KREJČÍ, Pavel. Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina. (A teaching of Serbo-Croatian/Serbian at the Masaryk University in Brno during last 15 years.). In Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. 1. vydání. Kragujevac: IP Koraci, 2007. p. 279-284.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina.
Name in Czech Výuka srbochorvatského, respektive srbského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně za posledních 15 let.
Name (in English) A teaching of Serbo-Croatian/Serbian at the Masaryk University in Brno during last 15 years.
Authors KREJČÍ, Pavel.
Edition 1. vydání. Kragujevac, Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. p. 279-284, 6 pp. 2007.
Publisher IP Koraci
Other information
Original language Serbian
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Serbia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Teaching of Serbian; Teaching of Serbo-Croatian
Tags Teaching of Serbian, Teaching of Serbo-Croatian
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., učo 23013. Changed: 10/3/2011 20:37.
Abstract
Tekst se bavi problematikom univerzitetskog izučavanja srpskoga jezika u dobu nakon raspada Jugoslavije, odnosno posle promena jezičko-političkog stanja na području bivšeg srpskohrvatskog jezika.
Abstract (in Czech)
Studie se zabývá problematikou univerzitní výuky srbského jazyka v postjugoslávské, tj. postsrbochorvatské éře.
Abstract (in English)
The text is about problems with university teaching of Serbian language in the Post-Yugoslav and Post-Serbo-Croatian period.
PrintDisplayed: 27/3/2023 22:28