Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. KLIMPLOVÁ, Lenka. Reflections on flipping the classes in Business Administration and Management courses. In Proceedings of EDULEARN16 Conference. Barcelona, 2016. s. 2609-2618. ISBN 978-84-608-8860-4.
 2. 2014

 3. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Ivo ČERMÁK. Cross-informant agreement and teacher nomination technique in the assessment of children behavior problems. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments. Lisboa, Portugal: InScience Press, 2014. s. 174-182. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-97866-9-1.
 4. 2010

 5. NAVRÁTIL, Pavel. Reflexivita v posouzení a v sociální práci. In Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 24-46. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-038-2.
 6. 2008

 7. KOŠŤÁLOVÁ, Milena, Eva BÁRTKOVÁ, Kateřina ŠAJGALÍKOVÁ, Alice DOLENSKÁ, Ladislav DUŠEK a Josef BEDNAŘÍK. A standardization study of the Czech version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTcz) in stroke patients and control subjects. Brain Injury. London: Taylor & Francis, 2008, roč. 22, č. 10, s. 793-801. ISSN 0269-9052.
 8. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika NŠ, 5.roč. 1. vyd. Brno, 2008. 40 s.
 9. VLČKOVÁ, Irena, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Hodnocení pozdních následků a kvality života dětí po léčbě onkologického onemocnění. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské pracovníky. 2008.
 10. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ a Mojmír SVOBODA. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). [Annales psychologici]. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 56, P 12, s. 39-45. ISSN 1211-3522.
 11. ŠAUER, Martin. Podpora cestovního ruchu z veřejných financí. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 138 s.
 12. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii. In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
 13. 2007

 14. SVOBODA, Pavel, Zuzana KOVÁŘOVÁ, Eva SLOŽILOVÁ a Daniela KAŇOKOVÁ. Content and Language Integrated Assessment. In Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7231-261-0.
 15. BRYCHOVÁ, Alice. Das Sprachenportfolio als Instrument für Evaluation der fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenz. In JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 28-38. ISBN 978-80-210-4469-2.
 16. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, roč. 4, 2/2007, s. 45-49. ISSN 1336-5452.
 17. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ a Mojmír SVOBODA. Možnosti objektivních testů osobnosti. In Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií. Bratislava, SR: Stimul, Bratislava, 2007. s. 25-26. ISBN 978-80-89236-29-9.
 18. HANUŠOVÁ, Světlana. Portfolio v cizojazyčném vyučování - Krok ze školy do života. 2007.
 19. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 72-86. ISSN 1213-6204.
 20. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace dítěte jako teoretický a metodický problém v SP. In NOVÉ TRENDY V PRÍPRAVE A UPLATNENÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1. vyd. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca,Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2007. s. 186-193. ISBN 978-80-89185-27-6.
 21. BRYCHOVÁ, Alice. Úloha jazykového portfolia v přípravě budoucích učitelů cizího jazyka. In HAVLÍČKOVÁ, Helena a Světlana HANUŠOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 47-54. ISBN 978-80-210-4480-7.
 22. VLČKOVÁ, Kateřina. Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace. Komenský. Brno: PdF MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. 4 -8. ISSN 0323-0449.
 23. VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-210-4296-4.
 24. CHMELÍK, František, Karel FRÖMEL, Zbyněk SVOZIL a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 4, s. 33-39. ISSN 1211-9261.
 25. VOJTKOVÁ, Naděžda. Využití portfolia při závěrečných státních zkouškách na katedře anglického jazyka a literatury PDF MU v Brně. In Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: KAJ PdF MU Brno, 2007. s. 63-70, 7 s. ISBN 978-80-210-4480-7.
 26. 2006

 27. VLČKOVÁ, Kateřina. Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Problémy kurikula základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 140-147. ISBN 80-210-4125-0.
 28. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 1. část. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58/2006, č. 1, s. 30-45, 15 s. ISSN 1335-1982.
 29. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Kvalitativní metody pro diagnostiku psychosociálního klimatu školy, 2. část. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58/2006, č. 2, s. 142-165. ISSN 1335-1982.
 30. BRABEC, Karel a Krzysztof SZOSZKIEWICZ. Macrophytes and diatoms - major results and conclusions from the STAR. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 566, č. 566, s. 175-178. ISSN 0018-8158.
 31. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.
 32. GIERLOTKA, W., Jiří SOPOUŠEK a K. FITZNER. Thermodynamic assessment of the Hg-Tl system. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, roč. 30, č. 4, s. 425-430. ISSN 0364-5916.
 33. 2005

 34. PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Assessment and dynamics of neuropsychological profile in patients with depressive and schizophrenic disorders: Out first experiences. Schizophrenia Bulletin. Anglie: Oxford University Press, 2005, roč. 31, č. 2, s. 346-347. ISSN 0586-7614.
 35. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25, 14 s. ISSN 1732-6729.
 36. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005. 27 s. 1. ISBN 80-86856-08-9.
 37. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2005. s. 1-158. ISBN 8086633454.
 38. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy III. Ježek S. (Ed.). Brno: MSD Brno s.r.o., 2005. 158 s. Sborník příspěvků. ISBN 8086633454.
 39. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ. prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005.
 40. JEŽEK, Stanislav. School-climate assessment: A proposal for assessment procedure which would be both immediately meaningful while retaining the possibility for comparison. In 27th ISPA Colloquium: Promoting the well-being of children and youth, 13-17/7/2005. 2005.
 41. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.
 42. SVOBODA, Mojmír. The moral factor of mental health diagnosing. 2005.
 43. SVOBODA, Mojmír. The moral factors of mental health diagnosing. 2005.
 44. 2004

 45. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
 46. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie. 2004.
 47. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy II. In Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2004. s. 1-165. ISBN 8086633292.
 48. 2003

 49. JEŽEK, Stanislav. Metodické a metodologické aspekty zkoumání školního klimatu na ZŠ hromadným šetřením žáků - možnosti a meze. 2003.
 50. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy I. In Psychosociální klima školy I. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2003. s. 1-152. ISBN 8086633136.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 01:37