EN

Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců

PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ a Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 s. první.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců
Název anglicky The effectiveness of services provided by nonprofit organisations in the area of integration of foreigners
Autoři PROUZOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Marie HLADKÁ (203 Česká republika), Martin KŘIVÁNEK (203 Česká republika, domácí), Ivan MALÝ (203 Česká republika, domácí), Miroslav POSPÍŠIL (203 Česká republika), Eliška PUDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vít ŠELEŠOVSKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 154 s. první, 2008.
Nakladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/08:00034001
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova anglicky nonprofit organization; migration policy; supply and demand NPOs services; barriers
Štítky barriers, migration policy, nonprofit organization
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 9. 4. 2013 15:56.
Anotace
Na základní zmapování nestátních neziskových organizací (NNO), které se zabývají problematikou integrace cizinců v ČR, jejich současnou nabídku služeb pro cizince a jejich vnímání efektivity, navazuje podrobnější pohled na uspokojené potřeby cizinců za období leden 07 až duben 08. Výzkumná zpráva odpovídá na to kdo, a jaké služby cizincům v ČR poskytl, *z jakých důvodů cizinci nevyužili služeb NNO a které charakteristické rysy cizinců ovlivňují čerpání služeb od NNO. Zkoumány byly neuspokojené potřeby cizinců, bariéry bránící či zpomalující průběh integrace cizinců, a to jak z pohledu cizinců tak z pohledu NNO. Identifikovány byly oblasti, v nichž organizace považují za potřebné inovovat své služby i bariéry, které jim v tom brání. Analyzována byla dostupnost, kvalita a účinnost informací o službách v oblasti integrace cizinců. Závěrečné shrnutí syntetizuje získané poznatky do nejzajímavějších zjištění a z nich plynoucích doporučení pro NNO a tvůrce veřejných politik.
Anotace anglicky
The research project has mapped the sector of (NGOs) that deal with the issues of integration of foreigners in the Czech Republic, their current offer of services for foreigners and their assessment of the effectiveness of the services. It then offers a detailed survey of the services consumed by foreigners between January and April 2008. The research report shows who provides services to foreigners in the Czech Republic and what those services are; why foreigners do not make use of the services offered; and what characteristics in foreigners influence their consumption of services offered by the NGOs. It analyses those needs of foreigners that have not been met and the barriers that have a negative impact on the process of integration. It identifies areas in which the NGOs wish to improve their services as well as the barriers that prevent them from doing so. In the conclusions, the findings are synthesised to highlight the most interesting information and to offer recommendations for both the NGOs and the policy makers.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 18:04

Další aplikace