BABYRÁDOVÁ, Hana. Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova. In Veřejnost a kouzlo vizuality. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2008, s. 20-28. ISBN 978-80-210-4722-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova
Název česky Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova
Název anglicky Audiovisuality, community and education
Autoři BABYRÁDOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Brno, Veřejnost a kouzlo vizuality, od s. 20-28, 9 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00030054
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-4722-8
Klíčová slova anglicky eucation of art audiovisuality
Štítky eucation of art audiovisuality
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., učo 1422. Změněno: 30. 12. 2008 13:54.
Anotace
vliv audiovizuality na výtvarnou výchovu, audiovizualita v mezioborové spolupráci
Anotace anglicky
influence on eduducation of art, audiovisuality in interdisciplinaty cooperation
Návaznosti
1F44L/058/050, projekt VaVNázev: Moderní formy doprAvní výchovy dětí a mLádeže jAko prostředek snižování nehodovosti v pRovozu na pozeMních komunikacích - ALARM
Investor: Ministerstvo dopravy ČR, Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích - ALARM
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2024 03:13