POLČÁK, Radim. Information as a Medium of Law. Legal studies and practice journal : research revue. Brno: Masaryk University, 2008, XVI, No 3, p. 225-230. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Information as a Medium of Law
Name in Czech Informace jako medium práva
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Legal studies and practice journal : research revue, Brno, Masaryk University, 2008, 1210-9126.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/08:00027561
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English cyberlaw;ict law;legal informatics
Tags cyberlaw, ict law, legal informatics
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 7/4/2011 10:53.
Abstract
The article explains the information approach to the system of law and argues the thesis that the law can be seen also as an information system with information as its core element.
Abstract (in Czech)
Článek přibližuje informační přístup k systému práva a argumentuje tezi, že právo může být nahlíženo jako informační systém, jehož základní jednotkou je informace.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 17/6/2024 11:51