SVOBODA, Jiří. From the Nile to the Danube: An introduction. Anthropologie 42. ČR: Moravské zemské muzeum Brno, 2004, vol. 2004, No 42, p. 199-201. ISSN 0323-1119.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name From the Nile to the Danube: An introduction.
Name in Czech Od Nilu k Dunaji: Úvod.
Authors SVOBODA, Jiří.
Edition Anthropologie 42, ČR, Moravské zemské muzeum Brno, 2004, 0323-1119.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English Africa; Europe; early modern humans; Neandertals
Tags Africa, Early Modern Humans, Europe, Neandertals
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., učo 36778. Changed: 19/12/2008 09:55.
Abstract
Possible route of anatomically modern humans from Africa and Near East to Danubian Europe is outlined. This text introduces a series of the edited articles published in the same issue.
Abstract (in Czech)
Článek sleduje pravděpodobou cestu anatomicky moderních lidí z Afriky přes Přední východ do podunajské Evropy. Jeho text uvádí sérii následných článků zveřejněných v témže čísle.
PrintDisplayed: 27/5/2022 23:50