GLOGAROVÁ, Jana. K některých aspektům pojmu kontroly podle zákona o ochraně hospodářké soutěže a pojmu ovládání podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 177 - 182. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K některých aspektům pojmu kontroly podle zákona o ochraně hospodářké soutěže a pojmu ovládání podle obchodního zákoníku
Název anglicky Various aspects of the term "control" in the Act on the Protection of Competition and in the Commercial Code
Autoři GLOGAROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck, 2008, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00027871
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky kontrola; ovládání, ochrana hospodářské soutěže, koncern; obchodní zákoník
Klíčová slova anglicky control; Act on the Protection of Competition; Commercial Code; groups of companies
Štítky Commercial Code, Control, groups of companies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Glogarová, LL.M., učo 40632. Změněno: 15. 3. 2009 23:08.
Anotace
Příspěvek se ve své první a druhé části zabývá definicí a praktickým obsahem pojmu kontrola v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a pojmu ovládání v obchodním zákoníku. V závěrečné části autorka oba pojmy srovnává a dospívá k závěru, že tyto pojmy se sice částečně překrývájí, nelze je však libovolně zaměnovat.
Anotace anglicky
This article deals with the definition and the content of the term "control" in the Act on the Protection of Competition and in the Commercial Code. The author compares both terms and comes to the conclusion that they are not alternatives, however, they partly cover the same situations.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropský kontext vývoje českého práva pro roce 2004
VytisknoutZobrazeno: 19. 6. 2024 08:08