REBOK, Tomáš. DiProNN Resource Management System. In MEMICS 2008. Znojmo: MEMICS 2008, 2008. s. 224-231, 8 s. ISBN 978-80-7355-082-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DiProNN Resource Management System
Název česky Systém správy zdrojů v programovatelném síťovém prvku DiProNN
Autoři REBOK, Tomáš.
Vydání Znojmo, MEMICS 2008, od s. 224-231, 8 s. 2008.
Nakladatel MEMICS 2008
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7355-082-0
Klíčová slova anglicky DiProNN; DiProNN resource management system; DiProNN resources; resource allocations; Ganglia
Štítky DiProNN, DiProNN resource management system, DiProNN resources, Ganglia, resource allocations
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Změněno: 4. 1. 2009 21:07.
Anotace
The Distributed Programmable Network Node (DiProNN) we proposed earlier allows user-controlled processing of passing user data in a network. The node takes advantages of virtualization principles, which make DiProNN being able to accept not only standalone active programs (the programs performing the stream processing), but the whole virtual machines with their own operating systems, and their own set of active programs running inside them. Furthermore, thanks to the virtualization principles we proposed innovative programming model which makes the programming of complex stream processing applications for DiProNN much easier. However, when the node is being used in multiuser environment, the users must share its limited resources, namely its CPU time, network I/O, disk I/O, and memory subsystem. In this paper, we present the resource management (RM) system of the DiProNN node including resource discovery process performed during node startup. Furthermore, we present the specification of DiProNN users' resource requests and DiProNN resources reservation process itself. In the end of the paper, we briefly describe the DiProNN prototype implementation enhanced by the resource management system described.
Anotace česky
Distribuovaný programovatelný síťový prvek DiProNN, který jsme navrhli, umožňuje uživatelem řízené zpracování dat na vnitřních prvcích sítě. Prvek využívá principů virtualizace, která uživatelům DiProNNu umožňuje nahrávání nejen samostatných aktivních programů (programů, které provádějí zpracování dat), ale i celých virtuálních strojů spolu s jejich vlastním operačním systémem a množinou aktivních programů v nich běžících. Navíc, díky využití virtualizace jsme pro DiProNN navrhli inovativní programovací model, který programování komplexních aplikací zpracovávajících procházející data velmi usnadňuje.
Nasazení DiProNNu ve víceuživatelském prostředí vyžaduje sdílení jeho limitovaných mezi uživateli (zejména procesorového času, paměti, síťového a diskového subsystému, atp.). V tomto článku popisujeme systém pro správu zdrojů navržený pro zmiňovaný prvek DiProNN. Systém zahrnuje jak proces zjišťování dostupných zdrojů daného prvku, tak specifikaci uživatelských požadavků a vlastní alokaci zdrojů. Na konci článku pak stručně popisujeme vytvořenou prototypovou implementaci prvku DiProNN, která zahrnuje popisovaný systém správy zdrojů.
Návaznosti
GD102/05/H050, projekt VaVNázev: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Grantová agentura ČR, Doktorské granty
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 11:19