EN

The Gravettian along the Danube.

SVOBODA, Jiří a L. SEDLÁČKOVÁ. The Gravettian along the Danube. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2004. Dolnověstonické studie 11. ISBN 80-86023-61-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Gravettian along the Danube.
Název česky Gravettien v Podunají.
Autoři SVOBODA, Jiří a L. SEDLÁČKOVÁ.
Vydání ČR, Dolnověstonické studie 11, 2004.
Nakladatel Archeologický ústav AV ČR Brno
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 80-86023-61-3
Klíčová slova anglicky Gravettian; Danube; stratigraphy; chronology; culture
Štítky chronology, culture, Danube, Gravettian, stratigraphy
Změnil Změnil: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., učo 36778. Změněno: 17. 12. 2008 13:51.
Anotace
The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 – 20 thousands years ago. General papers on Gravettian chronology and dating are followed by regional contributions ordered from the west to the east: south Germany, Austria, Moravia, Poland, Slovakia, and the Balkans. The concluding papers focus on interregional comparisons (Italy), technology and cultural contexts.
Anotace česky
Tento svazek zahrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci, která shrnuje nově shromážděné poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné příspěvky o chronologii a datování gravettienu následují regionální příspěvky řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné příspěvky se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologie a kulturní kontext.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 14:41

Další aplikace