EN

A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in ...

KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. Brain Injury, London: Taylor & Francis, 2008, roč. 22, č. 10, s. 793-801. ISSN 0269-9052.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects
Název česky Standardizace české verze the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodu a v kontrolní skupině
Autoři KOŠŤÁLOVÁ, Milena (203 Česká republika), Eva BÁRTKOVÁ (203 Česká republika), Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ (203 Česká republika), Alice DOLENSKÁ (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika) a Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, garant).
Vydání Brain Injury, London, Taylor & Francis, 2008, 0269-9052.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.116
Kód RIV RIV/00216224:14110/08:00026897
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000259145400010
Klíčová slova anglicky aphasia; stroke; assessment
Štítky aphasia, assessment, Stroke
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., učo 1308. Změněno: 25. 6. 2009 15:28.
Anotace
Primary objective: To assess the criterion and construct validity and interrater reliability of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz). Research design: Prospective evaluation of consecutive inpatients admitted to the stroke unit of a university hospital within 60 days of onset of a unilateral left hemispheric ischaemic or haemorrhagic stroke with documented aphasia (LHA+; n=149). As control groups, unilateral right hemisphere stroke patients without aphasia (RHA-; n=45) and healthy volunteers recruited from the community to comprise a non-patient control group (CG; n=243) were examined. Methods: Data collection included administration of MASTcz (in 52 LHA+ patients, repeated by two blinded observers within 24 hours), Edinburgh inventory, Minimental State Examination score, and chart review. The presence of aphasia was documented with a standard clinical logopaedic examination, and also with the Western Aphasia Battery (WAB) in 45 LHA+ patients. Results: MASTcz displayed high criterion validity (with sensitivity and specificity above 90%) in discrimination between stroke aphasia patients and both control subjects and RHA- stroke patients, high construct validity (close correlation with WAB score; r=0.933), and acceptable interrater reliability. Conclusion: Analyses suggest the usefulness of MASTcz as a reliable and valid screening tool for the detection of aphasia and tracking of its progress.
Anotace česky
Cílem bylo zhodnocení valitidy a reliabilita české verze screeningového diagnostického testu afázií - the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz). Prospektivně jsme hodnotili následné nemocné přijaté na iktovou jednotku univerzitní nemocnice během 60 dní od vzniku ischemické nebo hemoragické cévní mozkové příhody v levé hemisféře, manifestující se afázií (LHA+; n=149). Jako kontrolní skupinu jsme vyšetřili nemocné s iktem v pravé hemisféře bez afázie (RHA-; n=45) a dále zdravé dobrovolníky, kteří vytvořili nepacientskou kontrolní skupinu (CG; n=243). Metodika: U všech skupin byl zhodnocen MASTcz (u 52 LHA+ nemocných byl test opakován během 24 hodin), Edinburghský test laterality, Minimental State Examination skóre a demografická data. Přítomnost afázie byla dokumentována standardním logopedickým vyšetřením (jako zlatý standard) a dále pomocí Western Aphasia Battery (WAB) u 45 LHA+ pacientů. Výsledky: MASTcz vykázala vysokou validitu (se senzitivitou a specificitou nad 90 %) při diskriminaci mezi nemocnými s iktem a afázií a jak kontrolními zdravými subjekty, tak nemocnými s iktem v pravé hemisféře bez afázie, dále těsnou korelaci s WAB score (r=0,933), a akceptovatelnou spolehlivost při hodnocení dvěma investigátory. Závěr: Studie ukázala užitečnost MASTcz jako spolehlivého a validního screeningového testu detekce afázie schopného zachytit i její další vývoj.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2019 18:22

Další aplikace