KOMORÓCZY, Balázs. Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007. In E. Droberjar; B. Komoróczy; D. Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie Barbarů 2007). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i., 2008. s. 391-438. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 37. ISBN 80-86023-89-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hradisko (Burgstall) u Mušova ve světle výzkumů v letech 1994-2007.
Název anglicky Hradisko (Burgstall) at Mušov in the Light of Results of Excavations in 1994-2007
Autoři KOMORÓCZY, Balázs.
Vydání Brno, E. Droberjar; B. Komoróczy; D. Vachůtová (edd.), Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie Barbarů 2007). od s. 391-438, 48 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 37, 2008.
Nakladatel Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-86023-89-3
Klíčová slova anglicky Roman archaeology; Marcomannic wars; Roman military; Mušov
Štítky Marcomannic wars, Mušov, Roman archaeology, Roman military
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Jana Neubertová, učo 109420. Změněno: 15. 4. 2010 14:56.
Anotace
Studie je věnována rozboru archeologických struktur, nalezených na lokalitě Hradisko u Mušova. Detailní rozbory opevnění a vnitřní zástavby a jejich komparace s archeologickými strukturami z území římských provincií jsou doprovázeny shrnutím nejdůležitějších datujících historických a archeologických pramenů. Výpověď objektů vnitřní zástavby Mušova, ale i fortifikačního zařízení a nálezového souboru, ukazuje, že se zde nacházelo nejvýznamnější římské zařízení v době markomanských válek v barbariku. Nebyl koncipován jako klasický tábor pro ubytování velkých vojenských kontingentů. Toto praesidium poskytovalo dostatečně chráněný prostor mj. pro veškeré potřebné řemeslné aktivity, pro uskladnění a distribuci zásobování, pro koordinaci v širokém okolí operujících vojenských jednotek a pro ubytování mimořádně významných návštěvníků.
Anotace anglicky
The essay analyses archaeological structures founded at locality Hradisko at Mušov. Detailed analysis of the fortification and internal buildings and their comparison with parallels from the territory of roman provinces are accompanied with summary of historical and archaeological evidence of the dating of these objects. Testimonies of the objects of the internal buildings at Mušov, but also the fortification and the collection of finds show that the Roman installation occurring here has been the most important in the barbaricum at the time of the Marcomannic wars. It was not conceived as a classical camp for the accommodation of large military units. This praesidium has provided a sufficiently protected space for, inter alia, all the craftsmen activities required, for the storage and distribution of supplies, for the coordination of the troops operating in the broad surroundings and for the accommodation of high-ranking visitors.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 07:47