BENEŠ, Nikola, Luboš BRIM, Ivana ČERNÁ, Jiří SOCHOR, Pavlína VAŘEKOVÁ and Barbora ZIMMEROVÁ. The CoIn Tool: Modelling and Verification of Interactions in Component-Based Systems. In Pre-proceedings of the International Workshop on Formal Aspects of Component Software (FACS'08). Málaga, Spain: Department of Computer Science, University of Málaga, 2008. p. 221-225. ISSN 1571-0661.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The CoIn Tool: Modelling and Verification of Interactions in Component-Based Systems
Name in Czech CoIn Tool: Modelování a verifikace interakcí v komponentových systémech
Authors BENEŠ, Nikola (203 Czech Republic, belonging to the institution), Luboš BRIM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ivana ČERNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SOCHOR (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavlína VAŘEKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Barbora ZIMMEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Málaga, Spain, Pre-proceedings of the International Workshop on Formal Aspects of Component Software (FACS'08), p. 221-225, 2008.
Publisher Department of Computer Science, University of Málaga
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024294
Organization unit Faculty of Informatics
ISSN 1571-0661
Keywords in English component-based systems; Component-Interaction automata; formal verification; LTL; model checking
Tags Component-based systems, Component-Interaction automata, formal verification, LTL, Model checking
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D., učo 72525. Changed: 17/12/2010 12:32.
Abstract
The paper presents a modelling and model-checking tool designed for formal verification of interactions among components in hierarchical component-based systems. As distinct from existing verification frameworks, the presented CoIn Tool is able to analyse complex hierarchical models on the fly, and to verify linear temporal properties involving both state and action propositions.
Abstract (in Czech)
Článek prezentuje modelovací a verifikační nástroj navržený pro formální ověřování správnosti interakcí mezi komponentami v hierarchických komponentových systémech. Na rozdíl od existujících verifikačních nástrojů je prezentovaný CoIn Tool schopný analyzovat složité hierarchické modely on-the-fly a verifikovat lineární temporální vlastnosti vyjadřující se jak o stavech tak i akcích studovaných modelů.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
1ET400300504, research and development projectName: Realistická aplikace formálních metod v komponentových systémech
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Realistic application of formal methods in component systems
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Techniques for automatic verification and validation of software nad hardware systems
PrintDisplayed: 2/10/2023 14:55