SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Miloš HOLÁNEK, Mária ZVÁRIKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie? In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 144-145, 2 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie?
Název česky Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie?
Název anglicky Retrospective analysis of patients with febrile neutropenia admited to the hospital. Do patients with solid tumors need specific management of febrile neutropenia treatment and profylaxis?
Autoři SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Miloš HOLÁNEK, Mária ZVÁRIKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA.
Vydání 1. vyd. Brno, 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, od s. 144-145, 2 s. 2008.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-86793-11-5
Klíčová slova anglicky febrilen neutropenia, chemotherapy
Štítky chemotherapy, febrilen neutropenia, febrilen neutropenia, chemotherapy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 18. 3. 2010 09:25.
Anotace
Neutropenie je nejvýznamnější nežádoucí účinek systémové protinádorové léčby, limitující její podávání. Komplikace vzniklé v důsledku neutropenie jsou spojeny s nárůstem morbidity, mortality, finančních nákladů na podpůrnou léčbu a přii kurativním záměru protinádorové léčby mohou nepříznivě ovlivnit její celkový výsledek. Za komplikace neutropenie považujeme: I) febrilní neutropenii, II) snížení relativní intenzity dávky (RDI) chemoterapie. Febrilní neutropenie (FN) je potenciálně život ohrožující stav, nebot může být komplikována rozvojem závažné infekce, sepse a orgánového selhání. Na druhé straně i nekomplikovaná FN může nepříznivě ovlivnit onkologickou léčbu, pakliže jsou v důsledku FN přiijata opatření, která vedou ke snížení RDI. Závěr: správná strategie profylaxe a léčby febrilní neutropenie, stejně tak jako monitorace kvality péče o pacienty s febrilní neutropenií, jsou zásadními předpoklady snížení incidence febrilní neutropenie a s ní spojené morbidity a mortality. Cílem naší pfiednášky bude prezentovat doporučené postupy profylaxe a léčby febrilní neutropenie, a to v souvislosti s výsledky retrospektivní analýzy pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii v letech 2005 až 2007 v Masarykově onkologickém ústavu.
Anotace anglicky
only in Czech
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 08:26