LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologie vůdcovství
Název anglicky Psychology of leadership
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant) a Josef SMOLÍK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 208 s. KPS003, 2008.
Nakladatel Computer Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00034169
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-251-2139-9
Klíčová slova anglicky political psychology; leader; power; authority; leadership
Štítky Authority, leader, leadership, political psychology, power
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc., učo 42956. Změněno: 22. 5. 2009 16:13.
Anotace
Kniha shrnuje základní poznatky sociálních věd a z nich především psychologie, které se týkají fenoménu vůdcovství. Nastiňuje základní principy a souvislosti politické psychologie, jakožto sociálně-psychologické subdisciplíny, ze které při popisu vůdcovství vycházíme. Pokouší se také o vymezení základní možné podoby vztahů mezi pojetím moci a vůdcovstvím, a zároveň o vymezení pojmů moc, charisma, autorita, vedení či vůdcovství, to vše s ohledem na jejich možné psychologické konsekvence. Zabývá se různými typy a styly vůdcovství, souvislostmi vůdcovství s interpersonální interakcí a komunikací, povahou vztahů mezi vůdci a jejich stoupenci a také rolí emocí v těchto vztazích.
Anotace anglicky
The book recapitulate the basic concepts of the social studies especially psychology which analyzes the phenomenon of leadership. It gives a brief description of the basic principles and contexts of the political psychology. It also tries to determine the possible similarities of the relationship between the conception of the power and leadership and at the same times it describes the concepts: power, charisma, authority, management or leadership along with their possible psychological consequences. It also deals with the different types and styles of the leadership, the context of leadership and interpersonal communication and interaction, the character of the relationship between the leaders and their followers and it analyzes the roles of emotions in these relationships also.
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2023 01:13