ČELEDA, Pavel a Václav KŘIVÁNEK. Automatizovaný systém sběru dat u bezpilotního prostředku. In Technická diagnostika - DIAGON 2004. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004, s. 116-120. ISBN 80-7318-195-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Automatizovaný systém sběru dat u bezpilotního prostředku
Název anglicky Automated system for collecting data in UAV
Autoři ČELEDA, Pavel a Václav KŘIVÁNEK.
Vydání 1. vyd. Zlín, Technická diagnostika - DIAGON 2004, od s. 116-120, 5 s. 2004.
Nakladatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 80-7318-195-9
Klíčová slova anglicky data logger; bus; logical structure; data centre of the UAV; Linux; RTOS; PC/104
Štítky bus, data logger, Linux, logical structure, PC/104, RTOS
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086. Změněno: 30. 5. 2009 10:44.
Anotace
Návrh sběrnicové topologie u bezpilotního prostředku (systém se zvýšenou spolehlivostí). Měření a sběr elektrických a neelektrických veličin pomocí inteligentních senzorů. Záznam a komprimace letových dat na paměťové médium. Využití naměřených veličin k vytvoření matematického modelu bezpilotního prostředku, autopilotu, modelu diagnostiky aj.
Anotace anglicky
Design of bus topology in Unmanned Aerial Vehicle (system with increased reliability). Measurement and collecting of electric and non-electric data with inteligent sensors. Recording and compression of flight data to storage medium. Usage of measured data for mathematical model of UAV, autopilot, diagnostic model etc.
Návaznosti
OB03171100009, projekt VaVNázev: ZÁZNAM II - Systém záznamu poškození cíle
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2024 13:42