MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111. ISSN 1211-6335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad
Název česky Participium prézentu, které vyjadřuje předčasnost nebo následnost
Název anglicky Present participle expressing anteriority or posteriority
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2008, 1211-6335.
Další údaje
Originální jazyk španělština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00027963
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky present parciple; aoristic participle; States of Affairs; Late Latin; ablative of gerund; Latin; anteriority; posteriority
Štítky ablative of gerund, anteriority, aoristic participle, Late Latin, Latin, posteriority, present parciple, States of Affairs
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 25. 1. 2017 13:01.
Anotace
En este artículo se investigan los factores responsables de la lectura de anterioridad o poterioridad de algunos particpios de presente predicativos en dos textos tardíos (Liber historiae Francorum y Chronica Muzarabica), que datan del siglo VIII. Primero se estudia el Estado de Cosas del participio y del predicado principal. La mayoría de los llamados participios aorísticos son télicos, pero no en todos los casos. Otros factores importantes son la posición del participio respecto al predicado principal. En la Crónica Mozárabe hay documentos del ablativo de gerundio aorístico también. El valor principal del participio de presente en los textos analizados es expresar la relación con el sujeto de la oración. La lectura de anterioridad, simultaneidad o posterioridad se debe a varios factores.
Anotace česky
Předmětem tohoto článku je zkoumání faktorů, které ovlivňují předčasnou nebo následnou interpretaci některých participií prézentu ve dvou pozdně latinských textech z 8. století (Liber historiae Francorum a Chronica Muzarabica). Nejprve se zkoumají tzv. States of Affairs participia a hlavního predikátu. Většina tzv. "aoristních" participií je telických, neplatí to však ve všech případech. Mezi další důležité faktory patří pozice participia vzhledem k určitému slovesu. Zmiňuje se rovněž výskyt "aoristních" ablativů gerundia v Mozarabské kronice. Participium prézentu vyjadřuje primárně existenci vztahu k subjektu a zařazení do časové roviny se děje na základě různých faktorů.
Anotace anglicky
This contribution is devoted to the investigation of factors that cause some predicative present participles to have interpretation of anteriority and posteriority. Two Late Latin texts (Liber historiae Francorum and Chronica Muzarabica) written in the 8th century are analyzed. First I focus on States of Affairs of present participle and main predicate. Most of the so called aoristic participles are telic, but it is not a general rule. Other important factors are position of the participle with respect to the main predicate, wider and narrower context. There are some cases of "aoristic" ablative of gerund in the Mozarabic Chronicle. Primordial value of the present predicative participles in the analyzed texts is to express relation to subject of the clause. The interpretation of anteriority, simultaneity or posteriority is due to various factors.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 14:57