RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice
Název anglicky Do We Learn Through All Our Lives? On adult education in the Czech Republic
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC.
Vydání 1. vyd. Brno, 339 s. 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-4779-2
Klíčová slova anglicky Adult education; formal education; non-formal education; informal education; knowledge society; barriers in adult education; information society;
Štítky adult education, barriers in adult education, formal education, Informal education, information society, Knowledge society, non-formal education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 30. 3. 2010 17:59.
Anotace
Publikace, kterou uvozuje otázka Učíme se po celý život?, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách a s různým obsahovým zaměřením, to vše nahlíženo z různých perspektiv. Podobným způsobem je zaměřena i tato publikace, která přináší poměrně detailní vhled do problematiky vzdělávání dospělých v České republice. Kniha je rozdělena do dvou částí. Kapitoly v její první části přinášejí základní fakta o vzdělávání dospělých a těžiště tvoří deskripce empirických fakt organizovaných kolem triády forem učení/vzdělávání, které jsou chápány jako základ celoživotního učení člověka. Jsou jimi formální vzdělávání, jež nám umožňuje ve formálním vzdělávacím systému získat příslušné doklady o stupni vzdělání (3. kapitola ), neformální vzdělávání, jež představuje vzdělávání a učení v různých kurzech zacílených nejen k práci, ale také ke všem oblastem našeho života (4. kapitola) a informální učení, o kterém se říká, že to vlastně může být vše, s čím se v našem životě setkáváme (5. kapitola). Protože celý projekt byl postaven na premise, že vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení není u nás, na rozdíl od všech politických proklamací, dostatečně rozvíjeno, je celá kniha uvozena kapitolou přinášející základní přehled těchto politických východisek, a to jak z úrovně Evropské unie, tak z úrovně české (1. kapitola). A jelikož celá publikace vychází z konceptu celoživotního učení, je tento koncept jako teoretické východisko alespoň stručně představen v kapitole druhé, a to spolu s metodologickými východisky a postupy. Závěr první části této publikace představuje pojednání o motivacích dospělých se učit a vzdělávat, ale také o bariérách, které jim v tom brání. Je zřejmé, že je jich celá řada, i když samotnými dospělými jsou pochopitelně vnímány velmi různorodě (6. kapitola). Druhou část publikace tvoří kapitoly analyzující jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Z hlediska formy se jedná převážně o neformální vzdělávání, z hlediska obsahového zaměření se jedná o profesní vzdělávání (7. kapitola), vzdělávání v souvislostech s informačními a komunikačními technologiemi (8. kapitola), zájmové vzdělávání (9. kapitola), občanské vzdělávání (10. kapitola), rodičovské vzdělávání (11. kapitola), environmentální vzdělávání (12. kapitola) a vzdělávání seniorů (13. kapitola). K některým tématům, například k rodičovskému vzdělávání, k občanskému či k environmentálnímu vzdělávání jsou to ve vztahu k dospělým první (nebo přinejmenším jedny z prvních) ucelených textů u nás. Poslední kapitola knihy (14. kapitola) se věnuje poradenství pro vzdělávání dospělých v celoživotním učení a tomu, jak a zda vůbec si lidé v této oblasti nechávají poradit. Prozraďme předem, že ne příliš. Smyslem této publikace je podívat se v detailu na to, co se již v posledních dvou třech letech začalo v hrubých konturách zjišťovat prostřednictvím Eurostatu, tedy na základní údaje o zapojení dospělých do různých forem vzdělávání a učení. Jinými slovy, konfrontovat teoretické a politické předpoklady o celoživotním učení s fakty, které jsme o vzdělávání dospělých v České republice získali v průběhu našeho výzkumného projektu.
Anotace anglicky
The book deals with adult education in the Czech republic in various stages of life cycle. It brings a detailed view on the topic that has not been explored sufficiently in the Czech republic yet. The book consists of two parts. The first one has six chapters that deal with formal (3rd chapter), non-formal (4th ch.) and informal ( 5th ch.) forms of adult education. Apart from that, there is also an introductory one placing Czech adult education into the European context of education policy, and one chapter giving the basic theoretical and methodological grounds of the analyses of empirical data presented in the book. Final chapter of the first part (6th ch.) describes barriers of Czech adult education. The second part consists of eight chapters dealing with particular parts of adult education: occupational education (7th ch.), education in ICT, (8th ch.) leisure-time education (9th ch.), civic adult education (10th ch.), parental education (11th ch.),environmental adult education (12th ch.), adult education of the elderly (13th ch.). The final chapter (14th) deals with counseling and adult education. One of important aims of this book was also to confront Czech political statements and programs about adult education with the everyday reality.
Návaznosti
1J017/04-DP2, projekt VaVNázev: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Vzdělávání dospělých v různých fázích životních cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 18:49