Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2020, roč. 59, 1-4, s. 489-503. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2019.59.1-4.43.
 2. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Suffissi valutativi in Plauto: una proposta cognitivista e morfo-pragmatica. Lingue antiche e moderne. Italy, 2020, č. 9, 57-86. ISSN 2281-4841. doi:10.4424/lam92020-3.
 3. 2019

 4. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358.
 5. 2018

 6. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
 7. 2017

 8. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 9. 2016

 10. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Composizione verbale in Latino: il caso dei verbi in –facio, –fico. In Paolo Poccetti (ed.). Latinitatis rationes. Descriptive and historical accounts for the Latin language. Berlin and Boston: Walter de Gruyter, 2016. s. 279-297. ISBN 978-3-11-043996-0. doi:10.1515/9783110431896-020.
 11. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715.
 12. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016. s. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3.
 13. NEČAS, Pavel, Eva SCHÁNĚLOVÁ a Klára ČEBIŠOVÁ. Latinská lékařská terminologie. první. Praha: Karolinum, 2016. 348 s. ISBN 978-80-246-3414-2.
 14. MOCCIARO, Egle a Luisa BRUCALE. Paths of Grammaticalisation of the Early Latin per/per-: a Cognitive Hypothesis. In Daniël Van Olmen, Hubert Cuyckens & Lobke Ghesquière (eds.). Aspects of Grammaticalization: (Inter)subjectification and directionality. Berlin: De Gruyter, 2016. s. 199-236. Trends in Linguistics: Studies and Monographs 305. ISBN 978-3-11-048969-9. doi:10.1515/9783110492347-008.
 15. 2008

 16. BROM, Vlastimil. Die Form der Eigennamen in den ältesten Übersetzungen der Dalimil-Chronik. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2008, R13, ., s. 11-26. ISSN 1211-4979.
 17. MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, N 13, č. 2008, s. 97-111, 14 s. ISSN 1211-6335.
 18. 2007

 19. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007. 26 s. ISBN 978-80-244-1756-1.
 20. BROM, Vlastimil a Veronika BROMOVÁ. Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext - Stichprobe Verbformen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, ., s. 99-116, 17 s. ISSN 1211-4979.
 21. 2006

 22. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006. s. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
 23. NECHUTOVÁ, Jana a Irena (edd.) RADOVÁ. Laetae segetes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 196 s. Laetae segetes I. ISBN 80-210-4069-6.
 24. ŠEFČÍK, Ondřej. Sdružené řady v indoevropských jazycích. In Studie etymologica Brunensia 3 (eds. Ilona Janýšková & Helena Karlíková). Praha: Naklatelství Lidové noviny, 2006. s. 371-377, 6 s. ISBN 80-7106-997-3.
 25. 2005

 26. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 374 s. Edice učebnic Právnické fakulty č.360. ISBN 8021038055.
 27. 2002

 28. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON a Ladislav ČERVENÝ. Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects. Swiss Medical Weekly. Basel: EMH Swiss Medical Publishers Ltd., 2002, roč. 132, 2002, 41-42, s. 581-587. ISSN 1424-7860.
 29. NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3.
 30. 1996

 31. BARTONĚK, Antonín. Das lateinische Vokalsystem. In Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. s. 117-124. ISBN 3-8253-0404-3.
 32. HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci H.Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1996, roč. 57 (1996), č. 1, s. 145-153. ISSN 0037-7031.
 33. 1995

 34. MAREČKOVÁ, Elena. František Šimon: Latinská lekárska terminológia. Martin: Osveta 1990, 177 s. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: KLP, 1995, roč. 1992-1993, 1-3, 1-4, s. 102-104. ISSN 1211-3379.
 35. 1994

 36. MAREČKOVÁ, Elena. Paulo de Carvalho: Nom et declinaison. Bordeaux, 1986, 1105 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, roč. 40, 1991, E 36, s. 163-164. ISSN 0231-7915.
 37. 1993

 38. MAREČKOVÁ, Elena. Harm Pinkster: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen, Francke 1988. 424 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, E 37, 1992, č. 41, s. 201-205. ISSN 80-210-0602-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 05:32