EN

Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic

KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Milan SÁŇKA, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ. Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic. In Abstract book. Warsaw: SETAC Europe, 2008. s. 162.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predictive spatial modelling of POPs background concentrations in the area of Czech Republic
Název česky Prostorové modelování pozďových koncentrací POPs v půdě v České republice
Autoři KUBOŠOVÁ, Klára, Jiří KOMPRDA, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Ladislav DUŠEK, Milan SÁŇKA, Ivan HOLOUBEK a Jana KLÁNOVÁ.
Vydání Warsaw, Abstract book, s. 162-162, 2008.
Nakladatel SETAC Europe
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Environmental sciences
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky predictive modelling; POPs; soil; spatial; CART
Štítky CART, POPs, predictive modelling, soil, spatial
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., učo 27680. Změněno: 25. 6. 2009 12:18.
Anotace
The goal of this study was to use the modelling tools for prediction of background environmental concentrations of selected in soils of the Czech Republic and to produce maps showing spatial distribution of selected POPs in the Czech Republic. A number of available data from several projects conducted by RECETOX and CISTA was collected for this purpose. Database of concentrations from the measurements mentioned above represents 534 samples distributed over the all area of the Czech Republic. The predictors used for the distribution modelling of the selected POPs were environmental variables such as a type of soil, organic carbon content, distance from industry, distance from populated areas, elevation and land use. Total area of the Czech Republic was divided into grid of 80 033 squares of 1 km2, using the ArcGIS 9.2. Our model was based on regression trees. Regression trees are well interpretable according to expectable behaviour of POPs in the environment and also models explain most of data variability.
Anotace česky
Cílem studie bylo předpovědět koncentrace vybraných POPs v půdě na pozaďových lokalitách České republiky. Výsledkem byly mapy připravené pomocí programu ArcGIS 9.2 v rozsahu 80 033 čtverců po 1km2. Jako zdrojová databáze bylo použito 534 vzorků z projektů RECETOX a UKZUZ. Model byl založen na regresních stromech, které jsou dobře interpretovatelné pokud jde o vyčerpanou variabilitu a chování POPs v životním prostředí. Jako prediktory byly použity environmentální proměnné, které mají klíčový vliv na výskyt a osud POPs v prostředí, především to jsou: typ půdy, obsah organického uhlíku, vzdálenost od průmyslových oblastí, vzdálenost od obydlených oblastí, nadmořská výška a způsob využití půdy.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 12:08

Další aplikace