OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami (Methods of Work in Pupils with Profound Disabilities). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 pp. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami
Name in Czech Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami
Name (in English) Methods of Work in Pupils with Profound Disabilities
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Edition 1. vydání. Brno, 146 pp. 55-984A-2005 02/58 11/Pd, 2005.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3819-5
Keywords (in Czech) těžké tělesné postižení; intervence; edukace; speciálně pedagogická diagnostika; individuální vzdělávací plán; stimulace; polohování; facilitace; senzomotorika; psychomotorika; komunikace; hra; relaxace; snoezelen; bazální stimulace; masáže
Keywords in English profound disability; intervention; education; special educational diagnostic; individual educational plan; stimulation; positioning, facilitation; sensual motor; psycho motor; communication; game; relaxation; snoezelen; basal stimulation; massage
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 29/8/2009 10:02.
Abstract
Učební text je zaměřen na problematiku metod práce, intervenčních přístupů a opatření v procesu edukace u jedinců s těžkým a kombinovaným postižením.
Abstract (in English)
This study text focuses on the methods of work, intervention and education of pupils with profound disabilities.
PrintDisplayed: 17/6/2021 21:01