DOLEŽALOVÁ, Lenka. Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs. Brno: Paido, 2008. s. 44-44, 12 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí
Název česky Auditivně-verbální terapie u sluchově postižených dětí
Název anglicky Auditive-Verbal Therapy in Children with Hearing Impairment
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special educational Needs, od s. 44-44, 12 s. 2008.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00027800
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-167-6
Klíčová slova anglicky child with hearing impairment - auditive-verbal therapy - early intervention - hearing aid - cochlear implant - parents of children with hearing impairment - team work
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Změněno: 14. 2. 2009 12:13.
Anotace
Předkládaný příspěvek se zabývá auditivně-verbální terapií neboli jednou z rehabilitačních metod, která byla speciálně vytvořena pro děti se sluchovými vadami, které jsou uživatelé výkonných sluchadel nebo kochleárního implantátu. Cílem je naučit tyto děti aktivnímu užívání svého sluchu, a tak pomoci v rozvoji řeči. Děti se učí rozvíjet slyšení aktivní formou tak, že se poslouchání stává automatickým a děti vyhledávají zvuky okolí. Aktivní poslouchání a slyšení se tak stává nedílnou součástí jejich komunikace.
Anotace anglicky
The article focuses on auditive-verbal therapy - one of the methods designed specially for children with hearing impairment using hearing aids or cochlear implants. The aim of the tharapy is to tech children to use their audition and thus support development of speech. Children ar taught to actively and naturally use their audition and detect sounds in their environment. Active hearing and listening becomes a natural part of their communication.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2020 23:28