CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA and Dalibor ČALOUD. Volební systémy (Electoral Systems). 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 pp. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Volební systémy
Name in Czech Volební systémy
Name (in English) Electoral Systems
Authors CHYTILEK, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jakub ŠEDO (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš LEBEDA (203 Czech Republic) and Dalibor ČALOUD (203 Czech Republic).
Edition 2. rozšířené. Praha, 376 pp. Politologie, 2009.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/09:00035472
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7367-548-6
Keywords in English electoral systems; elections
Tags Elections, electoral systems
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., učo 9734. Changed: 12/3/2013 15:36.
Abstract
Kniha podává široký přehled o problematice volebních systémů. Věnuje se jak teoretickým otázkám (klasifikace volebních systémů, historie jejich zkoumání, kvantitativní techniky výzkumu, problematika volebního inženýrství a volebních reforem), tak rovněž analyzuje jednotlivé podtypy volebních systémů (většinové, semiproporční, proporční, smíšené). Na konkrétních příkladech text demonstruje mechaniku fungování jednotlivých volebních systémů i jejich účinky vzhledem k demokratickému prostředí daných zemí. Zvláštní pozornost je věnována vývoji volebního zákonodárství v českých zemích od roku 1848. Součástí knihy je i podrobný encyklopedický přehled volebních systémů do dolních komor různých zemí světa.
Abstract (in English)
The book deals with electoral systems. The typologies of electoral systems is discussed, as is the development of electoral systems research, the quantitative research and electoral engineering. Next four chapters deal with particular ES families (majoritarian, PR, semi-PR and mixed), discussing the mechanics and effects of various electoral systems. The development of electoral law in the Czech countries is further discussed and enclopedical review of the ES around the world presented.
PrintDisplayed: 1/3/2024 19:44