Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. LEXA, Matej, Radovan LAPÁR, Pavel JEDLIČKA, Ivan VANÁT, Michal ČERVEŇANSKÝ and Eduard KEJNOVSKÝ. TE-nester: a recursive software tool for structure-based discovery of nested transposable elements. In Zheng Huiru. Proceedings 2018 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM). Neuveden: IEEE, 2018. p. 2776-2778, 3 pp. ISBN 978-1-5386-5488-0. doi:10.1109/BIBM.2018.8621071.
 2. 2009

 3. LEXA, Matej, Václav SNÁŠEL and Ivan ZELINKA. Data-mining protein structure by clustering, segmentation and evolutionary algorithms. In Data Mining: Theoretical Foundations and Applications. Germany: Springer Verlag, 2009. p. 221-248, 28 pp. ISBN 978-3-642-01087-3. doi:10.1007/978-3-642-01088-0_10.
 4. 2008

 5. ZIMMERMANN, Michal, Miroslav VAŘECHA, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA and Michal KOZUBEK. Bioinformatic prediction, molecular modelling and image analysis of localization and interactions of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID. In Apoptosis World 2008. 2008.
 6. KOMÁREK, Jan, Lenka MALINOVSKÁ and Michaela WIMMEROVÁ. Bioinformatické vyhledávání lektinů z hub a plísní (Bioinformatical search of lectins from molds and mushrooms). In XXI. biochemický sjezd, program, sborník přednášek a posterů. České Budějovice: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 2008. p. 190-190, 1 pp. ISBN 80-86313-21-2.
 7. DOHNAL, Vlastislav, Claudio GENNARO and Pavel ZEZULA. Efficiency and Scalability Issues in Metric Access Methods. In Computational Intelligence in Medical Informatics. 1. vyd. Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. p. 235-264, 30 pp. Studies in Computational Intelligence, vol. 85. ISBN 978-3-540-75766-5.
 8. 2007

 9. VAŘECHA, Miroslav, Jana AMRICHOVÁ, Michal ZIMMERMANN, Vladimír ULMAN, Emilie LUKÁŠOVÁ and Michal KOZUBEK. Bioinformatic and image analyses of cellular localization of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID. In Symposium "Structure and Function of Cell Nucleus". 2007.
 10. CHOVANCOVÁ, Eva. Bioinformatics: Catalyst of Biochemical and Molecular Biologic Research. 2007.
 11. KILIAN, Joachim, Dion WHITEHEAD, Jakub HORÁK, Dierk WANKE, Stefan WEINL, Oliver BATISTIC, Cecilia D´ANGELO, Erich BORNBERG-BAUER, Jörg KUDLA and Klaus HARTER. The AtGenExpress global stress expression data set: protocols, evaluation and model data analysis of UV-B light, drought and cold stress responses. The Plant Journal, England: BLACKWELL PUBLISHING, 2007, vol. 50, No 2, p. 347-363. ISSN 0960-7412.
 12. 2006

 13. IMBERTY, Anne, Michaela WIMMEROVÁ, Jaroslav KOČA and Christelle BRETON. Molecular modelling of glycosyltransferases. In Glycobiology Protocols. Totowa: Humana Press Inc., 2006. p. 145-156, 12 pp. Methods in Molecular Biology, Vol. 347. ISBN 1-58829-553-2.
 14. 2005

 15. DAMBORSKÝ, Jiří. Použití informačních technologií v biochemickém výzkumu (Using of the Informatical Technologies in the Biochemical Research.). 2005.
 16. 2004

 17. PANTŮČEK, Roman. Informační zdroje pro molekulární biologii (Bioinformatics sources for molecular biology). 2004.
 18. DOŠKAŘ, Jiří, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr KAŠPÁREK, Luděk EYER, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Jan PREISLER. Srovnávací analýza genomu a proteomu polyvalentních stafylofágů (Comparative genomics and proteomics of polyvalent staphylococcal bacteriophages). Bulletin Československé společnosti mikrobiologické, Praha: ČSSM, 2004, vol. 45, Suppl. 3A, p. 152. ISSN 0009-0646.
 19. PANTŮČEK, Roman, Jiří DOŠKAŘ and Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Srovnávací genomika fágů Staphylococcus aureus z čeledi Siphoviridae (Comparative genomics of Staphylococcus aureus bacteriophages from family Siphoviridae). Bulletin Československé společnocti mikrobiologické, Praha: ČSSM, 2004, vol. 45, Suppl. 3A, p. 243. ISSN 0009-0646.
 20. PANTŮČEK, Roman. Využití informačních zdrojů na internetu v praktických cvičeních z bioinformatiky (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) na Přírodovědecké fakultě MU v Brně (Practical course of bioinformatics (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) at Faculty of Science, Masaryk university in Brno). In ŘEHOUT, V. Pedagogický software. První vydání. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2004. p. 551-554, 4 pp. ISBN 80-85645-49-1.
 21. 2003

 22. CHYTRÝ, Milan and Marie RAFAJOVÁ. Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2003, vol. 75, No 1, p. 1-15. ISSN 0032-7786.
Display details
Displayed: 27. 9. 2020 23:29