládané znalosti gramatické terminologie u nerodilých mluvčích (Možnosti a meze využívání korpusů češtiny pro nerodilé mluvčí) (The Tagset of ČNK and the Hypopthetical Mastering of Linguistic Terminology by Foreign Students of Czech (Possibilities of Using Anotated Corpora in Teaching and Learning Czech as a Foreign Language)). In Dominiková, I. – Lachout, M. Lingua terminologica, Soubor vědeckých statí. 1st ed. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010. p. 141–156. ISBN 978-80-86855-58-5.
 491. PAVLICOVÁ, Martina. Tanec (The Dance). In Ratíškovice, minulostí slovácké obce. Vydání I. Ratíškovice: Obec Ratíškovice, 2010. p. 778-795. ISBN 978-80-254-7362-7.
 492. STEHLÍKOVÁ, Eva. Tatjana Lazorčáková: Studio Forum. Příběh divadla. (Tatjana Lazorčáková: Studio Forum. Story of the theatre.). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, Neuveden, No 2, p. 178-179. ISSN 1803-845X.
 493. HORYNA, Břetislav. Taureck, B. H. F.: Don Quijote als gelebte Metapher, München 2008 (Don Quijote as a living Metaphor). Pro-Fi l,. Brno: katedra filosofie FF MU, 2010, vol. 11, No 1, p. 3-9. ISSN 1212-9097.
 494. DVOŘÁK, Tomáš. "Teď nebo nikdy". Plány a představy o úpravách jihomoravské hranice po skončení II. světové války ("Now or never!" The plans and concepts reffering to arrangement of south moravian borderline after the end of WWII). In XXX. mikulovské sympozium 22.-23. října 2008. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. 1st ed. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 357-367, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 495. MATEICIUCOVÁ, Inna. Tell Arbid Abyad - A New Late Neolithic Site in the Upper Khabur Basin, NE Syria: The Preliminary Report. In Paolo Matthiae. Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), May, 5th-10th 2008, “Sapienza” - Università di Roma Volume 3. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010. p. 411-422, 22 pp. ISBN 978-3-447-06175-9.
 496. KŠICOVÁ, Danuše. Tema smerti v dramaturgii A. Bloka i G. fon Gofmanstalja (The Topic of the Death in the Dramaturgy of A. Blok and Hugo von Hofmannsthal). In Aleksandr Blok. Issledovanja i materialy, t. 4. Peterburg: Nauka, Puškinskij Dom, 2010. p. 494-208, 14 pp. Issledovanja i materialy, t. 4. ISBN 978-5-91476-031-8.
 497. DOHNAL, Josef. Teoretičeskije vzgljady Aleksandra Afanasjeviča Potebni i modelirovanie mira v chudožestvennom proizvedenii (Theoretical Views of Aleksandr Afanasjevich Potebnja and the Ways of Modelling World in a Piece of Art). Mirgorod. Siedlce: Instytut Filologii Polskiej Akademii Pod, 2010, Neuveden, No 2, p. 193-201. ISSN 1897-1431.
 498. BUBENÍČEK, Petr. Teorie filmové adaptace (Theory of Film Adaptation). In Literatura a média. 2010.
 499. PEŠEK, Jiří, Josef ADÁMEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Miroslav BUBÍK, Ivan CICHA, Jiřina DAŠKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Antonín ELZNIC, Šárka HLADILOVÁ, Katarína HOLCOVÁ, Josef HONĚK, Kerstin HOŇKOVÁ KERSTIN, Jiří KRÁSNÝ, Oldřich KREJČÍ, Jiří KVAČEK, Zlatko KVAČEK, Vlastimil MACŮREK, Stanislav OPLUŠTIL, Mikuláš RADEK, Peter PÁLENSKÝ, Petr ROJÍK, Petr SKUPIEN, Jiří SPUDIL, Ivana SÝKOROVÁ, Jan ŠIKULA, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Vasilis TEODORIDIS, František TITL, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Jaromír ULRYCH, Juraj FRANCŮ, Oldřich FEJFAR and Zuzana JURKOVÁ. Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky (Tertiary Basins and Lignite Deposits in the Czech Republic). Praha: Česká geologická služba, 2010. 438 pp. Učebnice sv. 1. ISBN 978-80-7075-759-8.
 500. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ and Lubomír PROKEŠ. Těšetice-Kyjovice 7. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou mezi příkopem a vnější palisádou rondelu (Těšetice-Kyjovice 7. The Lengyel settlement between internal ditch and external palisade of the circular ditch). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 268 pp. Těšetice-Kyjovice 7. ISBN 978-80-210-5243-7.
 501. MATEICIUCOVÁ, Inna. The beginnings of the Neolithic and raw material distribution in eastern Central Europe: symbolic dimensions of the distribution of Szentgál radiolarite. In Detlef Gronenborn - Jörg Petrasch. Die Neolithisierung Mitteleuropas/The spread of the Neolithic to Central Europe, Internationale Tagung, Mainz 24. bis 26. Juni 2005,. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralm, 2010. p. 273-300. ISBN 978-3-88467-159-7.
 502. SCHEER, Tobias and Markéta ZIKOVÁ. The Coda Mirror v2. Acta linguistica Hungarica: an international journal of linguistics. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, vol. 57, No 4, p. 411-431, 20 pp. ISSN 1216-8076.
 503. SCHEER, Tobias and Markéta ZIKOVÁ. The Havlík Pattern and Directional Lower. In Browne, W. et al. Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second Cornell Meeting, 2009. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2010. p. 471-486, 355 pp. ISBN 978-0-936534-12-1.
 504. ZBÍRAL, David. The Norm-Deviation Model Reconsidered. Journal of Religion in Europe. Brill, 2010, vol. 3, No 2, p. 215-240. ISSN 1874-8910.
 505. MACHÁČEK, Jiří. The Rise of Medieval Towns and States in East Central Europe : Early Medieval Centres as Social and Economic Systems. Leiden - Boston: Koninklijke Brill NV, 2010. 562 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-18208-0.
 506. KAMENICKÁ, Renata. The secret life of implicitation: (in translation of fiction). In Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. první. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2010. p. 36-37. ISBN 978-80-210-5118-8.
 507. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "The Spiritual Development of Humanity" on the Ceiling of the Philosophical Hall at the Strahov Canonry. In The Gate of Knowledge. Philosophical Hall of the Strahov Library. Prague: Gema Art Publishing House, 2010. p. 20-45. ISBN 978-80-904575-1-5.
 508. HORÁKOVÁ, Martina. "The Unbearable (Im)Possibility of Belonging: Andrew McGahans The White Earth". In Nathanael O'Reilly. Postcolonial Issues in Australian Literature. Amherst, NY (USA): Cambria Press, 2010. p. 109-128. ISBN 978-1-60497-711-0.
 509. BĚLKA, Luboš. Tibetská božstva se zvířecími hlavami: pražský fragment postav mandaly Bardo thödol (Animal-head Tibetan Buddhist Deities: Prague Fragment of the Bardo Thedol Mandala). In Olivová Lucie (ed.), Zvířecí mýty a mytická zvířata. Praha: Academia, 2010. p. 96-105. ISBN 978-80-200-1815-1.
 510. MAŇAS, Vladimír. Tištěná produkce náboženských bratrstev (Printed production of the religious brotherhoods). In Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Olomouc : Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc, 2010. p. 44-46. Muzeum umění Olomouc Arcidiecézní muzeum Olomouc. ISBN 978-80-87149-36-2.
 511. DROZD, David. "To je zas nějaká hra?" aneb Seriál Taková normální rodinka jakožto hierarchická struktura pohybových modelů ("Och, that is another Play?" or TV-serie Just a Normal Family as Hierarchical Structure of Movement Models). Teatralia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010, vol. 13, No 2, p. 78-93, 6 pp. ISSN 1803-845X.
 512. ŠTĚPÁNEK, Václav. Tradice pěstování vína (The tradition of wine growing). In JAN, Libor – NESHODOVÁ, Soňa a kol.: Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských vinic. 1. vyd. Hustopeče: Město Hustopeče, 2010. p. 673-733. ISBN 978-80-254-8243-8.
 513. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena, Petr VURM and Jovanka ŠOTOLOVÁ. Traduire l'argot des jeunes des cités: résultats d'une compétition interuniversitaire pour la traduction de Boumkoeur de Rachid Djaidani (Translating the youth slang of the French suburbs: The outcomes of an inter-university competition in translating the novel Boumkoeur by Rachid Djaidani). In Praktika-Actes-Proceedings. Thessaloniki: University Studio Press, 2010. p. 448-461. ISBN 978-960-12-1910-3.
 514. POLOCHOVÁ, Markéta. TRAGÉDIE. Potrestaná bratrovražda aneb Princ Hamlet Dánska (Tragedy. The Fratricide Punished, or Prince Hamlet of Denemark). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, vol. 21, No 2, p. 175-192. ISSN 0862-5409.
 515. DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ and Petr KRUPA. Traumatické léze pánve u germánské kněžny pohřbené v mohyle Žuráň (Traumatic laesis pelvisat germanic princessis buryetdi in Žuráň). Jižní Morava 2010. Vlastivědný sborník ročník 46, svazek 49, s.198-207. 2010, 49/46, No 1, p. 198-207, 12 pp. ISSN 0449-0436.
 516. KRČMOVÁ, Marie. Trends of Sociolectal Integration and Disintegration: The Case of the Brno Sociolect. In Languages in the Integrating World. první. München: Lincom Europa, 2010. p. 3-20, 17 pp. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2.
 517. POL, Milan and Justina ERČULJ. Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol (Trends in evaluation of work of school leaders). Orbis Scholae. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010, vol. 4, No 1, p. 7-27. ISSN 1802-4637.
 518. STEHLÍK, Petr. Turecké Chorvatsko a ilyrští bratři: Bosna v chorvatské národní ideologii 30. a 40. let 19. století (Turkish Croatia and IIlyrian Brothers: Bosnia in Croatian National Ideology of 1830s and 1840s). Slovanský přehled. Praha: Historický ústav Akademie věd České repu, 2010, 96/2010, No 5, 46 pp. ISSN 0037-6922.
 519. POSPÍŠIL, Ivo. Tvorčestvo Gogolja v dvojnoj proekcii (K sovremennym tendencijam gogolevedenija). (Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol). In Litteraria Humanitas XV. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (Studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010. p. 339-347. ISBN 978-80-7399-197-5.
 520. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Tvrdišovci – potomci hodonínského kastelána Tvrdišeho a jejich místo v dějinách Moravy (Descendants of Tvrdiše, Castellan of Hodonín, and their place in Moravian medieval history). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zděňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. p. 593-607, 802-803, 17 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 521. KARLÍK, Petr. Two Tree Diagrams with Identical Semantic Interpretations: Is it the result of an undecided competition of different syntactic principles? In KARLÍK, Petr. Development of Language through the Lens of Formal Linguistics. München: Lincom, 2010. p. 105-116, 146 pp. ISBN 978-3-89586-587-9.
 522. POSPÍŠIL, Ivo. Typ Kukučínovy prózy a české souvislosti (Kukucin prose). In Kukučín v interpretáciach. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2010. p. 111-118. ISBN 978-80-8119-029-2.
 523. DROZD, David. Umělci sobě?! (Artists themselves?'). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, roč. 21, No 1, p. 168-172, 4 pp. ISSN 0862-5409.
 524. HORÁKOVÁ, Jana and Jozef KELEMEN. Umění i pro kyborga (Art Also For Cyborg). (ed. Michal Giboda). In Mosty a propasti mezi vědou a uměním. 1st ed. Příbram: Občanské sdružení Dialogy vědy s uměním, 2010. p. 58-70. Mosty a propasti mezi vědou a uměním. ISBN 978-80-87082-15-7.
 525. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ústav archeologie a muzeologie (Institute of Archaeology and Museology). In Fasora, Lukáš - Hanuš, Jiří: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 249-253. ISBN 978-80-210-5326-7.
 526. KYLOUŠEK, Petr. Utopie sociale et altérité dans les romans de colonisation d'Alexandre Huot et Gérard Bouchard (Social Utopia and Otherness in the colonization novels of Alexandre Huot and Gérard Bouchard). In Diana Yankova. Managing Diversity and Social Cohesion: The Canadian Experience - Diversité culturelle et cohésion sociale: l'expérience canadienne. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 285-294. ISBN 978-80-210-5270-3.
 527. KULHÁNKOVÁ, Markéta. Vaganten in Byzanz, Prodromoi im Westen. Parallelektüre von byzantinischer und lateinischer Betteldichtung des 12. Jahrhunderts (Goliards in Byzantium, Prodromoi in the West. Parallel Reading of the Byzantine and the Latin Begging Poetry of the 12th century). Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2010, vol. 68, 1-2, p. 241-256. ISSN 0007-7712.
 528. HLOŽEK, Martin and Dana ZAPLETALOVÁ. Vážky z Polní ulice na Starém Brně. (Balance scale from Polní Street in Staré Brno.). Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR Praha, 2010, LXII, No 1, p. 137-149. ISSN 0323-1267.
 529. BOROVSKÝ, Tomáš. Ve století válek a stavovství (Century of Wars and Estates). In Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Kralice nad Oslavou, 2010. p. 97-112. ISBN 978-80-86785-17-2.
 530. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Vedení procesů organizačního učení ve škole - první kroky realizace výzkumného projektu. (Leading processes of organisational learning in schools - first steps of the research project). In XVIII. celostátní konference ČAPV "Kam směřuje současný pedagogický výzkum?". 2010.
 531. KOSEK, Pavel. "Veřejné listy" Jiřího Sarganka (The "public letters" of Georg Sarganek). In JANEČKOVÁ, Marie, Jarmila ALEXOVÁ and Věra POSPÍŠILOVÁ. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: Arsci, 2010. p. 54-76. Jazykověda 4. ISBN 978-80-7420-008-3.
 532. SCHENK, Zdeněk, Martin KUČA and Martina SEDLÁČKOVÁ. Věžky (okr. Kroměříž) (Věžky (Kroměříž district)). Přehled výzkumů. Brno: AÚ AV ČR Brno, 2010, vol. 51, 1-2, p. 326-327. ISSN 1211-7250.
 533. POMAJZLOVÁ, Alena. Vidět knihu : knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book : the book design of Josef Čapek (Seeing the book : the book design of Josef Čapek). Praha: KANT, 2010. 324 pp. Moderní česká kniha, 3. ISBN 978-80-7437-014-4.
 534. SLAVÍČEK, Lubomír. Viktor Oppenheimer. Sběratel, propagátor a zprostředkovatel japonského a čínského umění (Viktor Oppenheimer. Collector, promoter and mediator of the Chinese a Japanese Art). In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. 1st ed. Brno: Dům umění města Brna, 2010. p. 121-133. ISBN 978-80-7009-159-3.
 535. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní ve staré češtině (Proper personal nouns in Old Czech). In DAVID, Jaroslav, Michaela ČORNEJOVÁ and Milan HARVALÍK. Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Ostrava, Brno: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010. p. 397-404. ISBN 978-80-7368-779-3.
 536. HABÁNOVÁ, Anna. Vliv komunální politiky a stavební a architektonické lobby na podobu výstavních prostor v Liberci v 1. polovině 20. století (The Influance of Municipal Government and Construction and Architectonic Lobby on the Form of Exhibition Premises in Liberec in the First Half of 20th Century). In Komárek, Filip - Konečný, Michal. "Ani spolu, ani bez sebe..." : Interdisciplinarita v dějinách umění. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 192 pp. ISBN 978-80-904654-1-1.
 537. MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS and Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna (The Interior Area of a Lost City. Religious Confraternities in Baroque Brno.). Brno: Archiv města Brna, 2010. 380 pp. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8.
 538. KŘÍŽOVÁ, Alena. Volkskunst und Gewebe - dílo Antonína Václavíka v dobovém kontextu. (Volkskunst und Gewebe - the Work of Antonín Václavík in an Historical Context). In Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2010. p. 37-43. Etnologické studie 7. ISBN 978-80-210-5364-9.
 539. MACEK, Petr and Ivan POLEDŇÁK. Výběrová bibliografie prací Stanislava Tesaře (Selected Bibliography of the Work of Stanislav Tesař). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1-2, p. 8-10. ISSN 1212-0391.
 540. ČORNEJOVÁ, Michaela. Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád- (Selected aspects of anoiconyms (minor place names) containing etymon hrad-/hrád- in Moravia and Silesia). Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010, vol. 51, No 1, p. 151-180. ISSN 1211-4413.
 541. VACHŮTOVÁ, Dagmar and Tomáš ZEMAN. Výrobní objekty z nově objevené germánské osady v Hrubé Vrbce (Manufacturing features from the newly discovered settlement at Hrubá Vrbka). In Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes Tomus X. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2010. p. 509-526. ISBN 978-80-89315-24-6.
 542. ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů) (Tertiary education in the era of social networking (through students` eyes)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. p. 285-290. ISBN 978-80-7435-067-2.
 543. ŠUDOMOVÁ, Miroslava. Výstava "Skvosty italské gotiky - České země a Furlansko ve středověku" (Exhibition Jewels of italian Gothic style - Czech Republic and Furland in the Middle Ages). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Vlastivědný věstník moravský, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2010, vol. 2, No 2, 2 pp. ISSN 0323-2581.
 544. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ and Jiří ZOUNEK. Výukový dialog v české škole (Educational Dialog in Czech Secondary School). In Konference České asociace pedagogického výzkumu. 2010.
 545. PLAČEK, Miroslav. Vývoj opevnění města a stavební historie jemnického zámku (hradu) (Development of the town´s fortification a architectural history of the castle in Jemnice). In Dějiny Jemnice (ved. red. kol. Jiří Tříska). 1st ed. Jemnice: město Jemnice, 2010. p. 483-503. ISBN 978-80-254-8682-5.
 546. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu (Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 188-191. ISSN 0449-0436.
 547. POL, Milan. Výzkum školy jako organizačního fenoménu. (Research of a school as an organisational phenomenon.). In XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu, Liberec, 7.- 8. 9. 2010. 2010.
 548. NĚMEC, Jiří, Martina VODIČKOVÁ and Petra MÁJKOVÁ. Výzkum zaměřený na volný čas (Research on leisure time). In Výzkum zaměřený na … : Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Katedra sociální pedagogiky PdF MU, 2010. p. 68-77. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
 549. MILTOVÁ, Radka. Vztah ikonografické náplně nástěnných maleb k funkčním členěním rezidencí: slavkovský příklad (The relationship of the iconographic subject of wall paintings to the functional division of residences: the example of Slavkov). In Fejtová Olga - Ledvinka Václav - Pešek Jiří. Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby. Praha 2010. Documenta Pragensia XXVIII. Praha: Scriptorium, 2010. 33 pp. ISBN 978-80-86852-30-0.
 550. DOHNAL, Josef. Vztah k Evropě v publicistice Leonida Andrejeva v letech 1916-1919 (L. Andreev´s Relation to Europe in His Publicism 1916-1919). Slavia. Praha: Československá akademie věd, 2010, vol. 79, 3-4, p. 327-333. ISSN 0037-6736.
 551. STEHLÍKOVÁ, Eva. Wolfram Letzner, Der römische Circus. Listy filologické. Praha: Institute for Classical Studies, 2010, vol. 133, 3-4, p. 440-441. ISSN 0024-4457.
 552. TROJEK, Tomáš, Martin HLOŽEK, Tomáš ČECHÁK and Ladislav MUSÍLEK. X-ray fluorescence analyzers for investigating postmediaeval pottery from Southern Moravia. Applied Radiation and Isotopes. Amsterdam: Elsevier, 2010, vol. 68, 4-5, p. 879-883. ISSN 0969-8043. doi:10.1016/j.apradiso.2009.10.038.
 553. PAVLINCOVÁ, Helena. Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi (From J. L. Fischer s Letters to Otokar Fischer). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 125-138. ISSN 1803-7445.
 554. ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen (From the material of oldest Czech place names (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc). A contribution on word-formation of place names from personal names). In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem, 2010. p. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3.
 555. FILIP, Aleš and Roman MUSIL. Za zdmi kláštera. Obrazy jeptišek Gabriela Maxe (Inside the walls of a cloister. The pictures of nuns by Gabriel Max). In Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), eds. Zdeněk R. Nešpor - Kristina Kaiserová. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2010. p. 232-241. ISBN 978-80-86971-02-5.
 556. POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty) (The Basic Spheres of Philological and Literary Methodology and Theory (Elements, Materials, Reflections, Conceptions, Texts)). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 pp. ISBN 978-80-8105-191-3.
 557. LUŽNÝ, Dušan. Základy perspektivy sociologie náboženství (Basic perspective of sociology of religion). In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1st ed. Praha: Malvern, 2010. p. 343-347. ISBN 978-80-86702-69-8.
 558. ZOUHAR, Jan. Zápisky Josefa Jungmanna (Josef Jungmanns Memoirs). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 57, No 1, p. 185-188. ISSN 1803-7445.
 559. KOSEK, Pavel. Zásadní práce o vývoji češtiny (A fundamental work on the development of Czech). CESKA LITERATURA. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, vol. 58, No 6, p. 796-804. ISSN 0009-0468.
 560. PLAČEK, Miroslav. Znojemský kastelán Boček a jeho bratři ve službách Přemysla Otakara II. (Boček – Castellan of Znojmo and his Brothers in Services of Přemysl Otakar II). In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1st ed. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. p. 81-92. ISBN 978-80-86488-67-7.
 561. BOROVSKÝ, Tomáš and Michaela MALANÍKOVÁ. Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Městské účty jako pramen k politické komunikaci (Znojmo between Vienna, Prague and Brno. Municipal registers as a source for political communication). In Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. 1st ed. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. p. 83-92, 9 pp. ISBN 978-80-970302-1-6.
 562. DRÁPALA, Daniel and Václav MICHALIČKA. Zručnost, um a dovednost lidí na horách. Fotografická zastavení (Skill, skill and ability of people to the mountains. Photo stop). 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm: Město Rožnov pod Radhoštěm, 2010. 176 pp. ISBN 978-80-904224-6-9.
 563. POLOCHOVÁ, Markéta. Ztraceno v překladech. Translatologický exkurz do Postdramatického divadla Hanse-Thiese Lehmanna (Lost in translations. A translatological comment on Hans-Thies Lehmann's Postdramatic Theatre). Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2010, vol. 21, No 1, p. 50-52. ISSN 0862-5409.
 564. HAVEL, Dalibor. Zu den ältesten Handschriftenfragmenten aus böhmischen und mährischen Sammlungen (The oldest manuscripts Fragments from Bohemian and Moravian Collections). In Christian Gastgeber–Christine Glassner–Kornelia Holzner-Tobisch–Renate Spreitzer (hrsg.): Fragmente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010. 10 pp. ISBN 978-3-7001-6890-4.
 565. WAGNER, Roland. Zum Erklärungswert von Dependenz- und Phrasenstruktursyntax für den DaF-Unterricht (Remarks on the explanatory force of dependency syntax and constituency syntax for teaching German as a foreign language). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 2010, No 2, p. 210-228. ISSN 1803-4411.
 566. MACHÁČEK, Jiří. Zur Methode der Bearbeitung der (frühmittelalterlichen) Keramik aus Siedlungsarealen (The method for the processing of the (early medieval), pottery from settlement areas). In Analysing Pottery. Processing - Classification - Publication. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010. p. 41-71, 30 pp. ISBN 978-80-223-2748-0.
 567. JAN, Libor. Zvěst o věrné službě a mýtu o zradě Miloty z Dědic (Report on Loyal Servance and Myth on Treason Milotas of Dědice). In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1st ed. Brno-Znojmo: Matice moravská, 2010. p. 93-103. ISBN 978-80-86488-67-7.
 568. KNOZ, Tomáš. Žerotínovy glosy k moravskému zemskému zřízení z roku 1562 (Zierotin's Glosses in the Moravian provincial Constitution of 1562). In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1st ed. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. p. 107–154, 47 pp. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 569. SLAVÍČEK, Lubomír. 13 hesel holandských a vlámských obrazů (13 entries (Dutch and Flemish paintings)). In Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech Třicetileté války. Brno: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště Brno, 2010. p. 120-130. ISBN 978-80-86752-83-9.
 570. 2009

 571. KARLÍK, Petr. Intrajazyková a interjazyková integrace (Intralanguage and Interlanguage Integration). In KRČMOVÁ, Marie. Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. p. 31-50, 29 pp. ISBN 978-80-7422-001-2.
 572. HAVEL, Dalibor. K benediktinskému skriptoriu v Klášterním Hradisku u Olomouce ve 12. století. Metodická sonda (The Scriptorium of the Benedictine Abbey at Hradisko near Olomouc in the 12.th Century. The methodical probe). In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009. p. 136-176, 40 pp. ISBN 978-80-86736-14-3.
 573. DOLÁK, Jan. Muzea a památková péče - teorie oboru(ů) (Museums and heritage care - Theory of Branch(s)). In Jan Tomášek. Život a ochrana movitých a nemovitých památek s ohledem na rozvoj historických sídel. 1st ed. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o., 2009. p. 9-17. ISBN 978-80-87288-05-4.
 574. PERUTKOVÁ, Jana. Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J. A. Questenberga v prvním desetiletí 18. století. In Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. (Contribution to music functioning by Count J. A. Questenberg in first decennium of 18th Century). Musicologica brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 44, 1-2, p. 121-140. ISSN 1212-0391.
 575. HAVEL, Dalibor. Učitel očima žáka (The Teacher from point of view of his scholar). In Campana Codex Civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009. p. 12-21. ISBN 978-80-86736-14-3.
 576. ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela and Pavel SUCHÁNEK. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě (The Garden of Wisdom - Painting Decorations of St. Vitus Chapter Library in Prague Castle). 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009. 23 pp. ISBN 978-80-210-4972-7.
 577. 2008

 578. HAVEL, Dalibor. Die Rolle von Nachahmungen in der Entwicklung der böhmischen Urkundenschrift (The Role of Imitation in the Development of the Bohemian Documentary Writing). In Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV, Band 5. Wien: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008. p. 269-277. ISBN 978-3-7001-3824-2.
 579. HURBÁNKOVÁ, Šárka. Personae oscae e il riso popolare nelle atellane (Personae oscae and the folk laughter in the Atellan Farces). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, Neuveden, No 13, p. 67-79. ISSN 1211-6335.
 580. LOSKOTOVÁ, Irena and Petr ŽÁKOVSKÝ. Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle (Fencing in the mediaeval Brno from the perspective of one stove tile). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2008, 1/21, No 1, p. 375-400. ISSN 0524-689X.
 581. 2007

 582. BARTOŇKOVÁ, Daša. (rec.) Chandriotis, Elladios. The Three Tragedians. Notes on Three Parallel Plays. Nicosia: Cyprus Centre I. T. I., 2005, 102s. ISBN 9963-9164-1-4. ((rev.) Chandriotis, Elladios. The Three Tragedians. Notes on Three Parallel Plays. Nicosia: Cyprus Centre I. T. I., 2005, 102s. ISBN 9963-9164-1-4.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, LVI, N12, p. 162. ISSN 1211-6335.
 583. 2005

 584. BARTLOVÁ, Milena. Le arti figurative e il culto eucaristico in Europa: il caso dellutraquismo boemo + Nr. Cat. 4-5 (Figurative Art and the Cult of the Eucharist in Europe: the Case of Bohemian Utraquism + Nr. cat. 4-5). In Mysterium. LEucarestia nei capolavori dellarte europea. Milano: Skira, 2005. p. 93-100, 134-137, 12 pp. Museo diocesano Illegio. ISBN 978-88-7624-381-3.
Display details
Displayed: 2/10/2023 20:00