Informační systém MU
JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita (On what backward causation explains). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, vol. 15, No 3, p. 345 - 357. ISSN 1335-0668. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Co vysvětluje zpětná kauzalita
Name in Czech Co vysvětluje zpětná kauzalita
Name (in English) On what backward causation explains
Authors JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Organon F, Bratislava, Filozofický ústav SAV, 2008, 1335-0668.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00025088
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English causation; backward causation; explanation; time
Tags backward causation, causation, explanation, time
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 28/1/2013 16:15.
Abstract
Článek se zabývá některými otázkami, které jsou úzce spojeny s problémem zpětné kauzace, kde účinek předchází svoji příčinu v čase. Zaměřuje se na dva hlavní body: Zaprvé, článek ukazuje, že stěžejní argument, který byl proti zpětné kauzalitě vznesen, stojí na určitých předpokladech, které lze jen stěží odmítnout. Zadruhé, článek diskutuje explanační sílu zpětné kauzality.
Abstract (in English)
The paper deals with some questions that are closely related to the problem of backward causation according to which an effect precedes its cause in time. It focuses on two main points: Firstly, the paper shows that crucial argument against backward causation in underlied by certain assumptions that are hard to reject. Secondly, the explanatory power of backward causation is discusses in the paper.
Links
GP401/07/P173, research and development projectName: Aspekty vysvětlení
Investor: Czech Science Foundation, Aspects of Explanation
Displayed: 12/4/2024 16:44