ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století). Brno: rukopis dizertační práce obhájené na MU, 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tvoření nejstarších českých oikonym (bohemika z 11.-13. století)
Název anglicky Formation of the oldest Czech place names (Bohemica from 11th to 13th century)
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela.
Vydání Brno, 2007.
Nakladatel rukopis dizertační práce obhájené na MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 4. 2. 2009 13:53.
Anotace
Předkládaná práce představuje ucelený rozbor utvářenosti nejstarších českých místních jmen (oikonym). Vychází ze slovotvorné teorie M. Dokulila a navazuje na popis staročeské apelativní slovotvorby a na popis utvářenosti staročeských antroponym. Do rozboru jsou zahrnuta česká místní jména, vyexcerpovaná z edice Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (I-V; 805-1278), utvořená slovotvorným postupem derivace. Poznatky získané analýzou materiálu umožnily vyslovit závěry o tvoření nejstarších českých oikonym ve zkoumaném období.
Anotace anglicky
The presented thesis introduces a comprehensive analysis of the structure of the oldest Czech place names. It issues from the word-building theory by Miloš Dokulil and is linked to the description of the old-Czech common nouns word-building. It also follows a description of the structure of old-Czech personal names. Czech place names, excerpted from the edition Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (I – V; 805 – 1278), created by the word-building process of derivation, are included in the analysis. Knowledge obtained by the analysis of the material made it possible to come to the conclusion about a building of the oldest Czech place names in the studied period.
VytisknoutZobrazeno: 9. 5. 2021 21:46