JAKUBÍČEK, Miloš. Extraction of Syntactic Structures Based on the Czech Parser Synt. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 56-62. ISBN 978-80-210-4741-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Extraction of Syntactic Structures Based on the Czech Parser Synt
Název česky Extrakce synaktických struktur na základě analyzátoru češtiny Synt
Autoři JAKUBÍČEK, Miloš (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008, s. 56-62, 2008.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00024368
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-210-4741-9
UT WoS 000302212600010
Klíčová slova anglicky synt;syntactic analysis;syntactic structures;parsing
Štítky parsing, synt, syntactic analysis, syntactic structures
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D., učo 172962. Změněno: 20. 10. 2010 13:06.
Anotace
In this paper we describe the usage of the syntactic parser Synt to gain information about syntactic structures (such as noun or verb phrases) of common sentences in Czech. These structures are from the analysis point of view usually identical to nonterminals in the grammar used by the parser to find possible valid derivations of the given sentence. The parser has been extended in such a way that enables its highly ambiguous output to be used for extracting those syntactic structures unambiguously and gives several ways how to identify them. To achieve this, some previously unused results of syntactic analysis have been evolved leading to more precise morphological analysis and hence also deeper distinction among various syntactic (sub)structures. Finally, we present an application for shallow valency extraction.
Anotace česky
Článek popisuje využití syntaktického analyzátoru Synt k získání informací o syntaktických strukturách z běžného českého textu. Tyto struktury z pohledu analýzy zpravidla odpovídají neterminálům v gramatice využívané parserem k nalezení platných odvození zadané věty. Tento parser byl rozšířen tak, aby nabízel několik způsobů, jak využít jeho masivně víceznačný výstup k jednoznačné extrakci syntaktických struktur. Za tímto účelem byly zapojeny i některé dosud nevyužité výsledky syntaktické analýzy vedoucí ke zpřesnění morfologické analýzy a tím i k většímu rozlišení různých syntaktických (pod)struktur. Závěrem je představeno využití pro hrubou extrakci slovesných valencí.
Návaznosti
1ET100300414, projekt VaVNázev: Inteligentní metody pro zvýšení spolehlivosti elektrických sítí
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
1ET100300419, projekt VaVNázev: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
2C06009, projekt VaVNázev: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Akronym: COT-SEWing)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační technologie pro znalostní společnost
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 14:19