Informační systém MU
LEXA, Matej, Václav SNÁŠEL and Ivan ZELINKA. Data-mining protein structure by clustering, segmentation and evolutionary algorithms. In Data Mining: Theoretical Foundations and Applications. Germany: Springer Verlag, 2009. p. 221-248, 28 pp. ISBN 978-3-642-01087-3. doi:10.1007/978-3-642-01088-0_10.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Data-mining protein structure by clustering, segmentation and evolutionary algorithms
Name in Czech Analýza struktury proteinů shlukováním, segmentací a evolučními algoritmy
Authors LEXA, Matej (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Václav SNÁŠEL (203 Czech Republic) and Ivan ZELINKA (203 Czech Republic).
Edition Germany, Data Mining: Theoretical Foundations and Applications, p. 221-248, 28 pp. 2009.
Publisher Springer Verlag
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/09:00067124
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-642-01087-3
ISSN 1860-949X
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01088-0_10
Keywords in English data mining; bioinformatics; protein structure; biological sequence analysis; segmentation
Tags bioinformatics, biological sequence analysis, data mining, protein structure, segmentation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 30/4/2014 06:15.
Abstract
After a brief introduction to Bioinformatics, the authors discuss how Evolutionary Algorithms can be used to solve problems from Bioinformatics. Later, the authors describe how clustering techniques can group protein fragments and how short fragments can be combined to obtain a larger segment and therefore be able to infer higher level functions for a protein.
Abstract (in Czech)
Po krátkém úvodu do bioinformatiky se autoři zabývají využitím evolučních algoritmů v bioinformatice. Zabývají se otázkou využití shlukování na fragmentech proteinů a principu, na kterém menší fragmenty mohou být kombinovány ve větší celky a pomoci tak objasnit vyšší funkce jednotlivých částí proteinů.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 27/9/2020 22:49