VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ a Petr BIENERT. Association Between Variants in the Genes for Leptin, Leptin Receptor and Proopiomelanocortin with Chronic Heart Failure in the Czech Population. In European Journal of Human Genetics, suppl. 2009. vyd. Vídeň, Rakousko: European Society of Human Genetics, 2009. s. 387-387, 1 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Association Between Variants in the Genes for Leptin, Leptin Receptor and Proopiomelanocortin with Chronic Heart Failure in the Czech Population
Název česky Asociace mezi polymorfismy v genech kódujících leptin, leptinový receptor a proopiomelanokortin a chronickým srdečním selháním u České populace
Autoři VAŠKŮ, Anna, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Lenka ŠPINAROVÁ a Petr BIENERT.
Vydání 2009. vyd. Vídeň, Rakousko, European Journal of Human Genetics, suppl. od s. 387-387, 1 s. 2009.
Nakladatel European Society of Human Genetics
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky leptin; leptinový receptor; proopiomelankortin; chronické srdeční selhání
Klíčová slova anglicky leptin; leptin receptor; proopiomelanocortin; chronic heart failure
Štítky chronic heart failure, leptin, leptin receptor, proopiomelanocortin
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 23. 5. 2009 23:00.
Anotace
Abstract: Background: Patients with chronic heart failure (CHF) express enhanced catabolic metabolism resulting in overall weight loss and adipokines are generally recognized to play the crucial role in adipose tissue signaling. The aim of this study was to investigate the possible associations of defined variability in leptin (dbSNP ID rs7799039), proopiomelanocortin (dbSNP ID rs3754860 and dbSNP ID rs1009388) and leptin receptor gene (dbSNP rs1137101) with CHF and evaluate their potential as the CHF susceptibility genes. Methods: The case-control study comprised a total of 372 patients of Caucasian origin with chronic heart failure (functional classes NYHA II-IV, ejection fraction (EF) < 40%) and 407 healthy controls. The subjects were genotyped for the LEP -2548 G/A, LEPR Gln223Arg and POMC RsaI (5-UTR) and C1032G variants (intron 1) by means of PCR-based methodology. Results: No case-control differences in genotypes or allele frequencies as well as POMC haplotypes were observed between CHF patients and controls. In multivariate regression modeling, the LEPR Gln223Arg showed an independent prediction role for CHF, with the A allele being more frequent in CHF under 56y of age (p=0.0002, OR = 1.29, 95% CI = 1.089 - 1.549). Conclusions: Based on our findings, the RR genotype of LEPR Gln223Arg polymorphism might be considered a genetic marker for earlier CHF onset both in ischemic heart disease or dilated cardiomyopathy patients. However, the role of the polymorphic variants in the genes encoding for adipokines as potential CHF susceptibility genes will require further investigation to elucidate the underlying pathophysiological consequences.
Anotace česky
Na základě našich výsledků se zdá, že polymorfismus Gln23Arg v genu pro leptinový receptor může být považován za genetický marker časného nástupu chronického srdečního selhání, jak u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, tak s dilatační kardiomyopatií.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 00:02