SEHNÁLEK, David. Sanctions in International and European Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 325-334, 10 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sanctions in International and European Law
Název česky Sankce v mezinárodním a evropském právu
Autoři SEHNÁLEK, David (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vydání. Brno, Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic, od s. 325-334, 10 s. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická), 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00034510
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4768-6
Klíčová slova anglicky enforcement of EC/EU law; action for failure to fulfill obligations ; excessive deficits procedure; sanctions in agriculture; Staid aid proceedings
Štítky enforcement of EC/EU law, excessive deficits procedure, sanctions in agriculture, Staid aid proceedings
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Změněno: 2. 4. 2010 10:50.
Anotace
The chapter examines some issues concerning sanctions which the European Union may impose on Member states when they break the EU law. Main attention is be dedicated to cases where specifically the Czech Republic was sanctioned for breach of its obligations from the EU law. The author describes an action for failure to fulfill obligation, excessive deficits procedure, simplified enforcement procedure on state aids; sanctions in agriculture. The chapter also contains a list of cases where the Czech Republic was sued for its failure to comply with the EC law.
Anotace česky
Autor ve své kapitole popisuje systém sankcí používaných Evropskou unií k sankcionování členských států v případech, kdy porušují právo ES/EU. Hlavní pozornost je věnována České republice a jednotlivým řízením vedeným proti ní. Popsány jsou v obecné i praktické rovině řízení pro porušení povinnosti dle čl. 226 SES, zjednodušená procedura v případě státních podpor, procedura k zajištění fiskální disciplíny a sankce používané v zemědělství. Kapitola dále obsahuje seznam řízení, v nichž Česká republika byla žalována pro porušení povinnosti.
VytisknoutZobrazeno: 28. 2. 2020 04:51