Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. ŠVANDA, Libor. Diverzifikace kurzů latinské odborné terminologie na lékařských fakultách. In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU. Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 2022.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Latinsky snadno a rychle? In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU, 6. a 7. 10. 2022, Olomouc. 2022.
  3. ŠVANDA, Libor. Socrative jako prostředek aktivizace studentů ve výuce. In Konference Kanceláře e-learningu CIT FF MU. 2022.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky. Online. In Dvořáčková, Veronika; Švanda, Libor; Rešková, Ivana. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.–10. 9. 2021 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 40-50. ISBN 978-80-280-0171-1.
  5. MIKULOVÁ, Jana. The Variability of Late Latin Authors’ Means for Marking Direct Discourse. Convivium Supplementum. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. MASARYKOVA UNIVERZITA, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 49-59. ISSN 2336-3452.

  2021

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky. In Výuka jazyků na lékařských fakultách II, 9.–10. 9. 2021. 2021.

  2020

  1. MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2020, roč. 59, 1-4, s. 489-503. ISSN 0044-5975. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1556/068.2019.59.1-4.43.
  2. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Suffissi valutativi in Plauto : una proposta cognitivista e morfo-pragmatica. Lingue antiche e moderne. Italy, 2020, roč. 9, December 2020, s. 57-86. ISSN 2281-4841. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4424/lam92020-3.

  2019

  1. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358.

  2018

  1. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.

  2017

  1. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2016

  1. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Composizione verbale in Latino: il caso dei verbi in –facio, –fico. In Paolo Poccetti (ed.). Latinitatis rationes. Descriptive and historical accounts for the Latin language. Berlin and Boston: Walter de Gruyter, 2016, s. 279-297. not specified. ISBN 978-3-11-043996-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783110431896-020.
  2. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715.
  3. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016, s. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3.
  4. NEČAS, Pavel, Eva SCHÁNĚLOVÁ a Klára ČEBIŠOVÁ. Latinská lékařská terminologie. první. Praha: Karolinum, 2016, 348 s. ISBN 978-80-246-3414-2.
  5. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Paths of Grammaticalisation of the Early Latin per/per-: a Cognitive Hypothesis. In Daniël Van Olmen, Hubert Cuyckens & Lobke Ghesquière (eds.). Aspects of Grammaticalization: (Inter)subjectification and directionality. Berlin: De Gruyter, 2016, s. 199-235. Trends in Linguistics: Studies and Monographs 305. ISBN 978-3-11-048969-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783110492347-008.

  2008

  1. BROM, Vlastimil. Die Form der Eigennamen in den ältesten Übersetzungen der Dalimil-Chronik. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2008, R13, ., s. 11-26. ISSN 1211-4979.
  2. MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111, 14 s. ISSN 1211-6335.

  2007

  1. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007, 26 s. ISBN 978-80-244-1756-1.
  2. BROM, Vlastimil a Veronika BROMOVÁ. Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext - Stichprobe Verbformen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, ., s. 99-116, 17 s. ISSN 1211-4979.

  2006

  1. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006, s. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
  2. NECHUTOVÁ, Jana a Irena (edd.) RADOVÁ. Laetae segetes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 196 s. Laetae segetes I. ISBN 80-210-4069-6.
  3. ŠEFČÍK, Ondřej. Sdružené řady v indoevropských jazycích. In Studie etymologica Brunensia 3 (eds. Ilona Janýšková & Helena Karlíková). Praha: Naklatelství Lidové noviny, 2006, s. 371-377, 6 s. ISBN 80-7106-997-3.

  2005

  1. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 374 s. Edice učebnic Právnické fakulty č.360. ISBN 8021038055.

  2002

  1. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Ladislav ČERVENÝ. Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects. Swiss Medical Weekly. Basel: EMH Swiss Medical Publishers Ltd., 2002, roč. 132, 2002, 41-42, s. 581-587. ISSN 1424-7860.
  2. NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002, 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3.

  1996

  1. BARTONĚK, Antonín. Das lateinische Vokalsystem. In Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996, s. 117-124. ISBN 3-8253-0404-3.
  2. HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci H.Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1996, roč. 57 (1996), č. 1, s. 145-153. ISSN 0037-7031.

  1995

  1. MAREČKOVÁ, Elena. František Šimon: Latinská lekárska terminológia. Martin: Osveta 1990, 177 s. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: KLP, 1995, roč. 1992-1993, 1-3, 1-4, s. 102-104. ISSN 1211-3379.

  1994

  1. MAREČKOVÁ, Elena. Paulo de Carvalho: Nom et declinaison. Bordeaux, 1986, 1105 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 40, 1991, E 36, s. 163-164. ISSN 0231-7915.

  1993

  1. MAREČKOVÁ, Elena. Harm Pinkster: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen, Francke 1988. 424 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, E 37, 1992, č. 41, s. 201-205. ISSN 80-210-0602-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 09:00