EN

Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení

CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení
Název anglicky Diferences in lactate concentration after 60 sec. maximal running and cycling activity
Autoři CACEK, Jan (203 Česká republika, garant), Josef MICHÁLEK (203 Česká republika), Zuzana HLAVOŇOVÁ (203 Česká republika), Martina BERNACIKOVÁ (203 Česká republika) a Martin SEBERA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Nitra, Atletika 2008, od s. 93-100, 231 s. 2008.
Nakladatel UKF PF KTVŠ
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00034309
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-8094-373-8
Klíčová slova anglicky lactate concentration - running - cycling - anaerobic capacity - 60s test
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Cacek, Ph.D., učo 15709. Změněno: 25. 3. 2010 16:17.
Anotace
V příspěvku se autoři zabývají problematikou koncentrace krevního laktátu po 60s zatížení v závislosti na typu aktivity během testu (běh, cyklistika). Autoři předpokládají vyšší úroveň koncentrace laktátu po běžeckém 60s testu max intenzity, než po 60s testu cyklistickém. Důvodem je aktivace většího % svalstva při běhu než při cyklistice. Určitý vliv na koncentraci laktátu však může mít i dlouhodobá adaptace testovaných osob na určitý typ pohybové aktivity. Výsledky výzkumného šetření u vrcholových sportovců n=17 (7 běžců, 7 triatletů, 5 cyklistů) prokazují závislost koncentrace laktátu na druhu pohybové činnosti u skupiny běžců (n=7) a celého souboru všech testovaných osob (n = 19). Cyklisté dosahovali průměrně vyšší koncentrace po cyklistickém než běžeckém testu, což je pravděpodobně ovlivněno dlouhodobými specifickými adaptacemi na určitý typ zatížení, jízdu na kole.
Anotace anglicky
The authors try to solve in the article the problem of bloodlactate concetracion after 60 sec. activity in the dependant of the activity type during iur test (running,cycling). The authors suppose higher lactate level after the 60 sec. running test, than after the 60 sec. cycling test. The reason is, that more % of muscles work during the running than during the cycling. Some influence on the lactate concentracion can have also longtime adaptation of the people on some type of movement. Our research (n 17) shows lactate concetration on the type of movemant (p < 5%) at runers (n=7) and whole tested group (n = 19). In the group of triathlets were the dependence on the level of 9%. The cyclists reached higher level after cycling testthan after running test, because of the adaptation on the specific movemant.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 17:30

Další aplikace