KOHOUTEK, Rudolf. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy (Pathopsychology and Psychopathology for Pedagogues). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 260 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107. ISBN 978-80-210-4434-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy
Name (in English) Pathopsychology and Psychopathology for Pedagogues
Authors KOHOUTEK, Rudolf.
Edition 1. vyd. Brno, 260 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU svazek č. 107, 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4434-0
Keywords in English pathopsychology; psychopathology; normal personality; anormal personality; behaviour difficulties; behaviour disorders
Tags anormal personality, behaviour difficulties, behaviour disorders, Munipress, Normal personality, pathopsychology, psychopathology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 17/9/2010 09:56.
Abstract
Patopsychologie je základní psychologická věda, která se zabývá méně závažnými psychickými akcentacemi a také konflikty, stresy a frustracemi a jejich vlivem na chování a prožívání. Publikace charakterizuje nejprve normální a zdravou psychiku a osobnost a poté anormativní a patologické chování a prožívání. Zvláštní pozornost věnuje dificilitám jako závadám chování a prožívání, které jsou předstupněm vážných psychopatologických poruch. Na závěr autor popisuje diagnostické metody identifikace závad a poruch a zabývá se jejich prevencí a terapií.
Abstract (in English)
Pathopsychology is a basic psychological discipline dealing with less serious psychic disorders and difficulties and also conflicts, stress and frustrations and their influence on behaviour. The publication first charakterizes normal and healthy psyche and personality and then anormative and patological behaviour and perception. Special attention is devoted to difficulties such as behaviour and experiencing, which precede serious psychopathologic disturbances. Diagnostic methods of identification on disorders and disturbances are presented and prevention and therapy is discussed.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 29/1/2023 08:04