ČELEDA, Pavel. Embedded systems and open source. In XXVIII. konference EurOpen.CZ. 1st ed. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. p. 87-95. ISBN 80-86583-10-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Embedded systems and open source
Name in Czech Vestavné systémy a open source
Authors ČELEDA, Pavel.
Edition 1. vyd. Plzeň, XXVIII. konference EurOpen.CZ, p. 87-95, 9 pp. 2006.
Publisher EurOpen.CZ
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 80-86583-10-4
Keywords in English dedicated software; open-source software; embedded systems; dependability
Tags dedicated software, dependability, embedded systems, open-source software
Changed by Changed by: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D., učo 206086. Changed: 30. 9. 2013 17:23.
Abstract
The article describes a development of embedded systems. It focus on possibilities of using open-source software during design, development and deployment of embedded systems. It points out particulars of these systems and how the open-source community handles it. It shows advantages and disadvantages of using open source in comparison with other available solutions for this application area.
Abstract (in Czech)
Příspěvek popisuje vývoj vestavných systémů. Zaměřuje se na možnosti využití open-source programového vybavení během návrhu, vývoje a nasazení vestavných systémů. Poukazuje na specifika, kterými se vyznačují tyto systémy a jak se s nimi vypořádává open-source komunita.P oukazuje na výhody a nevýhody použití open source v porovnání s ostatními dostupnými řešeními pro tuto oblast.
Links
OB03171100009, research and development projectName: ZÁZNAM II - Systém záznamu poškození cíle
PrintDisplayed: 28. 5. 2023 17:34