MATĚJKOVÁ, Eva, Ivana BUREŠOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Roman HÁJEK and Jaroslav MICHÁLEK. Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem.
Name in Czech Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem.
Authors MATĚJKOVÁ, Eva, Ivana BUREŠOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Roman HÁJEK and Jaroslav MICHÁLEK.
Edition 2008.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English multiple myeloma;leukemia
Tags leukemia, multiple myeloma
Changed by Changed by: Ing. Gabriela Petrovičová, učo 239322. Changed: 17/6/2009 17:11.
Abstract
Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem.
PrintDisplayed: 26/2/2021 03:25