PIROŽEK, Petr and Lenka KOMÁRKOVÁ. Konkurenceschopnost z hlediska vybraných faktorů působících v prostředí podniku (Competitive strength of an enterprise viewed from the factors of the external and internal environment.). Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky MU Brno, 2008. 32 pp. Working paper 24/2008. ISSN 1801-4496.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konkurenceschopnost z hlediska vybraných faktorů působících v prostředí podniku
Name in Czech Konkurenceschopnost z hlediska vybraných faktorů působících v prostředí podniku
Name (in English) Competitive strength of an enterprise viewed from the factors of the external and internal environment.
Authors PIROŽEK, Petr and Lenka KOMÁRKOVÁ.
Edition Brno, 32 pp. Working paper 24/2008, 2008.
Publisher Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky MU Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome special-purpose publication
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISSN 1801-4496
Keywords in English competitive strength external and internal environment homogeneity of the answers
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532. Changed: 6/1/2009 16:15.
Abstract
V příspěvku je představena konkurenceschopnost podniku z hlediska působících faktorů v externím a interním prostředí firmy. Úspěšnost podniků je definována finanční výkonností zjištěné z hospodářských výsledků za období 2002 až 2006. Na základě finanční výkonnosti jsou podniky přiřazeny do jednotlivých shluků. Prostřednictvím stanovení shody pro odpovědi v definovaných shlucích dochází k odvození faktorů konkurenceschopnosti ve vztahu k vnějšímu a vnitřnímu prostředí.
Abstract (in English)
The paper presents a competitive strength of an enterprise viewed from the factors/elements of the external and internal environment. The overall success of the companies is being determined by their relative financial performance measured through the 2002 to 2006 period. The companies are classified into individual clusters. The homogeneity of the answers in the defined clusters is subsequently used as an inference fundament for the competitive advantage factors, based on the internal and external environment.
Links
1M0524, research and development projectName: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 26/5/2020 08:42