SVOBODA, Jiří. The Upper Paleolithic burial area at Předmostí: Ritual and taphonomy. Journal of Human Evolution. USA: Elsevier, 2008, roč. 2008, č. 54, s. 15-33. ISSN 0047-2484.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Upper Paleolithic burial area at Předmostí: Ritual and taphonomy.
Název česky Mladopaleolitický pohřební areál v Předmostí: rituál a tafonomie.
Autoři SVOBODA, Jiří.
Vydání Journal of Human Evolution, USA, Elsevier, 2008, 0047-2484.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.550
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000257214600002
Klíčová slova anglicky Modern humans; Gravettian; Burials; Rituals; Taphonomy; Předmostí
Štítky burials, Gravettian, Modern humans, Předmostí, rituals, taphonomy
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., učo 36778. Změněno: 5. 1. 2009 13:26.
Anotace
Paleoanthropological materials from Předmostí were recovered by several archaeologist during a century of research and represent one of the largest collections of early modern human remains. Unfortunately, most of these fossils were destroyed in 1945. Aim of this paper is to create a list of finds in accordance with the discovery dates, to place them into the spatial and chronological context and to compare them with the results from the last excavation in 2006. The new interpretation takes in account both the effect of past ritual behavior and postdepositional processes.
Anotace česky
Paleoantropologický materiál z Předmostí byl objeven několika archeology během století výzkumu a představuje jednu z největších sbírek kosterních pozůstatků pleistocenního moderního člověka. Bohužel, většina těchto fosílií byla zničena v roce 1945. Cílem tohoto článku je vytvořit soupis podle data nálezu, zařadit nálezy do prostorového a chronologického kontextu lokality a srovnat je s výsledky posledního výzkumu v roce 2006. Nová interpretace zvažuje jak rituální chování člověka v minulosti, tak vliv postdepozičních procesů.
Návaznosti
GA206/04/1498, projekt VaVNázev: Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleoauxologie
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2022 17:50