SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Second Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2008. Edited by Sojka P., Horák A. prvni. Brno: Masaryk University, 2008. 110 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proceedings of Second Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2008
Název česky Druhý workshop o posledních pokrocích ve jazykovém výzkumu slovanských jazyků RASLAN 2008
Autoři SOJKA, Petr (203 Česká republika, garant) a Aleš HORÁK (203 Česká republika).
Edited by Sojka P., Horák A.
Vydání prvni. Brno, 110 s. 2008.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW RASLAN 2008 proceedings page Workshop web page
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00024326
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-4741-9
Klíčová slova česky textové korpusy a značkování; syntaktická analýza; desambiguace významů;strojový překlad; počítačová lexikografie
Klíčová slova anglicky text corpora and tagging;syntactic parsing; sense disambiguation;machine translation;computer lexicography;semantic web; knowledge representation;applied systems and software for NLP;semantic networks and ontologies
Štítky computer lexicography, knowledge representation, machine translation, semantic networks and ontologies, semantic web, sense disambiguation, syntactic parsing, text corpora and tagging
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 28. 9. 2010 14:32.
Anotace
The RASLAN workshop is an event dedicated to exchange of information between research teams working on projects of computer processing of Slavonic languages and related areas. RASLAN is focused on theoretical as well as technical aspects of the project work, presentations of verified methods are welcomed together with descriptions of development trends. The workshop also serves as a place for discussion about new ideas. The proceedings contain 14 contributions, written for researchers and advanced students interested in computational linguistic research of Slavonic languages (text corpora and tagging, syntactic parsing, sense disambiguation, semantic networks and ontologies, knowledge representation and applied systems and software).
Anotace česky
Sborník obsahuje 14 odborných příspěvků z oblastí jazykové morfologie, syntaktické a sémantické analýzy, softwarových nástrojů pro zpracování textu a lexikální sémantiky. Je určen všem vědcům a studentům zajímajícím se o komputační lingvistiku v oblasti jazykového inženýrství slovanských jazyků.
Návaznosti
LC536, projekt VaVNázev: Centrum komputační lingvistiky
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
1ET208050401, projekt VaVNázev: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
2C06009, projekt VaVNázev: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Akronym: COT-SEWing)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační technologie pro znalostní společnost
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2019 15:53