LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie, Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Školní psychologie v České republice po roce 1989
Name (in English) School psychology in the Czech Republic after the year 1989
Authors LAZAROVÁ, Bohumíra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Československá psychologie, Praha, 2008, 0009-062X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.101
RIV identification code RIV/00216224:14510/08:00034037
Organization unit Faculty of Sports Studies
UT WoS 000260732700005
Keywords (in Czech) školní psychologie; školy; školní psycholog
Keywords in English school psychology; school counsellling; schools
Tags school counsellling, school psychology, schools
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 20. 3. 2020 19:41.
Abstract
Příspěvek pojednává o vývojhi školní psychologie v české republice po roce 1989. Pozornost je věnována stavpovským a legislativním a jiným otázkám, které jsou středem odborných diskusí v rámci snah o podporu této disciplíny. Autorka vybírá některá témata, která se zdají být pro současný vývoj české školní psychologie zásadní: podobnost poradenské a školní psychologie, náplň práce školních psychologů, identita školních psychologů apod.
Abstract (in English)
The paper deals with the developmnet of school psychology in the Czech republic after the aear 1989. The attention is paid to the corporative, legislative, and other questions resulting into professional discussions within the effort to support and develop the field. The author selects the topics that seems to be fundamental for contemporary development of the Czech school psychology: simliarity of school and counseling psychology, identity of school psychologists etc.
PrintDisplayed: 26. 5. 2020 09:50